Ubezpieczenia

Jak zachować się gdy przytrafi nam się kolizja drogowa

poleć drukuj

Wielogodzinna podróż samochodem, tłum aut na drodze, przebudowy, dziurawa nawierzchnia, a do tego wszystkiego jeszcze nudzące się maluchy w samochodzie – to wszystko powoduje, że choć wracamy z wakacji prowadzimy w dużym stresie i zmęczeniu. W takich warunkach o kolizję nie trudno. Warto wiedzieć jak się w takiej sytuacji zachować w szczególności że sprawna likwidacja szkody przez ubezpieczyciela zależy m.in. od naszej reakcji.

Po pierwsze: zabezpiecz miejsce zdarzenia

Jeśli jesteśmy uczestnikami kolizji, naszym pierwszym zadaniem jest zapobieżenie powiększaniu się rozmiarów szkody oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Powinniśmy ustawić pojazdy biorące udział w zdarzeniu w taki sposób, aby nie utrudniały ruchu. Wyjątkiem od tej zasady, jest wypadek, w którym pojawiły się ofiary w ludziach. Wtedy nie wolno ruszyć pojazdu aż do czasu przybycia na miejsce wypadku policji. Obowiązkowe jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia – a więc wyraźne oznakowanie np. poprzez wystawienie trójkątów i udzielenie niezbędnej pomocy poszkodowanym.

Praca papierkowa

W dalszej kolejności powinniśmy spisać dane uczestnika lub uczestników (imię, nazwisko, adres, telefon, numery rejestracyjne i marki samochodów) oraz dane ewentualnych świadków zdarzenia. Pamiętajmy, że straty pokrywa winny kolizji. Należy spisać oświadczenie lub wypełnić formularz wypadkowy, w którym sprawca oświadcza, że spowodował zdarzenie i opisuje jego przebieg – dzień, godzinę, miejsce oraz powstałe uszkodzenia. W oświadczeniu muszą się także znaleźć pełne dane sprawcy spisane z dowodu osobistego i rejestracyjnego oraz prawa jazdy i polisy OC (numer i data wystawienia). Dobrze jest sprawdzić czy badania techniczne pojazdu są aktualne oraz czy polisa OC jest ważna. Data i podpis sprawcy na oświadczeniu muszą być czytelne. Następnie, jak najszybciej jest to możliwe, poszkodowany powinien zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenie. Szybki kontakt z rzeczoznawcą umożliwi rzetelne określenie zakresu uszkodzeń.

Kiedy wezwać Policję?

Jeżeli sprawca nie posiada ważnego OC, a wiec nie jest ubezpieczony – koniecznie należy wezwać policję. Sporządzony przez nią protokół składamy w swoim towarzystwie ubezpieczeniowym (ewentualnie najbliższym miejsca zamieszkania – ono również ma obowiązek je przyjąć). W tym wypadku odszkodowanie za szkody poniesione na zdrowiu oraz mieniu może wypłacić Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku, gdy sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia i nie został zidentyfikowany, Fundusz wypłaca odszkodowania za szkody na osobie, a za szkody na mieniu – tylko, jeżeli w wypadku uczestnik doznał obrażeń ciała i to z uwzględnieniem udziału własnego w wysokości równowartości 300 euro. Jeśli udało nam się zanotować numer rejestracyjny pojazdu, którym poruszał się sprawca – należy podać go policji, która przeprowadzi postępowanie wyjaśniające i ukarze sprawcę zdarzenia. Policję musimy wezwać zawsze, gdy trudno ustalić kto zawinił, sprawca nie chce dokładnie opisać całego zdarzenia – jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, dokumenty sprawcy są nieczytelne lub wskazują na podrobienie lub też okoliczności zdarzenia wskazują, że pojazd sprawcy może być przedmiotem przestępstwa (np. kradziony).

Gdy chcemy przyspieszyć wypłatę ubezpieczenia, rozwiązanie jest zwrócenie się do własnego ubezpieczyciela – zostanie ono wypłacone z konta polisy autocasco poszkodowanego. Ale konsekwencją takiej decyzji jest utrata części zniżki za bezszkodową jazdę do momentu rozliczenia się swojego towarzystwa z tym, w którym sprawca wypadku wykupił ubezpieczenie OC.

Kiedy wracamy z zagranicy…

W przypadku wypadku zagranicą, naszym pierwszym zadaniem jest spisanie oświadczenia o zdarzeniu lub wezwanie policji, która sporządzi protokół. Zwróćmy szczególną uwagę, aby spisać dane polisy lub Zielonej Karty (numer, nazwa towarzystwa, kraj wystawienia), dane kierowcy (imię i nazwisko, adres), dane pojazdu sprawcy zdarzenia (nr rejestracyjny i marka pojazdu). W przypadku zdarzenia z udziałem pojazdu zarejestrowanego w jednym z krajów, w którym nie ma konieczności posiadania odrębnej polisy Zielonej Karty – szkodę można zgłosić bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca był ubezpieczony lub też po powrocie do Polski, do jego reprezentanta do spraw roszczeń. Jeśli nie wiemy, jakie polskie towarzystwo pełni rolę reprezentanta do spraw roszczeń – można ustalić jego nazwę za pośrednictwem Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych ( http://www.pbuk.com.pl/). Z kolei, jeśli doszło do zdarzenia z udziałem pojazdu zarejestrowanego w jednym z krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a posiadającym ważny certyfikat Zielonej Karty – należy skontaktować się z Biurem Narodowym (kontakt jest zawsze na odwrocie certyfikatu) w celu uzyskania dalszych instrukcji.

Niestety jak wiemy, zdarzają się również sytuacje, że uczestnikiem lub sprawcą zdarzenia jest kierowca nie posiadający polisy. Wtedy trzeba wezwać na miejsce zdarzenia policję, która skieruje nas do odpowiedniego organu zobowiązanego do przejęcia w takim wypadku postępowania likwidacyjnego.

Pamiętaj – najwygodniej jest posiadać umowę ubezpieczenia AC i w przypadku zdarzenia za granicą skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem (telefon znajduje na polisie). Ubezpieczyciel zapłaci za naprawę, a potem już samodzielnie rozliczy się z Towarzystwem Ubezpieczeniowym sprawcy.

Źródło: Liberty Direct


Tagi: , , ,

Jak dochodzić swoich spraw gdy uszkodzimy samochód... Eksperci internetowej porównywarki ubezpieczeń rankomat.pl radzą, jak dochodzić swoich praw, w sytuacji gdy posiadacz pojazdu uszkodził nie ze swojej ...
Przed zakupem ubezpieczenia autocasco warto zapozn... Zakupowi nowego lub kilkuletniego auta towarzyszy zwykle dodatkowy, niemały wydatek związany z ubezpieczeniem autocasco (AC). I choć polisy takiej nie...
Likwidacja szkód przez internet w Liberty Direct Liberty Direct uruchomiło platformę służącą monitorowaniu likwidacji szkód przez internet. Przy pomocy nowego systemu Klienci towarzystwa będą mogli ś...
Brak ważnego badania technicznego skutkuje poważny... Pamiętaj, że poruszając się po drogach samochodem bez ważnego badania technicznego ryzykujesz zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i odmową wypłaty ods...
Zapytanie Poprzez Portal pomoże ustalić ubezpieczy... Prawie 20 tysięcy indywidualnych kierowców sprawdziło w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym w której firmie polisę OC ma sprawca wy...