Ubezpieczenia

Niezgodne z prawem porozumienie PZU z brokerem ubezpieczeniowym

poleć drukuj

Ponad 56 mln zł będą musiały zapłacić Powszechny Zakład Ubezpieczeń oraz Maximus Broker za zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję. Niedozwolona współpraca dotyczyła ubezpieczeń grupowych dzieci i młodzieży oraz pracowników placówek oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Ustawa antymonopolowa zabrania zawierania porozumień, których skutkiem jest wyeliminowanie lub ograniczenie konkurencji. Jedną z najbardziej szkodliwych praktyk jest podział rynku. Przedsiębiorcy zamiast konkurować dzielą między siebie określone terytorium, towary lub grupy klientów. Tracą na tym m.in. konsumenci, którzy nie mają możliwości wyboru dostawcy produktów lub usług. Maksymalna sankcja finansowa za udział w zmowie wynosi 10 proc. przychodu przedsiębiorcy w roku poprzedzającym wydanie decyzji.


Zgłoszenia o nielegalnym porozumieniu polegającemu na podziale rynku pomiędzy PZU oraz spółką Maximus Broker z Torunia złożył do UOKiK dziennikarz w sierpniu 2009 r. Po przeprowadzonej przez Urząd kontroli wynika, że zmowa została zawarta w lipcu 2009 r. i dotyczyła sprzedaży grupowych ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do placówek oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Są to ubezpieczenia zawierane w imieniu uczniów oraz personelu szkolnego. Pomimo, że nie są one obowiązkowe cieszą się duża popularnością, przede wszystkim ze względu na niską składkę. Polisy zawiera najczęściej organ założycielski placówki np. wójt, burmistrz czy starosta. Ubezpieczający może skorzystać bezpośrednio z oferty ubezpieczyciela bądź pośrednika – agenta lub brokera. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ponad połowa gmin (85 na 144) upoważniła spółkę Maximus Broker do zawierania w ich imieniu takich ubezpieczeń.
Przed zawarciem porozumienia PZU i Maximus Broker rywalizowały ze sobą, ponieważ ubezpieczyciel starał się docierać do samorządów bez udziału pośrednika. W lipcu 2009 r. spółki przestały konkurować i podzieliły między siebie rynek.


PZU zobowiązał się do sprzedaży ubezpieczeń grupowych NNW placówkom oświatowym tylko za pośrednictwem Maximus Broker. Pośrednik z kolei rekomendował swoim klientom ofertę Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jako najlepszą, niezależnie od jej rzeczywistej atrakcyjności oraz warunków oferowanych przez innych ubezpieczycieli. Tymczasem, zgodnie z prawem, brokera nie może łączyć z zakładem ubezpieczeniowym inna umowa niż porozumienie dotyczące wysokości prowizji. Ponadto w myśl przepisów, przyjętą praktyką oraz samoregulacjami branżowymi, powinien on kierować się przede wszystkim interesem ubezpieczającego, informując o wynegocjowanych warunkach ubezpieczenia i rekomendując najlepszą propozycję ubezpieczenia. Dzięki porozumieniu Powszechny Zakład Ubezpieczeń miał zapewnioną sprzedaż swoich usług do szkół w ponad połowie gmin w województwie kujawsko-pomorskim, bez konieczności rywalizowania ze swoimi konkurentami i tworzenia lepszych ofert, natomiast Maximus Broker nie musiał obawiać się utraty klientów, w przypadku gdyby gmina zawarła umowę bezpośrednio z PZU.

 

Warto zauważyć, że po zawarciu porozumienia z PZU, znacząco poprawiła się sytuacja rynkowa Maximus Broker. Spółka stała się jednym z największych brokerów ubezpieczeniowych w Polsce, w zakresie sprzedaży grupowego ubezpieczenia NNW dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych, powiększając trzykrotnie swój  udział w tym rynku.

Za udział w niedozwolony porozumieniu na przedsiębiorców zostały nałożone kary finansowe – 56 604 783 zł na PZU oraz 61 858 zł na Maximus Broker. Różnica w wysokości sankcji spowodowana jest różnym przychodem ukaranych podmiotów, a nie stopniem ich przewinienia. Decyzja nie jest ostateczna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

źródło: UOKiK


Tagi: , ,

Straty finansowe ubezpieczycieli majątkowych Rok 2010 będzie najgorszy dla ubezpieczeń majątkowych od 13 lat, pisze "Parkiet" w oparciu o podsumowania rezultatów działalności dziesięciu największ...
PZU poszerza ofertę w ubezpieczeniach komunikacyjn... Największy polski ubezpieczyciel poszerzył swoją ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych. Nowe rozwiązania wprowadzone przez PZU to m.in.: autocasco w wers...
Coraz więcej zgłaszanych szkód powodziowych W PZU do poniedziałku zarejestrowano już prawie 71 tys. szkód powodziowych - podano w przesłanym PAP w poniedziałek komunikacie Zakładu. Natomiast w W...
Kontrowersyjne reklamy telewizyjne PZU W spotach telewizyjnych PZU zapewnia, że ubezpiecza kierowców, którzy np. nie zapinają pasów czy łamią przepisy ruchu drogowego. Być może rzeczywiście...
Firmy ubezpieczeniowe obawiają się wiosennych rozt... Towarzystwa Ubezpieczeniowe w obawie przed wiosennymi roztopami łagodzą procedury wypłaty odszkodowań. Już teraz wszystkie firmy przygotowują się d...