Ubezpieczenia

Wyższe kary za brak ubezpieczenia OC komunikacyjnego

poleć drukuj

Rok 2012 przyniósł ze sobą nie tylko wzrost cen paliwa, ale również zostały podwyższone kary za brak ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zmiany te są efektem wejścia w życie części zapisów ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Wraz z nowym rokiem uległ zmianie sposób naliczania opłaty karnej za jazdę samochodem bez ważnego ubezpieczenia OC. Podstawą wyliczeń nie jest już kurs euro, ale minimalne wynagrodzenie za pracę. Obowiązujące od nowego roku przepisy przewidują, iż właściciel samochodu osobowego, który nie wykupił obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej zapłaci karę do 3 tys. złotych (2 x minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na 2012 r. w rozporządzeniu MPiPS na 1500 zł) zamiast poprzednich 1980 złotych (równowartość 500 euro).

 

Największy wzrost sankcji finansowej odczują posiadacze ciągników samochodowych. Do tej pory płacili za brak OC tyle samo co posiadacze motocykli czy motorowerów. Nowe zapisy przewidują kary dla ciągników samochodowych w wysokości 3 krotnego minimalnego wynagrodzenia. Takie kary poniosą również właściciele ciężarówek lub autobusów. W praktyce oznacza to wzrost maksymalnej kary dla ciągników z poprzednich 400 zł do 4,5 tys. zł. Jeśli chodzi o właścicieli samochodów ciężarowych lub autobusów, to w ich przypadku skala podwyżki jest zdecydowanie mniejsza, ponieważ poprzednio  kary dla tej grupy wynosiły równowartość 800 euro, czyli 3170 zł w 2011 r. Niewiele wzrosły też kary dla posiadaczy innych pojazdów, którzy płacili do tej pory równowartość 100 euro (400 zł w 2011 r.). Obecnie maksymalny za niedopełnienie obowiązku ubezpieczeniowego zapłacą oni jedną trzecią minimalnego wynagrodzenia za pracę (500 zł). W przypadku braku umowy obowiązkowego OC rolników kara wyniesie 10% minimalnego wynagrodzenia, tj. 150 zł w tym roku (poprzednio równowartość 30 euro, czyli120 zł w 2011 r.), natomiast brak obowiązkowego  ubezpieczenia budynków od ognia i zdarzeń losowych będzie wiązał się z koniecznością zapłacenia kary będącej równowartością jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia, czyli 375 zł (poprzednio 100 euro, tj. 400 w ub.r.).

 

Według badań przeprowadzonych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, po polskich drogach porusza się nawet dwieście tysięcy nieubezpieczonych pojazdów. Rocznie ich kierowcy powodują około 5,5 tysiąca wypadków (łącznie z niezidentyfikowanymi sprawcami), co kosztuje innych właścicieli samochodów około 50 milionów złotych.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl


Tagi: , , ,

Zapytanie Poprzez Portal pomoże ustalić ubezpieczy... Prawie 20 tysięcy indywidualnych kierowców sprawdziło w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym w której firmie polisę OC ma sprawca wy...
Za wypadek spowodowany przez nieubezpieczonego kie... Wypłatą odszkodowań dla ofiar wypadków spowodowanych przez niezidentyfikowanych lub nie posiadających komunikacyjnej polisy OC sprawców zajmuje się Ub...
Większe składki na rzecz Ubezpieczeniowego Fundusz... Firmy ubezpieczeniowe oferujące polisy komunikacyjne OC zgodziły się wczoraj – choć po gorącej dyskusji - na podwyżkę składki na Ubezpieczeniowy Fundu...
Kupujący polisy komunikacyjne nie zawsze podają pr... W ciągu roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny planuje udostępnić firmom ubezpieczeniowym - w trybie on-line - narzędzie do weryfikacji zniżek za b...
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczyna kon... Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczyna kolejną kontrolę komunikacyjnych polis OC. Obejmie ona około siedem tysięcy posiadaczy pojazdów mechan...