Ubezpieczenia

Najważniejsze cele ubezpieczycieli komunikacyjnych dotyczące likwidacji szkód

poleć drukuj

W 2012 roku towarzystwa ubezpieczeniowe będą koncentrować się na kontroli odszkodowań i poprawie satysfakcji klientów – takie wnioski przynosi raport z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte, zatytułowanego „Trendy i priorytety w likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce”.

 

Wyniki wskazują, że priorytetami likwidacji szkód komunikacyjnych na polskim rynku ubezpieczeń w 2012 roku będzie efektywność i kontrola procesów, satysfakcja klientów oraz przeciwdziałanie wyłudzeniom. Działania te mają na celu spadek wskaźnika szkodowości oraz wartości średniej szkody, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu satysfakcji klienta.

 

Cele strategiczne
Wspomniane 3 cele były najwyżej oceniane przez ankietowanych: wskaźnik szkodowości zyskał 9,3 punktu (w skali od 0 do 10 pkt.), 9,2 pkt. zmniejszenie średniej szkody, natomiast satysfakcja klienta/jakość obsługi zyskała ocenę 8,6 pkt. Zdaniem autorów badania, warto również zwrócić uwagę na to, że wśród celów strategicznych ubezpieczycieli na 2012 rok znalazł się zamiar podniesienia efektywności przeciwdziałania wyłudzeniom (8 pkt.).

 

Wysokie oceny zyskały także: optymalizacja procesu likwidacji szkód (8,5 pkt.), oraz optymalizacja kosztów procesu likwidacji szkód (7,7 pkt.).

 

– Ze względu na ostrą konkurencję cenową oraz rosnącą świadomość ubezpieczeniową społeczeństwa znaczenie będzie miała tak efektywność kosztowa, jak i – w umiarkowanym zakresie – jakość serwisu. Odpowiednie rozwiązania pozwolą na pozyskanie nowych i większą retencję obecnych klientów. – stwierdził cytowany w raporcie Tomasz Tarkowski, członek zarządu PZU SA.

 

Priorytetowe działania
Z raportu wynika także, iż priorytetowe działania, które mają doprowadzić do realizacji stawianych na 2012 rok celów kosztowych oraz jakościowych to przede wszystkim koncentracja na procesach: ich efektywności (8 pkt.), jakości (7,5 pkt.) oraz lepszej kontroli (7,3 pkt.). Także w tym zestawieniu bardzo wysoką pozycję zajmuje przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej (6,9 pkt.). Pozostałe priorytety to: redukcja kosztów wypłacanych odszkodowań (6,8 pkt.), zwiększenie efektywności działań w obszarze regresów (6,4 pkt.), redukcja kosztów wypłacanych odszkodowań (5,4 pkt.), zmiany w obszarze IT (5,3 pkt.), reorganizacja / zmiany struktury organizacyjnej (4,5 pkt.).

 

Priorytetowe etapy i inwestycje
Jeśli zaś chodzi o priorytetowe etapy procesu likwidacji szkód, to z raportu wynika, iż w 2012 r. zakłady ubezpieczeń zamierzają koncentrować swoje działania przede wszystkim na przeciwdziałaniu wyłudzeniom (7,8 pkt.), krokach procesu związanych z wyceną szkód (7,5 pkt.) oraz informowaniu klienta o postępie procesu likwidacji (7,4 pkt.). Oprócz tego na liście priorytetowych etapów znalazły się: likwidacja szkody (7,4 pkt.), oględziny (7,3 pkt.), segmentacja szkód, czyli określenie trybu / ścieżki likwidacji (7 pkt.), decyzja szkodowa (6,8 pkt.), identyfikacja regresu (6,7 pkt.), rejestracja szkody / sprawdzenie pokrycia / określenie rezerwy (6,1 pkt.), zgłoszenie szkody (6,1 pkt.), oraz wypłata odszkodowania (5,9 pkt.). Deloitte wskazuje, że wśród ubezpieczycieli widoczna jest zatem koncentracja na tych aspektach procesu, które mają bezpośrednie przełożenie na wskaźniki szkodowości oraz na satysfakcję klienta.

 

– Istotne jest wyważenie proporcji między budowaniem przyjaznego wizerunku zakładu ubezpieczeń, a szczelnym procesem likwidacji, racjonalizacją wypłat oraz przeciwdziałaniem wyłudzeniom.

 

Autorzy raportu podkreślają, że realizacja planów będzie wymagała od zakładów ubezpieczeń inwestycji. Większość ankietowanych zakładów ubezpieczeń potwierdziła plan inwestycji w systemy informatyczne, rozwiązania organizacyjne lub procesowe. Dla znaczącej części ubezpieczycieli będą to nowe projekty (31%) bądź projekty z lat poprzednich kontynuowane w 2012 roku (38%). Pozostałe zakłady zadeklarowały inwestycje, które nie będą miały istotnego wpływu na ich obszar likwidacji szkód (23% odpowiedzi), lub też nie planują jakichkolwiek inwestycji (8%).

 

Badanie przeprowadzono w październiku i listopadzie 2011, Deloitte poprosił wyższą kadrę menedżerską, odpowiedzialną za likwidację szkód w czołowych zakładach ubezpieczeń w Polsce o wypełnienie ankiety internetowej. W ramach ankiety zadano 24 pytania pogrupowane w pięć obszarów tematycznych. Respondenci reprezentują 71% rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, mierzonego według składki przypisanej brutto po pierwszym półroczu 2011.

 

Pełna treść raportu jest dostępna na stronach internetowych Deloitte, pod adresem:
http://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/branze/farmaceutyki/99f3ee84a7654310VgnVCM1000001a56f00aRCRD.htm
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

źródło: gazetaubezpieczeniowa.pl


Tagi: , , ,

Jak dochodzić swoich spraw gdy uszkodzimy samochód... Eksperci internetowej porównywarki ubezpieczeń rankomat.pl radzą, jak dochodzić swoich praw, w sytuacji gdy posiadacz pojazdu uszkodził nie ze swojej ...
Przed zakupem ubezpieczenia autocasco warto zapozn... Zakupowi nowego lub kilkuletniego auta towarzyszy zwykle dodatkowy, niemały wydatek związany z ubezpieczeniem autocasco (AC). I choć polisy takiej nie...
Likwidacja szkód przez internet w Liberty Direct Liberty Direct uruchomiło platformę służącą monitorowaniu likwidacji szkód przez internet. Przy pomocy nowego systemu Klienci towarzystwa będą mogli ś...
Brak ważnego badania technicznego skutkuje poważny... Pamiętaj, że poruszając się po drogach samochodem bez ważnego badania technicznego ryzykujesz zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i odmową wypłaty ods...
Jak zachować się gdy przytrafi nam się kolizja dro... Wielogodzinna podróż samochodem, tłum aut na drodze, przebudowy, dziurawa nawierzchnia, a do tego wszystkiego jeszcze nudzące się maluchy w samochodzi...