Ubezpieczenia

PZU poszerza ofertę w ubezpieczeniach komunikacyjnych

poleć drukuj

Największy polski ubezpieczyciel poszerzył swoją ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych. Nowe rozwiązania wprowadzone przez PZU to m.in.: autocasco w wersji „all risks” oraz usługa door to door.

AC w wariancie „all risks”…
Lider działu II po raz pierwszy wprowadził do oferty nowe ubezpieczenie AC od wszystkich ryzyk – all risks. Polisa obejmuje wszystkie rodzaje szkód – uszkodzenie, zniszczenie lub utratę pojazdu, jego części lub wyposażenia, niezależnie od ich przyczyny, za wyjątkiem wymienionych w umowie wyłączeń. Przy czym ilość wyłączeń odpowiedzialności również się zmniejszyła i sprowadza się do takich, które są oczywiste, np. szkody spowodowane umyślnie, w stanie nietrzeźwości, przez kierowcę nie posiadającego prawa jazdy, kradzież pojazdu niezabezpieczonego, użycie pojazdu jako narzędzia w przestępstwie.

Niewiele innych działających w Polsce towarzystw majątkowych posiada w swojej ofercie AC w wariancie „all risks”. Tego typu ochrona jest dostępna np. w Warcie i Compensie. Pierwszy z ubezpieczycieli stosuje maksymalną ochronę auta w polisach Autocasco Komfort i Standard. Ubezpieczenie Autocasco Komfort gwarantuje pełne pokrycie powstałych szkód. W przypadku uszkodzenia samochodu, Warta zwróci pełne koszty naprawy pojazdu w Autoryzowanej Stacji Obsługi, a w przypadku kradzieży, klient otrzyma kwotę odpowiadającą sumie ubezpieczenia określonej w polisie. Ubezpieczając fabrycznie nowy, zakupiony u dealera samochód, klient może rozszerzyć umowę o opcję GSU 3 LATA, czyli popularne w Europie Zachodniej ubezpieczenie GAP (ang. Guaranteed asset protection). Opcja ta daje gwarancję utrzymania fakturowej wartości pojazdu dla celów ubezpieczeniowych przez 3 lata od zakupu pojazdu. Oznacza to, że np. w przypadku kradzieży pojazdu po 2,5 roku od jego zakupu, klient otrzyma odszkodowanie w wysokości równej cenie zakupu.

W ubezpieczeniu Autocasco Komfort dodatkowo ochroną ubezpieczeniową od uszkodzenia czy zniszczenia objęty jest bagaż znajdujący się w samochodzie. Do każdego ubezpieczenia Komfort dołączony jest pakiet ubezpieczeń assistance gwarantujący m.in.:
• w razie wypadku holowanie ubezpieczonego pojazdu i pojazdu osoby poszkodowanej,
• w razie wypadku lub kradzieży pojazd zastępczy,
• w przypadku awarii pomoc serwisową (naprawa pojazdu, holowanie) oraz pomoc w podróży (zakwaterowanie albo powrót do miejsca zamieszkania), a także przejazd po odbiór pojazdu.

Z kolei Autocasco Standard poprzez dobór preferowanych przez klienta opcji i wariantów, pozwala dopasować zakres oraz cenę ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych. Podobnie jak w ubezpieczeniu Autocasco Komfort zakres ochrony oparty jest na formule all risks.

Ubezpieczenie autocasco w formule „all risks” oferuje również Compensa TU. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach polisy obejmuje wszystkie zdarzenia powodujące szkodę w pojeździe z wyjątkiem zdarzeń wskazanych w katalogu wyłączeń.
Ciekawsze elementy w produkcie Compensy to m.in.:
• Odpowiedzialność za m.in. powódź, zatopienie, zalanie, szkody powstałe np. w warsztacie, myjni, czy w komisie.
• Możliwość zawarcia umowy z opcją stałej sumy ubezpieczenia w całym okresie ubezpieczenia dla samochodów osobowych do 4 lat.
• Brak redukcji zniżek z tytułu wypłaty odszkodowania w przypadku realizacji przez Compensę roszczenia regresowego do sprawcy szkody ubezpieczyciela.

Wariant AC uzależniony od części zamiennych
Nową propozycją PZU jest także możliwość wyboru wariantów ubezpieczenia AC w zależności od rodzaju części zamiennych, które zostaną użyte do określenia wysokości odszkodowania. PZU wprowadził wariant serwisowy, w którym do naprawy wykorzystywane są wyłącznie części oryginalne oraz wariant optymalny, gdzie do naprawy używane są także – nie gorsze jakościowo – części alternatywne. W obu wariantach klient ma prawo naprawić pojazd przy użyciu nowych części i w dowolnie wybranym warsztacie, różnica sprowadza się do wyboru producenta (a często tylko dostawcy) części.

Door to door
Nowością w ofercie PZU jest także usługa door to door. Jest to pakiet świadczeń dla posiadaczy samochodów osobowych, który obejmuje m.in.: organizację oraz pokrycie kosztów odbioru uszkodzonego pojazdu oraz dostarczenia tego pojazdu do Sieci Naprawczej PZU, organizację naprawy ubezpieczonego pojazdu w warsztacie Sieci Naprawczej PZU, organizację oraz pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego na cały czas naprawy uszkodzonego pojazdu. Co istotne, pojazd zastępczy przysługuje klientowi na cały okres naprawy. Nie ma zatem limitów czasowych ani kwotowych. PZU Pomoc odbiera uszkodzony pojazd i podstawia pojazd zastępczy w miejsce wskazane przez klienta. Zwrot pojazdu zastępczego i odbiór naprawionego odbywają się w warsztacie Sieci Naprawczej PZU.

Usługę door to door oferuje również konkurent PZU, TUiR Warta. Opcja ta, przewidująca udostępnienie auta zastępczego na czas naprawy (bez limitów czasowych, ale pod warunkiem że będzie ona prowadzona w warsztacie partnerskim Warty) i podstawienie go w miejsce wskazane przez klienta, dostępna jest w ramach pakietu Platynowego w ubezpieczeniu Warta Moto Assistance.

Pozostałe oferty
PZU przygotował również propozycję dla młodych kierowców, ze szczególnym uwzględnieniem osób ostrożnych i uważnych za kierownicą. Inną zmianą w cenach ubezpieczeń jest wprowadzenie 10% zniżki za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC przy zakupie pakietu ubezpieczeń w PZU (OC, AC, NNW).

Źródło: PZU


Tagi: , , , , ,

Straty finansowe ubezpieczycieli majątkowych Rok 2010 będzie najgorszy dla ubezpieczeń majątkowych od 13 lat, pisze "Parkiet" w oparciu o podsumowania rezultatów działalności dziesięciu największ...
Coraz więcej zgłaszanych szkód powodziowych W PZU do poniedziałku zarejestrowano już prawie 71 tys. szkód powodziowych - podano w przesłanym PAP w poniedziałek komunikacie Zakładu. Natomiast w W...
Kontrowersyjne reklamy telewizyjne PZU W spotach telewizyjnych PZU zapewnia, że ubezpiecza kierowców, którzy np. nie zapinają pasów czy łamią przepisy ruchu drogowego. Być może rzeczywiście...
Firmy ubezpieczeniowe obawiają się wiosennych rozt... Towarzystwa Ubezpieczeniowe w obawie przed wiosennymi roztopami łagodzą procedury wypłaty odszkodowań. Już teraz wszystkie firmy przygotowują się d...
Niezgodne z prawem porozumienie PZU z brokerem ube... Ponad 56 mln zł będą musiały zapłacić Powszechny Zakład Ubezpieczeń oraz Maximus Broker za zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję. Niedozwo...