Ubezpieczenia

Nowy skład Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

poleć drukuj

Nieubezpieczeni i nieznani sprawcy wypadków drogowych kosztują – innych kierowców wykupujących komunikacyjne polisy OC – prawie 70 mln złotych. Tyle ostatecznie wyniosły w 2012 roku odszkodowania wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ofiarom tych wypadków. Nowym przewodniczącym Rady Funduszu został Rafał Grodzicki z grupy PZU.

W środę Zwyczajne Zgromadzenie Członków UFG zatwierdziło sprawozdanie finansowe Zarządu z działalności Funduszu za 2012 rok. Udzieliło również absolutorium Zarządowi i Radzie. Uchwały w tych sprawach podejmowane były jednogłośnie.

Ponadto podczas  Zgromadzenia przeprowadzone zostały wybory do Rady Funduszu. W jej skład wybrani zostali Rafał Grodzicki z grupy PZU i ponownie Paweł Zylm, z BRE Ubezpieczenia. Rafał Grodzicki jest dyrektorem grupy PZU i członkiem zarządu PZU Życie. Z kolei Paweł Zylm – prezesem BRE Ubezpieczenia i również przewodniczącym Zespołu ds. Ubezpieczeń Direct w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Zmiany w składzie Rady wynikają z zakończenia kadencji dwóch jej członków: oprócz Pawła Zylma, również Wiesława Zaborowskiego z firmy Allianz, który pełnił funkcję w Radzie UFG nieprzerwanie od 13 lat. Wiesław Zaborowski otrzymał serdeczne podziękowania od Zarządu Funduszu za swoją pracę w Radzie.

Na pierwszym posiedzeniu, w nowym składzie, Rada UFG przyjęła rezygnację dotychczasowego przewodniczącego Witolda Jaworskiego (przedstawiciela firmy Allianz) z pełnionej funkcji. Następnie Rada wybrała Rafała Grodzickiego na swojego przewodniczącego i Magdalenę Nawłokę (przedstawicielkę firmy Generali) na wiceprzewodniczącą.

Źródło: UFG


Tagi: , ,

Zapytanie Poprzez Portal pomoże ustalić ubezpieczy... Prawie 20 tysięcy indywidualnych kierowców sprawdziło w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym w której firmie polisę OC ma sprawca wy...
Za wypadek spowodowany przez nieubezpieczonego kie... Wypłatą odszkodowań dla ofiar wypadków spowodowanych przez niezidentyfikowanych lub nie posiadających komunikacyjnej polisy OC sprawców zajmuje się Ub...
Większe składki na rzecz Ubezpieczeniowego Fundusz... Firmy ubezpieczeniowe oferujące polisy komunikacyjne OC zgodziły się wczoraj – choć po gorącej dyskusji - na podwyżkę składki na Ubezpieczeniowy Fundu...
Kupujący polisy komunikacyjne nie zawsze podają pr... W ciągu roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny planuje udostępnić firmom ubezpieczeniowym - w trybie on-line - narzędzie do weryfikacji zniżek za b...
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczyna kon... Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczyna kolejną kontrolę komunikacyjnych polis OC. Obejmie ona około siedem tysięcy posiadaczy pojazdów mechan...