Ubezpieczenia

Większe składki na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

poleć drukuj

Firmy ubezpieczeniowe oferujące polisy komunikacyjne OC zgodziły się wczoraj – choć po gorącej dyskusji – na podwyżkę składki na Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Ministra Finansów.

W odpowiednim rozporządzeniu ustala on odsetek składki płaconej przez towarzystwa na UFG*. Podstawowym zadaniem Funduszu jest ochrona ofiar wypadków drogowych i wypłata im odszkodowań w sytuacji gdy sprawca wypadku nie ma polisy OC lub zbiegł z miejsca zdarzenia i pozostaje nieznany. Na dzisiejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu Członkowie Funduszu podjęli decyzję o rekomendacji do Ministra Finansów, podwyższenia składki na UFG z obecnych 0,7 do 1 proc. ogólnej puli składek zbieranych przez towarzystwa ze sprzedaży OC komunikacyjnego oraz OC rolników .

Zwyczajne Zgromadzenie Członków UFG zatwierdziło sprawozdanie finansowe Zarządu z działalności Funduszu za 2009 rok. Udzieliło również absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej. Uchwały w tych sprawach podejmowane były jednogłośnie. Emocje i duże zróżnicowanie głosów wzbudził natomiast wniosek Zarządu i Rady o podwyżkę składki. Pojawiły się nawet głosy podjęcia działań zmierzających do likwidacji specjalnego funduszu pomocowego. Obecnie 0,2 proc. składki płaconej przez ubezpieczycieli na UFG zasila ten właśnie fundusz, z którego mogą być udzielane pożyczki na przejęcie portfela zagrożonych zakładów ubezpieczeń. Na koniec 2009 roku na koncie funduszu pomocowego znajdowało się 81,9 mln zł, na koniec tego roku plan zakłada zgromadzenie 101 mln zł.

Od trzech lat składka na UFG nie była podwyższana. Nieuchronność podwyżki wynika przede wszystkim z tendencji notowanej od kilku lat przez rynek ubezpieczeniowy w Polsce. Chodzi o dużą rozbieżność w dynamikach: składki przypisanej z ubezpieczeń komunikacyjnych oraz odszkodowań wypłacanych z tych polis. W 2009 roku towarzystwa sprzedające ubezpieczenia komunikacyjne OC odnotowały wzrost zbieranych składek o 2,2 proc., przy wzroście wypłacanych odszkodowań i świadczeń o 18,2 proc. ** W tym samym roku wartość wypłaconych przez UFG odszkodowań i świadczeń( bez kosztów wypłat z tytułu upadłości ) skoczyła o 19,1 proc., do 52,1 mln złotych, zaś przychody ze składek od towarzystw wzrosły tylko o niespełna 1,5 proc. do 35,7 mln złotych.

Taki stan ma przełożenie na wyniki finansowe Funduszu. W I kwartale 2010 roku wypłaty świadczeń do których UFG jest ustawowo zobowiązany (łącznie z kosztami windykacji), w relacji do wpłat towarzystw (składka na działalność statutową) – wyniosła 180 procent. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że do każdych 100 złotych wypłacanych świadczeń, Fundusz dopłacił 80 złotych z przychodów poza składkowych. ***

Ponadto podczas dzisiejszego Zgromadzenia Członków przeprowadzone zostały wybory do Rady Nadzorczej Funduszu w związku z upływem kadencji dwóch jej członków: Zofii Dzik i Wiesława Zaborowskiego. W wyniku tajnego głosowania do rady wybrany został Paweł Zylm oraz ponownie Wiesław Zaborowski.

W czwartkowym Zgromadzeniu wzięli udział przedstawiciele 26 firm ubezpieczeniowych oferujących polisy komunikacyjne OC, z prawem do oddania 27 głosów. Członkami UFG jest 31 towarzystw.

* wysokość składki na UFG określa rozporządzenie Ministra Finansów z 13 września 2007 roku. Na tej podstawie od trzeciego kwartału 2007 roku składka ta wynosi 0,7 proc. składki brutto zebranej przez firmy ubezpieczeniowe z obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych i rolników; z tym że 0,2 proc. tej składki przeznaczane jest na specjalny fundusz pomocowy (z którego mogą być udzielane pożyczki na przejęcie portfela zagrożonych zakładów ubezpieczeń)

** dane Komisji Nadzoru Finansowego

Źródło: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny


Tagi: , , ,

Jak dochodzić swoich spraw gdy uszkodzimy samochód... Eksperci internetowej porównywarki ubezpieczeń rankomat.pl radzą, jak dochodzić swoich praw, w sytuacji gdy posiadacz pojazdu uszkodził nie ze swojej ...
Jak zachować się gdy przytrafi nam się kolizja dro... Wielogodzinna podróż samochodem, tłum aut na drodze, przebudowy, dziurawa nawierzchnia, a do tego wszystkiego jeszcze nudzące się maluchy w samochodzi...
Kupujący polisy komunikacyjne nie zawsze podają pr... W ciągu roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny planuje udostępnić firmom ubezpieczeniowym - w trybie on-line - narzędzie do weryfikacji zniżek za b...
Ergo Hestia zmienia szatę graficzną logo Ergo Hestia będzie miała nowy system identyfikacji wizualnej. Zmianie ulegnie logo firmy i kolorystyka, w której dominować mają czerwień i szarość. ...
Usługi assistance dopasowane do potrzeb każdego kl... Do końca czerwca trwa promocja ubezpieczeń komunikacyjnych WARTA MOTO ASSISTANCE. Wyróżnikiem oferty jest m.in. brak limitów holowania w kraju, auto z...