Ubezpieczenia

Niekompletna dokumentacja medyczna uniemożliwia wypłatę odszkodowania z polisy OC

poleć drukuj

Ze statystyk prowadzonych przez Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. wynika, że około 30 procent spraw o wypłatę odszkodowań z polisy OC sprawcy wypadku, które trafiają do EuCO, zawierają nieczytelną, nierzeczową lub niekompletną dokumentację medyczną, która uniemożliwia sprecyzowanie roszczenia do towarzystw ubezpieczeniowych.

– Dokumentacja medyczna z procesu leczenia osoby poszkodowanej i określenie, na jej podstawie, doznanego uszczerbku na zdrowiu, stanowią główny dowód w staraniach o wypłatę odszkodowania. Jeżeli ta dokumentacja jest nieczytelna lub niekompletna –  nie ma podstaw do wypłaty należnych świadczeń. Gdy taka sprawa trafia do EuCO, nasi eksperci rozpoczynają bardzo czasochłonną korespondencję z placówkami medycznymi – co może opóźnić wypłatę odszkodowania nawet o kilka miesięcy lub wpłynąć na jego zmniejszenie – powiedział mec. Paweł Lewandowski z Kancelarii Radców Prawnych EuCO.
Najczęściej specjaliści EuCO otrzymują dokumentację medyczną nieczytelną (sporządzoną niedbałym charakterem pisma), niekompletną (nie zawiera wszystkich istotnych dokumentów stworzonych w procesie diagnostyki i leczenia) oraz nierzeczową (nie podaje związku między zdarzeniem a objawami, które zgłosił pacjent).
Europejskie Centrum Odszkodowań stworzyło kanon dokumentacji medycznej, która przyspieszy wypłatę odszkodowania. Najważniejsze dokumenty, których powinien domagać się poszkodowany, to m. in.

  • Informacja o przebytej rehabilitacji w ramach prewencji rentowej ZUS,
  • Orzeczenie lekarza orzecznika towarzystwa ubezpieczeniowego z opisem wyniku badania,
  • Karta informacyjna z leczenia szpitalnego,
  • Opisy badań obrazowych i czynnościowych (np. RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, audiogram, spirometria),
  • Karta informacyjna z udzielonej pomocy w szpitalnym oddziale ratunkowym,
  • Informacja o udzielonej pomocy przez pogotowie ratunkowe,
  • Opinia lekarza biegłego sądowego wydana w sprawie karnej,
  • Wyciąg z kartoteki prowadzonej przez poradnie.

– Świadomy poszkodowany, który wie jakich dokumentów oczekiwać od placówek medycznych, może zdecydowane skrócić późniejszy proces likwidacji szkody. Warto poinformować lekarzy, którzy diagnozują i leczą osobę poszkodowaną, że będziemy starać się o odszkodowanie i potrzebujemy czytelnej i kompletnej dokumentację – podkreślił mec. Paweł Lewandowski.
Specjaliści EuCO zwracają uwagę na możliwość usuwania wad dokumentacji medycznej (na mocy Ustawy o prawach pacjentów i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 roku oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania). Osoby poszkodowane, które chcą starać się o odszkodowanie, mają prawo domagać się od placówek medycznych sporządzenia czytelnych kopii dokumentów z baz archiwalnych, odpisów lub wyciągów z określonej dokumentacji medycznej oraz przeprowadzenia zalecanych badań, które dotąd nie zostały wykonane.

źródło: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.


Tagi: , , , , ,

Jak dochodzić swoich spraw gdy uszkodzimy samochód... Eksperci internetowej porównywarki ubezpieczeń rankomat.pl radzą, jak dochodzić swoich praw, w sytuacji gdy posiadacz pojazdu uszkodził nie ze swojej ...
Przed zakupem ubezpieczenia autocasco warto zapozn... Zakupowi nowego lub kilkuletniego auta towarzyszy zwykle dodatkowy, niemały wydatek związany z ubezpieczeniem autocasco (AC). I choć polisy takiej nie...
Likwidacja szkód przez internet w Liberty Direct Liberty Direct uruchomiło platformę służącą monitorowaniu likwidacji szkód przez internet. Przy pomocy nowego systemu Klienci towarzystwa będą mogli ś...
Brak ważnego badania technicznego skutkuje poważny... Pamiętaj, że poruszając się po drogach samochodem bez ważnego badania technicznego ryzykujesz zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i odmową wypłaty ods...
Jak zachować się gdy przytrafi nam się kolizja dro... Wielogodzinna podróż samochodem, tłum aut na drodze, przebudowy, dziurawa nawierzchnia, a do tego wszystkiego jeszcze nudzące się maluchy w samochodzi...