Ubezpieczenia

Rośnie zapotrzebowanie na usługi assistance

poleć drukuj

Coraz większa liczba osób korzysta z assistance. Aktywnych posiadaczy usług pomocowych jest jednak nadal stosunkowo niewielu. Wciąż największą popularnością cieszy się wsparcie adresowane do kierowców. – m.in. takie wnioski przynosi czwarte „Badanie Assistance”, przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska.

30% uczestników IV Ogólnopolskiego Badania Assistance zadeklarowało posiadanie usług pomocowych. To o 2 punkty procentowe więcej niż rok wcześniej. W tej grupie największą popularnością cieszy się assistance samochodowy – legitymowało się nim 92% uczestników. Kolejne miejsca zajęły assistance domowy (18%), assistance medyczny (16%) i assistance podróżny wskazało 12% posiadaczy assistance. Wciąż jednak stosunkowo niewielka grupa posiadaczy usług pomocowych korzysta z nich. Z badania wynika, iż po assistance sięga 31% osób, które dysponują tego typu produktem.

Warto jednak podkreślić, że w porównaniu z poprzednią edycją „Badania”, liczba aktywnych właścicieli usług pomocowych zwiększyła się o 3 pkt. proc., a 90% osób, które skorzystały z assistance, było zadowolonych z poziomu obsługi.

Autorzy badania zwracają uwagę, że prawie 80% respondentów kojarzy usługi assistance głównie z pomocą drogową. Jedna trzecia ankietowanych łączy assistance z różnymi formami pomocy w nagłych sytuacjach, zaś 26% z pomocą podczas podróży zagranicznych. Badani kojarzą również usługi assistance z pomocą medyczną (17%) oraz z pomocą specjalisty w domu – 10% wskazań.

Z odpowiedzi uczestników badania wynika, że usługi assistance najczęściej dodawane były do ubezpieczeń AC lub OC (84% wskazań). W pozostałych przypadkach stanowiły one dodatek do ubezpieczenia domu lub mieszkania (11%), produktu bankowego (10%), wykupionego samodzielnie ubezpieczenia turystycznego (8%) oraz gwarancji producenckiej samochodu (5%). Podczas badania ankietowani pytani byli również, czy posiadane usługi assistance były oferowane im nieodpłatnie. Zarówno przy ubezpieczeniach samochodowych, jak i mieszkaniowych usługi assistance w 45% przypadków oferowane były respondentom nieodpłatnie, zaś w ofertach bankowych wskaźnik ten wynosił 62%.

Bancassistance
Produkty bankowe to popularne źródło usług assistance. Według wskazań respondentów, najczęściej usługi te oferowane są wraz z kontem bankowym (65%) i kartą kredytową (17%). Kolejne popularne produkty powiązane z usługami assistance to kredyt gotówkowy (8%) i karta debetowa (6%). Jeżeli chodzi o zakres usług assistance dostępnych w ramach produktów bankowych, to klienci banków najczęściej otrzymywali assistance medyczny (62%), fachową pomoc domową (54% ankietowanych), zaś assistance samochodowy otrzymało 51% badanych.

Ankietowani w większości (78%) uznali, iż produkt bankowy zyskuje na atrakcyjności, gdy oferowany jest wraz z ubezpieczeniem assistance. Ponadto, ponad połowa badanych (53%) zadeklarowała, że otrzymując od banku bogaty pakiet assistance, skłonna jest skorzystać również z innych usług tegoż banku.

– Badanie Assistance prowadzone przez Europ Assistance Polska regularnie od 2009 roku jest wyznacznikiem świadomości i zachowań assistance w Polsce. Dzięki wynikom z kilku lat obserwujemy, jak zmienia się podejście klientów również do produktów bancassistance. Fakt, że w Badaniu Assistance 2012 aż 78% badanych (w porównaniu do 65% w 2011 roku) zadeklarowało, że assistance dołączony do produktu bankowego uatrakcyjnia ten produkt, jest najlepszym potwierdzeniem regularnie zwiększającego się zainteresowania klientów bankowych produktami assistance. W Związku Banków Polskich z satysfakcją odnotowujemy te wyniki, jak również stały rozwój oferty banków w tym zakresie – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Respondenci oceniali także użyteczność poszczególnych usług assistance. Większość respondentów (86%) wskazało holowanie auta i pomoc drogową jako najbardziej użyteczną usługę assistance. Pomoc medyczną wskazało 69% badanych, zaś pomoc w podróży zagranicznej – 52%.

Tegoroczne Badanie Assistance sprawdzało również skłonność respondentów do wykupienia usług assistance za dodatkową opłatą. Ankietowani najchętniej kupiliby assistance medyczny (50% wskazań) oraz assistance samochodowy (40%). Mniej popularny okazał się assistance turystyczny (29%) oraz assistance domowy (18%). Coraz więcej uczestników badania kupiłoby natomiast usługi assistance przez Internet. Zainteresowanie tym kanałem zakupu wskazało w tym roku 33% respondentów, zaś w ubiegłym – 27%.

W obecnym badaniu większość ankietowanych zadeklarowała, że chce być informowana o usługach assistance za pomocą e-maila (49%). Z roku na rok takich osób jest coraz więcej (w 2009 – 38%), natomiast coraz mniej respondentów preferuje informowanie przez przedstawiciela firmy (w 2009 – 71%, w 2012 – 39%). Chęć otrzymywania informacji przez e-mail jest widoczna głównie wśród osób młodszych (do 35 roku życia) oraz respondentów z wyższym wykształceniem. Osoby powyżej 50 roku życia preferują ulotki informacyjne.

Ogólnopolskie Badanie Assistance zostało zrealizowane przez firmę badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie i na podstawie kwestionariusza pytań opracowanego przez Europ Assistance Polska. Próba badawcza wyniosła 2542 osoby.

źródło: Europ Assistance Polska, news@gu.com.pl


Tagi: , , , , ,

Przed zakupem ubezpieczenia autocasco warto zapozn... Zakupowi nowego lub kilkuletniego auta towarzyszy zwykle dodatkowy, niemały wydatek związany z ubezpieczeniem autocasco (AC). I choć polisy takiej nie...
Znane firmy promują bezpieczną jazdę Trzy firmy: Subaru Import Polska, TUiR Warta, Keratronik i Szkoła Jazdy Subaru zainicjowały program „Bezpieczny Kierowca”, którego celem jest poprawa ...
Właściciele podtopionych samochodów otrzymają odsz... Posiadacze obowiązkowego ubezpieczenia OC nie mają możliwości z tej polisy pokrycia szkód samochodowych wywołanych przez powódź i podtopienia. ...
Zbliża się kolejna podwyżka cen za obowiązkowe ube... Obowiązkowe OC może w 2012 roku kosztować nawet o 20 procent więcej - pisze „Rzeczpospolita”. Towarzystwa tłumaczą podwyżki między innymi rosnącymi ce...
Nie każdy poszkodowany otrzyma pojazd zastępczy Sąd Najwyższy w wyjaśnieniu do uchwały z 17 listopada 2011 r. oświadcza, że każdy przypadek zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego musi być rozw...