Ubezpieczenia

Drugie miejsce w rankingu UFG dla Proama

poleć drukuj

Proama zajęła drugie miejsce w rankingu, opracowanym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Kryterium przyznania miejsc w zestawieniu jest jakość danych oraz procesów związanych z zasilaniem bazy danych Ośrodka Informacji UFG.

– Sukces Proama jest tym większy, że rozpoczęliśmy działalność w minionym roku, a tym samym współpracę z UFG i od razu znaleźliśmy się w ścisłej czołówce, na drugiej pozycji mówi Ewelina Cichocka, Kierownik ds. Ustalania Rezerw i Analiz Aktuarialnych. Od samego początku staramy się dostarczać, jak najlepsze dane do UFG, gdyż mamy świadomość, jak duże znaczenie ma baza danych Ośrodka Informacji UFG dla całego sektora ubezpieczeniowego i dla naszego biznesu. Z doświadczeń innych krajów wynika, że wdrażanie takich baz danych normalizuje rynek i poprawia jego dochodowość.

Baza UFG obejmuje dane o wszystkich ubezpieczonych, polisach, sprawcach wypadków i wypłaconych odszkodowaniach i jest ważnym elementem szacowania ryzyka poszczególnych kierowców.

– W miarę rozwoju bazy będzie możliwa jeszcze skuteczniejsza walka z wyłudzeniami i zmniejszenie częstości szkód dodaje Mariusz Kozłowski, Dyrektor Produktu, Aktuariatu i Likwidacji Szkód. Jest ona również jednym z elementów, który pozwala nam szacować ryzyko każdego klienta i oferować dobrym, bezpiecznym kierowcom lepszą cenę i nawet 70% zniżkę bonus-malus.

Na wyniki rankingu UFG składała się wartość sumaryczna 7 wskaźników, tj.: identyfikowalność, jednoznaczność, kompletność, stabilność, terminowość, uzysk i zgodność, które – zdaniem OI UFG pozwalają w sposób rzetelny wyznaczyć adekwatne pozycje poszczególnych zakładów ubezpieczeń. Łącznie w zestawieniu UFG znalazło się 28 zakładów ubezpieczeń, prowadzących działalność w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Źródło: Proama


Tagi: , , ,

Zapytanie Poprzez Portal pomoże ustalić ubezpieczy... Prawie 20 tysięcy indywidualnych kierowców sprawdziło w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym w której firmie polisę OC ma sprawca wy...
Za wypadek spowodowany przez nieubezpieczonego kie... Wypłatą odszkodowań dla ofiar wypadków spowodowanych przez niezidentyfikowanych lub nie posiadających komunikacyjnej polisy OC sprawców zajmuje się Ub...
Większe składki na rzecz Ubezpieczeniowego Fundusz... Firmy ubezpieczeniowe oferujące polisy komunikacyjne OC zgodziły się wczoraj – choć po gorącej dyskusji - na podwyżkę składki na Ubezpieczeniowy Fundu...
Kupujący polisy komunikacyjne nie zawsze podają pr... W ciągu roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny planuje udostępnić firmom ubezpieczeniowym - w trybie on-line - narzędzie do weryfikacji zniżek za b...
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczyna kon... Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczyna kolejną kontrolę komunikacyjnych polis OC. Obejmie ona około siedem tysięcy posiadaczy pojazdów mechan...