Ubezpieczenia

City Handlowy rozszerza swoją ofertę produktów ubezpieczeniowych

poleć drukuj

Citi Handlowy wzbogaca ofertę o nowe produkty ubezpieczeniowe, które łączą ochronę ubezpieczeniową z możliwością inwestowania za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w funduszach inwestycyjnych.

Pierwszy z nich – Plan Inwestycyjny Optimum – to propozycja dla osób systematycznie inwestujących, które jednocześnie zainteresowane są ochroną ubezpieczeniową. Portfel Inwestycyjny Premium z kolei to rozwiązanie dla tych, którzy zgromadzili już pewien kapitał i chcą go aktywnie pomnażać. Ochrony ubezpieczeniowej w ramach Planu Inwestycyjnego Optimum oraz Portfela Inwestycyjnego Premium udziela AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Rozwój oferty produktowej w oparciu o indywidualne potrzeby naszych klientów, a także optymalne dostosowane warunków produktu do oczekiwań klientów to strategiczne cele City Handlowy. Dlatego naszą ofertę wzbogaciliśmy o nowe produkty ubezpieczeniowe – Plan Inwestycyjny Optimum i Portfel Inwestycyjny Premium, powiedział Wojciech Adamczyk, Dyrektor Departamentu Produktów Ubezpieczeniowych, Produkty te łączą ochronę ubezpieczeniową z możliwością realizacji własnej strategii inwestycyjnej. Pozwalają przy tym inwestować na rożnych rynkach, tłumaczy.

W ramach produktów Plan Inwestycyjny Optimum oraz Portfel Inwestycyjny Premium klienci, za pośrednictwem 49 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, zyskują możliwość inwestowania w starannie wybrane fundusze inwestycyjne. Są to zarówno lokalne, jak i zagraniczne fundusze zarządzane przez renomowane Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Ze względu na brak opłat wstępnych od wpłacanych składek, 100 proc. lokowanych środków inwestowanych jest w wybrane ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Produkty wyróżnia też atrakcyjna struktura opłat, w ramach której Klient korzysta z niższych opłat przy wyższych poziomach składek. Elastyczność produktów pozwala z kolei na wybór odpowiedniego dla klienta wariantu programu. Rachunkiem ubezpieczenia można wygodnie dysponować – sprawdzać saldo i dokonywać transferów pomiędzy funduszami – przez Internet.

Zainteresowani gromadzeniem środków na realizację długoterminowych celów – w tym ci, którzy środki te chcą wykorzystać w okresie emerytalnym – mogą skorzystać z produktu Plan Inwestycyjny Optimum. Jest to produkt z regularną składką. Składka może wynosić minimum 200 zł miesięcznie lub 2 400 zł rocznie w wybranych wariantach. Wpłata środków dzielona jest zgodnie z dyspozycją klienta między dostępne fundusze. Klient może wybrać jeden z trzech wariantów okresu wymaganej płatności składki tj. 5, 7 lub 10-cio letni. Dzięki elastyczności produktu, po dwóch latach od zawarcia umowy ubezpieczenia klienci mogą zawiesić opłacenie regularnych składek na okres 12 miesięcy.

Klienci, którzy zgromadzili już pewien kapitał i chcą efektywnie zarządzać środkami, by przeznaczyć je potem na realizację swoich zamierzeń, mogą z kolei skorzystać z Portfela Inwestycyjnego Premium. To produkt z jednorazową składką. Podobnie, jak przy Planie Inwestycyjnym Optimum wpłata na Portfel Inwestycyjny Premium dzielona jest zgodnie ze strategią klienta pomiędzy kilkadziesiąt dostępnych funduszy. Klient ma możliwość dostosowywania struktury portfela do bieżącej sytuacji i oczekiwań inwestycyjnych poprzez transfer środków pomiędzy funduszami. Przy wyższych składkach wszystkie transfery między funduszami zwolnione są z opłat.

Inwestując w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, które dostępne są w ramach Planu Inwestycyjnego Optimum oraz Portfela Inwestycyjnego Premium, dzięki formie polisy ubezpieczeniowej klienci zyskują ochronę ubezpieczeniową. Co więcej, podatek od dochodów kapitałowych przy tego typu produktach pobierany jest, nie tak jak w przypadku lokaty przy każdej kapitalizacji odsetek, ale wraz z zamknięciem produktu lub przy częściowej wypłacie.

Ochrony ubezpieczeniowej w ramach Planu Inwestycyjnego Optimum oraz Portfela Inwestycyjnego Premium udziela AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Dzięki ochronie ubezpieczeniowej zapewniona jest wypłata przez AEGON świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego, które w przypadku wystąpienia zdarzenia przed 66 rokiem życia wynosi co najmniej równowartość wartości zainwestowanego kapitału lub więcej w zależności od wariantu.

Źródło: BankierPress


Tagi: , , ,

Konkurencja na rynku ubezpieczeń powoduje dbanie o... Nowe produkty, promocje oraz nowe sposoby dotarcia do klienta – w ten sposób branża ubezpieczeniowa stara się zwiększyć sprzedaż. W kryzysie r...
Compensa wprowadza nowy produkt do ubezpieczeń kom... Nowe ubezpieczenie Compensy, pakiet Compensa moto DNA kod, jest jedynym produktem ubezpieczeniowym na polskim rynku, który łączy w sobie atrakcyjny za...
Warta Moto-Assistance nagrodzona w programie Laur ... Mimo że nie upłynął jeszcze miesiąc od wprowadzenia nowych warunków WARTA MOTO-ASSISTANCE, produkt towarzystwa ubezpieczeniowego WARTA został już doc...
Warta chce pozyskiwać klientów przez internet Warta, jeden z największych polskich ubezpieczycieli, chce mocniej wejść w internet. Planuje w ten sposób pozyskiwać nowych klientów. Geert De...
Nowe ubezpieczenie grupowe na życie i dożycie ofer... Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. wprowadza do sprzedaży kolejny produkt strukturyzowany z gwarancją kapitału. Nordea Gwarant - WIG ...