Ubezpieczenia

Wiadomości finansowe

RSS

Pilotażowy elektroniczny system powiadamiania UFG o braku ubezpieczenia OC

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny  i Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie uruchomiły program pilotażowy pozwalający na sprawniejsze wykrywanie kierowców jeżdżących bez OC. Dzięki niemu policjanci, zamiast papierowych zawiadomień o braku dokumentu potwierdzającego aktualne OC będą przesyłać do Funduszu zgłoszenia – drogą elektroniczną, … Czytaj dalej

Sposób UFG na nieubezpieczonych kierowców

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pracuje nad działaniami, które mają ograniczyć liczbę nieubezpieczonych kierowców. – Jesteśmy na etapie uruchamiania nowego narzędzia informatycznego pozwalającego na wykrywanie przerw w ubezpieczeniu danego pojazdu i na stałe monitorowanie bazy danych polis OC pod tym kątem – … Czytaj dalej

Wyższe kary za brak ubezpieczenia OC komunikacyjnego

Rok 2012 przyniósł ze sobą nie tylko wzrost cen paliwa, ale również zostały podwyższone kary za brak ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zmiany te są efektem wejścia w życie części zapisów ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu … Czytaj dalej