Ubezpieczenia

Usługi home assistance coraz bardziej pożądane na polskim rynku

poleć drukuj

Pomoc hydraulika i elektryka są najbardziej pożądanymi świadczeniami w ramach usług home assistance – takie wyniki przynoszą badania opinii publicznej, przeprowadzone na zlecenie Inter Partner Assistance Polska. Na kolejnych miejscach pod względem atrakcyjności znalazły się: całodobowe usługi informacyjne i wsparcie specjalisty od urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych.

Spośród oferowanych w ramach pomocy domowej usług największym zainteresowaniem badanych cieszy się pomoc hydraulika – świadczenia te za najbardziej użyteczne uznało 31% ankietowanych. Na drugim miejscu respondenci umieścili zapotrzebowanie na wsparcie elektryka. Takich usług w pierwszej kolejności potrzebuje 25% uczestników badania.

Zapotrzebowanie na fachową pomoc jest zróżnicowanie w zależności od miejsca zamieszkania. Badania preferencji klientów pokazały, że usługi hydraulika są najbardziej pożądane w miastach powyżej 150 tys. mieszkańców – potwierdziło to 39% respondentów zamieszkałych w takich aglomeracjach. Z kolei popyt na pomoc elektryka był zbliżony, niezależnie od miejsca zamieszkania. Jako najbardziej atrakcyjny element home assistance usługę tę określiło 26,5% mieszkańców wsi i 24,1% mieszkańców miast powyżej 150 tys. Całodobowe usługi informacyjne okazały się potrzebne przede wszystkim mieszkańcom miast do 49 tys. Aż 20,2% badanych w tych ośrodkach miejskich oceniło je jako najbardziej przydatne.

Wszyscy specjaliści pod jednym numerem
– Celem usług z zakresu home assistance jest zapewnienie klientom pomocy w razie uszkodzenia mieszkania, domu oraz jego wyposażenia. – mówi Jacek Konieczny, dyrektor Departamentu Handlowego w Inter Partner Assistance Polska – Takie wsparcie potrzebne jest w przypadku awarii, zalania, pożaru i innych zdarzeń losowych. – dodaje.

Ekspert podkreśla, że świadczenia realizowane w ramach home assistance wykonywane są przez wyselekcjonowanych usługodawców. – Dzięki temu klient ma pewność, że jakość ich pracy będzie zgodna ze standardami firmy assistance, a pomoc zostanie zrealizowana w krótkim czasie. Specyfika polskiego rynku powoduje, że pozyskanie dobrego specjalisty jest często dużym wyzywaniem. Rynek usługodawców realizujących naprawy domowe jest rozdrobniony, a po wejściu do Unii Europejskiej wielu z nich wyjechało za granicę w poszukiwaniu wyższych zarobków. Dzięki home assistance klient uzyskuje dostęp do profesjonalnego wsparcia po wykonaniu jednego telefonu. – zapewnia Jacek Konieczny.

Zdaniem dyrektora Departamentu Handlowego w IPA, zapotrzebowanie na specjalistyczną pomoc w domu wskazuje, że sektor tych usług czeka w najbliższych latach dynamiczny rozwój.

– Obserwując rynki takie jak np. Francja (kolebka assistance), można przewidzieć, że również w naszym kraju rozwój tego sektora przebiegnie dwutorowo. – stwierdza Jacek Konieczny – Home assistance zapewne wzmocni swoją obecność w pakietach ubezpieczeniowych, skierowanych do klientów indywidualnych dużych firm. Oprócz instytucji takich jak ubezpieczyciele i banki pomoc tego typu będzie dystrybuowana również przez przedsiębiorstwa spoza sektora finansowego, które docierają do dużej liczby odbiorców. We Francji kupując dziecku dobry tornister, można dostać wraz z nim dodatkową polisę, zapewniającą domową pomoc korepetytora w razie dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą – dodaje.

Według przeprowadzonego na zlecenie innego operatora tego typu usług, firmy Europ Assistance Polska, drugiego ogólnopolskiego badania świadomości assistance, jeżeli chodzi o wykorzystywanie assistance, to pomoc domowa jest trzecią pod względem popularności usługą (po komunikacyjnej i medycznej). Z badania wynika, że w tym roku skorzystało z niej 8% osób, które sięgnęły po udostępnioną im przez asystorów pomoc (spadek o 1% w porównaniu z rokiem ubiegłym).

Zdaniem ekspertów Inter Partner Assistance, kluczowym elementem decydującym o wzroście popularności usług pomocowych jest świadomość i zmiana przyzwyczajeń klientów indywidualnych. Aby Polacy zaczęli masowo korzystać z home assistance, masowi dystrybutorzy tych ubezpieczeń tacy jak ubezpieczyciele i banki powinni skuteczniej przekonać swoich klientów, że kupując produkty finansowe, rzeczywiście zyskują wolny czas i „spokój głowy”.

Potwierdzają to również rezultaty przeprowadzonego przez Europ Assistance Polska badania. Wynika z niego, że znaczącą rolę w zwiększaniu świadomości Polaków na temat usług assistance odgrywa klarowna komunikacja. Prawie 58% badanych oczekiwałoby rozmowy z przedstawicielem danej firmy na temat oferowanych rozwiązań assistance, 39% respondentów chciałoby otrzymać email, 34%- ulotkę, a 29% badanych oczekiwałoby telefonu od przedstawiciela firmy

Badanie zlecone przez Inter Partner Assistance Polska miało formę wywiadów CATI, przeprowadzonych przez firmę Pentor wśród mieszkańców wybranych województw w Polsce

Drugie ogólnopolskie badanie dotyczące świadomości assistance zostało zrealizowane przez firmę badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie i na podstawie kwestionariusza pytań opracowanego przez Europ Assistance Polska Badanie zrealizowane zostało w marcu 2010 roku na reprezentatywnej grupie ponad 2000 respondentów. Celem badania było określenie poziomu świadomości assistance wśród Polaków oraz preferowanych usług assistance, jak również sposobów ich komunikacji i dystrybucji.

Źródło: Inter Partner Assistance Polska


Tagi: , ,

Lipcowa promocja w Ergo Hestii na ubezpieczenia ko... Ergo Hestia oferuje w lipcu 10 proc. zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, NNW. Promocja adresowana jest zarówno do klientów indywidualnych, ...
Warta Moto-Assistance nagrodzona w programie Laur ... Mimo że nie upłynął jeszcze miesiąc od wprowadzenia nowych warunków WARTA MOTO-ASSISTANCE, produkt towarzystwa ubezpieczeniowego WARTA został już doc...
Powiększa się lista ubezpieczycieli programu Zapyt... Kolejne cztery firmy ubezpieczeniowe przystąpiły do programu pilotażowego Biura Ośrodka Informacji UFG. Są to: Allianz, PTU, PZU oraz Uniqa. Progra...
Warta chce pozyskiwać klientów przez internet Warta, jeden z największych polskich ubezpieczycieli, chce mocniej wejść w internet. Planuje w ten sposób pozyskiwać nowych klientów. Geert De...
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oferowane pr... Sieć sklepów PrimaKomp oferuje swoim klientom ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Za realizację kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej obowiązującej...