Ubezpieczenia

Nowy pakiet ubezpieczeń NNW w Generali

poleć drukuj

Z początkiem kwietnia br. Generali wprowadziło do oferty nowy pakiet ubezpieczeń od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Ubezpieczenie dostępne jest w kilku wariantach różniacych się wysokością sum ubezpieczenia oraz zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Innowacyjnym i nowym na rynku elementem produktu Generali jest wprowadzenie do wersji rozszerzonej ubezpieczenia porwania. Dodatkowym atutem nowego NNW jest zapewnienie usług Generali Assistance w ramach infolinii Medycznej oraz Turystycznej.

Przedmiotem nowego ubezpieczenia w Generali są następstwa nieszczęśliwych wypadków, którym uległ ubezpieczony w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Umowa ubezpieczenia może być zawarta w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym. Umowa w zakresie podstawowym obejmuje :

* Śmierć Ubezpieczonego
* Śmierć Ubezpieczonego w środku lokomocji
* Usługi Generali Assistance- Infolinia Medyczna oraz Infolinia Turystyczna

Umowa w zakresie rozszerzonym poza zakresem podstawowym obejmuje dodatkowo:

* Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu;
* Świadczenie z tytułu inwalidztwa;
* Świadczenie z tytułu poważnego urazu;
* Świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia lub odmrożenia ciała
* Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu;
* Świadczenie z tytułu trwałej niezdolności do pracy zarobkowej;
* Zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
* Zwrot kosztów leczenia;
* Zwrot kosztów operacji plastycznych;
* Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego inwalidy;
* Zwrot kosztów rehabilitacji;
* Porwanie.

Ponadto po opłaceniu składki dodatkowej, zakres umowy ubezpieczenia może zostać rozszerzony o skutki zawału serca lub udaru mózgu, nie bedące nastepstwem wcześniejszego stanu chorobowego jak i zdarzenia ubezpieczeniowe, które powstały w wyniku amatorskiego uprawiania narciarstwa alpejskiego i klasycznego, snowboardu na wyznaczonych trasach zjazdowych oraz nurkowania przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu lub na tzw. zatrzymanym oddechu.

Generali obejmuje ochroną ubezpieczeniową zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe na całym świecie, z zastrzeżeniem możliwych wyłączeń terytorialnych (zależnych od poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych).

Sumę ubezpieczenia ustala się oddzielnie na każde ze zdarzeń ubezpieczeniowych określonych w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres kilku dni lub na rok.

Ubezpieczenie Porwania oferowane jest na rynku polskim przez nielicznych ubezpieczycieli. W przypadku porwania Ubezpieczonego Generali wypłaca następujące świadczenia:

* Zadośćuczynienie wypłacane proporcjonalnie za okres maksymalnie 60 dni przetrzymywania do wysokości sumy ubezpieczenia.
* zwrot okupu do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w taryfie

Nowy program NNW – kompleksowy program samych korzyści

Atutem nowego ubezpieczenia jest fakt, że nie zapewnia ono jedynie wypłaty świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, ale daje również możliwość skorzystania ze specjalistycznej porady w postaci usług assistance Medycznego oraz Turystycznego. Serwis medyczny obejmujące m.in. informacje o rekomendowanych placówkach medycznych, rehabilitacyjnych, diagnostycznych na terenie kraju oraz bazę aptek czy informacje farmaceutyczne o danym leku. Do dyspozycji ubezpieczonego jest również infolinia Turystyczna, dzięki której można pozyskać m.in. informacje o stokach narciarskich, o punktach ratownictwa w górach i nad morzem, o bazie noclegowej i gastronomicznej na terenie kraju oraz w Europie.

Infolinia działa w systemie całodobowym przez 365 dni w roku.

„Modułowa budowa produktu, pozwala Klientowi na dobranie zakresu ubezpieczenia zgodnie z jego potrzebami. Wprowadzając nowy produkt NNW chcieliśmy podnieść jego jakość, aby stał się jeszcze bardziej przejrzysty i konkurencyjny. Generali konsekwentnie stara się wprowadzać produkty nowoczesne i jednocześnie dostosowane do wszelkich, nawet nietypowych potrzeb rynkowych, czego przykładem może być choćby jedyna na rynku klauzula obejmująca ubezpieczeniem ryzyko porwania” – mówi Anna Materny, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Generali.

Źródło: Grupa Generali


Tagi: , , , ,

Pod opieką AEGON – nowy pakiet ubezpieczeń d... Pod Opieką AEGON to pakiet ubezpieczeń dodatkowych na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem (NW)...
Pakiet ubezpieczeń dla amatorów sportów zimowych... Europ Assistance Polska wraz z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. stworzyło dla miłośników sportów zimowych pakiet ubezpieczeń turyst...
PTU Optima-nowe ubezpieczenie NNW Z dniem 1 kwietnia Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń wprowadziło na rynek nowe, kompleksowe ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) pod n...
Warta Auto Szyby gwarantuje zachowanie zniżek Ubezpieczenie WARTA AUTO SZYBY gwarantuje klientom naprawę lub wymianę uszkodzonej szyby bez utraty zniżki za bezszkodową jazdę w AC. WARTA oferuje...
Polisy ubezpieczeniowe dodawane do kart kredytowyc... Dodawane do kart kredytowych ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą czasami działają dopiero po spełnieniu postawionych przez bank warunków, co nie...