Ubezpieczenia

Nowoczesne ubezpieczenia na życie

poleć drukuj

Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest ubezpieczenie życia ubezpieczonego. Produkt jest skierowany zarówno do nowych klientów, jak i do osób, które już wcześniej zawarły z AEGON umowę ubezpieczenia.

AEGON Bezpieczni Bliscy i Ja to ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki, dzięki któremu ubezpieczający może otrzymać z powrotem swoją składkę, jeśli z tytułu ubezpieczenia nie były wypłacane świadczenia. Jest to produkt skierowany do osób, które chcą ubezpieczyć życie swoje lub bliskiej osoby, a zarazem chcą otrzymać wpłacone składki.

Wysokość składki za ubezpieczenie AEGON Bezpieczni Bliscy i Ja jest uzależniona, między innymi, od wybranej wysokości świadczenia z tytułu śmierci, płci i wieku ubezpieczonego oraz okresu ubezpieczenia i częstotliwości opłacania składki (miesięczna lub roczna), stanu zdrowia i stylu życia oraz wykonywanego zawodu i hobby. Przy tym ubezpieczeniu klient ma możliwość zmiany częstotliwości opłacania składki.

Zaletą ubezpieczenia jest wysokość świadczenia sięgająca nawet 1 miliona złotych, które nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn ani podatkiem dochodowym.

Umowa Ubezpieczenia może zostać zawarta na Okres Ubezpieczenia wynoszący 15, 20, 25, 30, 35 albo 40 lat, nie dłuższy jednak niż do 71. daty urodzin Ubezpieczonego.

W połowie stycznia została poszerzona oferta o produkt AEGON Bezpieczni Bliscy, który jest terminowym ubezpieczeniem na życie.

AEGON Bezpieczni Bliscy to ubezpieczenie na życie, dzięki któremu ubezpieczający, który może być również ubezpieczonym, chroni swoich bliskich przed skutkami nieszczęść, które mogą przydarzyć się każdemu. Jest to produkt skierowany do osób, które chcą ubezpieczyć życie swoje lub bliskiej osoby.

Wysokość składki za ubezpieczenie AEGON Bezpieczni Bliscy jest uzależnione między innymi od wybranej wysokości świadczenia z tytułu śmierci, płci i wieku ubezpieczonego, okresu ubezpieczenia i częstotliwości opłacania składki (miesięczna lub roczna), stanu zdrowia i stylu życia oraz wykonywanego zawodu i hobby. Przy tym ubezpieczeniu klient ma możliwość zmiany częstotliwości opłacania składki, indeksacji składki czego wynikiem jest zmiana wysokości świadczenia z tytułu śmierci.

Zaletą ubezpieczenia jest wysokość świadczenia sięgająca nawet 1 miliona złotych, elastyczność pozwalająca dobrać okres ochrony do indywidualnych potrzeb klienta oraz wypłata świadczenia wolna od podatków.

Źródło: Aegon


Tagi: , , , ,

Przed podpisaniem polisy komunikacyjnej warto zapo... Czy kierowcy, którzy mają ubezpieczone samochody mogą spać zupełnie spokojnie? Niekoniecznie… Często nie znają bowiem wszystkich fragmentów umowy ubez...
Edukacyjna kampania organizowana przez PIU W ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, PIU nawiązała współpracę z wiodącym krajowym miesięcznikiem poradnikowym – „Olivia”. Współpraca z „Oliv...
Ubezpieczenia zdrowotne skierowane do przyszłych m... Ciąża, a następnie macierzyństwo, to czas szczególny w życiu każdej kobiety. Okres, w którym jeszcze większego znaczenia nabiera także posiadanie odpo...
Wyniki finansowe ubezpieczycieli za 2009 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport podsumowujący wyniki finansowe ubezpieczycieli w 2009 r. W ub.r. ubezpieczyciele wypłacili łącznie po...
Nowy pakiet ubezpieczeń NNW w Generali Z początkiem kwietnia br. Generali wprowadziło do oferty nowy pakiet ubezpieczeń od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Ubezpieczenie dostępn...