Ubezpieczenia

Pilotażowy elektroniczny system powiadamiania UFG o braku ubezpieczenia OC

poleć drukuj

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny  i Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie uruchomiły program pilotażowy pozwalający na sprawniejsze wykrywanie kierowców jeżdżących bez OC.

Dzięki niemu policjanci, zamiast papierowych zawiadomień o braku dokumentu potwierdzającego aktualne OC będą przesyłać do Funduszu zgłoszenia – drogą elektroniczną, w specjalnym systemie e-Zawiadomienia. W 2012 roku UFG otrzymał od policji z całej Polski prawie 50 tysięcy papierowych zawiadomień o stwierdzonym, podczas kontroli drogowej, braku polisy OC. Po otrzymaniu takiej informacji Fundusz rozpoczyna postępowanie wyjaśniające i w przypadku faktycznego braku tego obowiązkowego ubezpieczenia – wysyła do właściciela pojazdu – wezwanie do zapłaty kary za brak OC.

– Dzięki nowemu systemowi ograniczona zostanie praca papierowa, związana z przepisywaniem otrzymanych zgłoszeń do komputera, a zaoszczędzony czas przeznaczymy na inne działania prowadzące do identyfikacji nieubezpieczonych – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. – Otwarta zostaje też możliwość wykorzystania nowego systemu przez inne organy zobowiązane do kontroli OC, na przykład wydziały komunikacji – dodaje.

Po pozytywnym zakończeniu 3-miesięcznego pilotażu z KWP w Szczecinie możliwe będzie udostępnienie systemu e-Zawiadomienia dla wszystkich jednostek policji w Polsce.

W 2012 roku UFG wezwał do zapłaty kary za brak OC łącznie ponad 40 tysięcy posiadaczy pojazdów. Rocznie płacą oni ponad 15 mln złotych kar tylko za to, że nie wykupili tej obowiązkowej polisy. Fundusz szacuje, że po polskich drogach porusza sie około 250 tys. nieubezpieczonych pojazdów. Rocznie ich kierowcy powodują ponad 6 tysięcy wypadków (łącznie z niezidentyfikowanymi sprawcami), co kosztuje innych właścicieli samochodów już ponad 70 miliony złotych (w 2012 roku). Wypłaty z UFG finansowane są przez firmy ubezpieczeniowe.

Warto pamiętać, że nieubezpieczony kierowca musi liczyć się z koniecznością zapłacenia:

  • kary za brak OC (dla samochodów osobowych pełna stawka to 3,2 tys. złotych),
  • mandatu podczas kontroli drogowej (50 złotych),
  • odszkodowania za spowodowany wypadek, wraz z kosztami UFG,

a to wszystko i tak nie zwolni go z konieczności wykupienia polisy OC.

Źródło: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny


Tagi: , , , , ,

Zapytanie Poprzez Portal pomoże ustalić ubezpieczy... Prawie 20 tysięcy indywidualnych kierowców sprawdziło w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym w której firmie polisę OC ma sprawca wy...
Za wypadek spowodowany przez nieubezpieczonego kie... Wypłatą odszkodowań dla ofiar wypadków spowodowanych przez niezidentyfikowanych lub nie posiadających komunikacyjnej polisy OC sprawców zajmuje się Ub...
Większe składki na rzecz Ubezpieczeniowego Fundusz... Firmy ubezpieczeniowe oferujące polisy komunikacyjne OC zgodziły się wczoraj – choć po gorącej dyskusji - na podwyżkę składki na Ubezpieczeniowy Fundu...
Kupujący polisy komunikacyjne nie zawsze podają pr... W ciągu roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny planuje udostępnić firmom ubezpieczeniowym - w trybie on-line - narzędzie do weryfikacji zniżek za b...
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczyna kon... Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczyna kolejną kontrolę komunikacyjnych polis OC. Obejmie ona około siedem tysięcy posiadaczy pojazdów mechan...