Ubezpieczenia

Raport UFG dotyczący nieubezpieczonych kierowców

poleć drukuj

O ponad 1 tysiąc wzrosła w ostatnim roku liczba roszczeń o wypłatę odszkodowań za wypadki spowodowane pojazdami bez OC. Ofiary takich kolizji zgłosiły, w minionym roku, łącznie ponad 6200 spraw*. Nieubezpieczeni i niezidentyfikowani sprawcy wypadków kosztowali innych posiadaczy pojazdów ponad 51,7 mln złotych. Tyle wyniosły świadczenia wypłacone – przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – ofiarom, spowodowanych przez ich wypadków. Poniżej przedstawiamy raport UFG, 'Portret nieubezpieczonego kierowcy’. Można znaleźć w nim m.in. informacje w którym regionie Polski jest większe prawdopodobieństwo kolizji z pojazdem bez OC.
•    największe prawdopodobieństwo kolizji z pojazdem bez ważnego OC komunikacyjnego jest w województwach: lubuskim, małopolskim, opolskim i warmińsko mazurskim,
•    polisy OC nie kupują najczęściej mężczyźni w wieku 18-29 lat:  stanowią oni 12 procent posiadaczy pojazdów w Polsce, reprezentują jednak prawie 30 procent nieubezpieczonych,
•     na jazdę bez OC decydują się osoby gorzej sytuowane, o średnim dochodzie na osobę w rodzinie nie przekraczającym 500 złotych, miesięcznie

– taki obraz nieubezpieczonego właściciela pojazdu wyłania się z najnowszego raportu „Portret nieubezpieczonego”**, opracowanego przez UFG.

Przez cały marzec UFG prowadzi kampanię informacyjną skierowaną do młodych posiadaczy pojazdów, w wyżej wymienionych województwach. Ma ona uświadomić im konsekwencje braku polisy OC. – Kampania ma przede wszystkim na celu ograniczenie kosztów społecznych związanych z wypłatą odszkodowań i świadczeń za wypadki spowodowane przez nieubezpieczonych kierowców – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. – Dziś musi płacić za nich każdy ubezpieczony posiadacz pojazdu – dodaje.
Kampania informacyjna UFG prowadzona jest w: 27 lokalnych stacjach radiowych, prasie (Fakt i Super-Express), poprzez reklamy na tyłach autobusów, outdoory i miniboardy.  Można ją zobaczyć i wysłuchać na stronie www.ufg.pl. Wspiera ją również sieć handlowa Auchan – która nieodpłatnie – rozwiesza plakaty kampanii w swoich sklepach na terenie Polski. Ponadto plakaty trafią do wydziałów komunikacji w całym kraju. Kampania przygotowana została wspólnie z agencją reklamową Brasil, współpracującą z firmą doradztwa strategicznego Cup of Tea. Na poziomie kreacji – przyjęto założenie dotarcia do głównego odbiorcy kampanii (trudny odbiorca) – poprzez bliskie mu kobiety oraz otoczenie (sąsiadów, kolegów).
Mimo, że jazda bez polisy odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu jest nielegalna, po polskich drogach porusza się około 200 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów – wynika z szacunków Funduszu. W ubiegłym roku UFG wysłał ponad 16,8 tysiąca wezwań o zapłacenie kary za brak komunikacyjnego OC*** .
Poniżej przedstawiamy szczegółowy portret nieubezpieczonego.

 

wskaźnik = liczba ukaranych za brak OC/liczba zarejestrowanych pojazdów

Źródło: UFG

Kim jest nieubezpieczony:  w Polsce komunikacyjnego OC nie kupują przede wszystkim ludzie młodzi, głównie mężczyźni do 29 lat. Statystycznie najwięcej nieubezpieczonych mieszka w województwach: lubuskim, opolskim, małopolskim oraz warmińsko-mazurskim.  Zazwyczaj są to osoby gorzej sytuowane. W większości przypadków średni dochód na osobę, w ich rodzinie, nie przekracza 500 złotych miesięcznie. Pracują dorywczo, prowadzą gospodarstwa rolne, są bezrobotni lub pobierają rentę. Często są na utrzymaniu rodziców, mają małe dzieci.

Czym jeździ: w większości samochodami osobowymi (67 proc.): przewaga fiatów i opli, trochę polonezów oraz: volkswageny, audi, bmw, fordy, hondy. W większości przypadków są to starsze auta sprowadzone z zagranicy, za kilka tysięcy złotych. Kolejną dużą grupę bez komunikacyjnego OC stanowią motory i motorowery (21 proc.) oraz ciągniki (11 proc.).

Dlaczego nie kupuje OC: często ignoruje obowiązek posiadania tej polisy lub nie wie, że musi ją wykupić. Inne powody to:  ‘nieporozumienia’ co do ważności polisy OC przy zakupie auta w komisie; korzystanie z pojazdu niezarejestrowanego; nieopłacenie drugiej raty składki i nieprzedłużenie OC; wypowiedzenie OC poprzedniego właściciela i brak zakupu własnego ubezpieczenia.

Co ważne! aż 20 proc. wypadków – pojazdami bez OC – spowodowali kierowcy nie będący ich właścicielami, prawdopodobnie nieświadomi zagrożenia. Tymczasem ponoszą oni odpowiedzialność finansową za spowodowany wypadek solidarnie z właścicielem pojazdu, który nie wykupił OC. Warto zatem poprosić o okazanie aktualnej polisy, zanim usiądziemy za kierownicą czyjegoś auta.

Ponadto :

  • Wiedza Polaków o konsekwencjach jazdy bez OC jest fatalna: zaledwie 47 proc. zna wszystkie finansowe konsekwencje jazdy bez tej polisy (mandat, kara od UFG, obowiązkowy zwrot odszkodowania za spowodowany wypadek)
  •  W Polsce jest ogromne przyzwolenie na jazdę bez tego ubezpieczenia. Nie akceptuje jej tylko 15 procent Polaków !
  • Wzrost cen komunikacyjnego OC stanowi zagrożenie wzrostu liczby nieubezpieczonych

_______________________

*łącznie z przypadkami, gdy sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia,

** na podstawie analizy ponad 18,8 tysiąca spraw, z ostatnich trzech lat – posiadaczy pojazdów którzy zapłacili lub rozpoczęli spłatę kary w ratach, a także akt regresowych stu spraw ( dla określenia przyczyn braku OC),

*** w 2011 roku liczba kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia OC objęła prawie 59 tysięcy posiadaczy pojazdów. W tym roku Fundusz zwiększa liczbę kontroli, poprzez wykorzystanie – uruchomionej w ubiegłym roku dla celów biznesowych – bazy danych o polisach komunikacyjnych (m.in. poprzez identyfikację przerw w ubezpieczeniu).

Źródło: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny


Tagi: , , , , ,

Przed podpisaniem polisy komunikacyjnej warto zapo... Czy kierowcy, którzy mają ubezpieczone samochody mogą spać zupełnie spokojnie? Niekoniecznie… Często nie znają bowiem wszystkich fragmentów umowy ubez...
Jak poradzić sobie podczas szkody komunikacyjnej z... Według różnego rodzaju badań, większość Polaków udających się na zagraniczne wyjazdy wakacyjne udaje się do krajów europejskich. Część z nich rusza w ...
Szkody komunikacyjne dla AXA będzie likwidował Cor... Coris Varsovie podpisał z AXA umowę na kompleksową likwidację  szkód komunikacyjnych. // // Obejmuje ...
Warta Auto Szyby gwarantuje zachowanie zniżek Ubezpieczenie WARTA AUTO SZYBY gwarantuje klientom naprawę lub wymianę uszkodzonej szyby bez utraty zniżki za bezszkodową jazdę w AC. WARTA oferuje...
Zgłaszanie szkody przez internet w InterRisk Firma ubezpieczeniowa wprowadziła udogodnienie dla swoich klientów. Teraz będą oni mogli zgłosić szkodę komunikacyjną przez internet. "Z myślą o uł...