Ubezpieczenia

SOS PZM rozszerza swoją współpracę z Liberty Direct

poleć drukuj

SOS PZMOT poszerzył dotychczasową współpracę z Liberty Direct o nowe obszary dotyczące ubezpieczeń mieszkaniowych. Usługi świadczone przez SOS PZMOT na rzecz Liberty Direct objęły assistance, inspekcje miejsca ubezpieczenia, lustracje mienia po zaistnieniu szkody oraz likwidację szkód majątkowych.

W ramach pakietu assistance dostępnego wraz z ubezpieczeniami mieszkaniowymi w Liberty Direct klienci mogą skorzystać z takich świadczeń, jak pomoc ślusarza, elektryka, hydraulika, szklarza, stolarza, dekarza lub technika urządzeń grzewczych. Ubezpieczeni mogą także liczyć na szybką interwencję fachowca w sytuacji, gdy dojdzie do awarii urządzeń gospodarstwa domowego. Ponadto, gdy zajdzie konieczność przewiezienia uszkodzonego urządzenia do serwisu, ubezpieczyciel pokryje koszty transportu, zarówno do serwisu, jak i z powrotem do miejsca zamieszkania. W razie konieczności pakiet assistance w Liberty Direct gwarantuje klientom również kompleksową pomoc obejmującą m.in. zakwaterowanie w hotelu, dozór ubezpieczonego domu lub mieszkania oraz profesjonalny przewóz mienia do dowolnego miejsca w Polsce.

Współpraca Liberty Direct z SOS PZMOT dotyczy także usług związanych z terenową weryfikacją stanu mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia. W ramach tzw. inspekcji miejsca ubezpieczenia przedstawiciel SOS PZMOT wykonuje szczegółową dokumentację fotograficzną oraz sporządza opis miejsca ubezpieczenia, pozwalające Liberty Direct na ocenę ryzyka w sytuacjach wymagających uzyskania dodatkowych informacji oprócz tych przekazanych przez klienta we wniosku o ubezpieczenie. Podczas tzw. lustracji miejsca zdarzenia ubezpieczeniowego przeszkolony inspektor SOS PZMOT sporządza dokumentację pozwalającą Liberty Direct na oszacowanie wielkości i sposobu powstania szkody. Oprócz zdjęć są to także odpowiednie szkice, obmiary i opisy dotyczące miejsca zdarzenia. Dla wygody poszkodowanego SOS PZMOT pośredniczy również w przekazaniu Liberty Direct wymaganych dokumentów (m.in. druku zgłoszenia szkody mieszkaniowej).

SOS PZMOT współpracuje z Liberty Direct również w zakresie likwidacji szkód mieszkaniowych, odpowiadając m.in. za wykonanie lustracji miejsca zdarzenia oraz zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji, istotnej dla ustalenia odpowiedzialności i wysokości odszkodowania (np. pochodzącej od organów ścigania lub administracji). Na podstawie zebranych danych Sekcja Likwidacji Szkód SOS PZMOT dokonuje następnie wyliczenia wartości szkody i przygotowuje dla Liberty Direct pełną dokumentację niezbędną do wypłaty odszkodowania klientowi.

Świadczenie usług dla Liberty Direct ułatwiają zaawansowane rozwiązania technologiczne stosowane przez SOS PZMOT. Należy do nich m.in. platfotma extranetowa pozwalająca na szybką i bezpieczną wymianę danych dotyczących realizowanych zleceń oraz koordynację pracy terenowych inspektorów SOS PZMOT działających na rzecz ubezpieczyciela.

Źródło: SOS PZM


Tagi: , , ,

Liberty Direct umacnia swoją pozycję na rynku ubez... W I półroczu br. składka przypisana brutto Liberty Direct wzrosła do 61,8 mln zł w porównaniu z 38 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oznac...
Pakiet assistance dla posiadaczy kart kredytowych ... Europ Assistance Polska we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK opracowała pakiety assistance dla posiadaczy kart kredytowych Gold i Platinum Banku Zach...
Pełny wariant ubezpieczenia komunikacyjnego z assi... Europ Assistance Polska we współpracy z InterRisk opracowała nowy wariant ubezpieczenia komunikacyjnego wraz z assistance. Wariant Pełny różni się zak...
Ubezpieczenie assistance dla podróżujących samocho... Mondial Assistance zaoferowało ubezpieczenie dla osób wyjeżdżających samochodem za granicę. W ramach polisy ochroną objęta może być nawet jednodniowa ...
Usługi assistance dla wlaścicieli samochodów Ferra... Europ Assistance Polska świadczy usługi assistance na rzecz właścicieli samochodów Ferrari zakupionych i zarejestrowanych w Polsce. Assistance obejmuj...