Ubezpieczenia

Zmiany w statucie PZU S.A. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

poleć drukuj

8 lutego odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PZU. Udziałowcy towarzystwa, mają podjąć decyzję o zmianach w statucie firmy.

 

Z zamieszczonego na stronach internetowych PZU porządku obrad wynika, że główne zmiany będą dotyczyć § 18 pkt. 11 oraz § 25 ust. 2 pkt. 12 statutu. Pierwsza zmiana ma polegać na dodaniu do kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowania uchwał w sprawach „nabycia lub zbycia przez spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 30.000.000 euro brutto.

 

Druga zmiana dotyczy nowego brzmienia pkt. 12, który brzmi: „udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 3.000.000 euro brutto;”.

 

Pozostałe zmiany statutu dotyczą kompetencji Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał w sprawie m.in. postanowień, dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, podziału spółki, połączenia spółki z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania spółki, oraz zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

 

źródło: PZU


Tagi: , ,

Straty finansowe ubezpieczycieli majątkowych Rok 2010 będzie najgorszy dla ubezpieczeń majątkowych od 13 lat, pisze "Parkiet" w oparciu o podsumowania rezultatów działalności dziesięciu największ...
PZU poszerza ofertę w ubezpieczeniach komunikacyjn... Największy polski ubezpieczyciel poszerzył swoją ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych. Nowe rozwiązania wprowadzone przez PZU to m.in.: autocasco w wers...
Coraz więcej zgłaszanych szkód powodziowych W PZU do poniedziałku zarejestrowano już prawie 71 tys. szkód powodziowych - podano w przesłanym PAP w poniedziałek komunikacie Zakładu. Natomiast w W...
Kontrowersyjne reklamy telewizyjne PZU W spotach telewizyjnych PZU zapewnia, że ubezpiecza kierowców, którzy np. nie zapinają pasów czy łamią przepisy ruchu drogowego. Być może rzeczywiście...
Firmy ubezpieczeniowe obawiają się wiosennych rozt... Towarzystwa Ubezpieczeniowe w obawie przed wiosennymi roztopami łagodzą procedury wypłaty odszkodowań. Już teraz wszystkie firmy przygotowują się d...