Ubezpieczenia

Jakie są rodzaje ubezpieczeń samochodowych?

poleć drukuj

Rynek ubezpieczeń samochodowych w naszym kraju ciągle się rozwija, jednak wielu Polaków w dalszym ciągu ma problemy z identyfikowaniem poszczególnych rozwiązań ubezpieczeniowych dostępnych w naszym kraju. Warto więc poznać te ubezpieczenia samochodowe, które są obowiązkowe i te, które warto posiadać dodatkowo.

Ubezpieczenie OC

Jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem, jakie muszą posiadać wszystkie pojazdy w naszym kraju, są ubezpieczenia samochodowe od odpowiedzialności cywilnej. Jego zadaniem jest pokrycie kosztów wszystkich szkód spowodowanych przez kierującego pojazdem. Oznacza to, że jeśli z winy kierowcy zostanie spowodowany wypadek, to ubezpieczenie OC pokrywa koszty naprawy uszkodzonego pojazdu oraz ewentualne koszty związane z leczeniem czy odszkodowaniem przysługującym poszkodowanym osobom.

Ubezpieczenie AC

Zadaniem ubezpieczenia auto-casco jest pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, jeśli szkoda powstała z winy jego posiadacza. Jest to dość drogie ubezpieczenie, jednak warto je posiadać, zabezpiecza nas bowiem przed wysokimi kosztami napraw lub dużą stratą w przypadku kradzieży pojazdu.

Ubezpieczenie szyb

Dodatkiem do powyższych dwóch rodzajów ubezpieczenia jest specjalne ubezpieczenie szyb. Jest ono dość tanie, a pozwala nam na wymianę uszkodzonej szyby bez konieczności sięgania po ubezpieczenie AC. Gdybyśmy nie mieli ubezpieczenia szyb a koszt naprawy zostałby pokryty z polisy AC, to stracone zniżki mogłyby nas kosztować nawet kilkaset złotych w skali roku.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ma za zadanie pokryć szkody wyrządzone na pasażerach i kierowcy uszkodzonego pojazdu. Jest ono aktywne od momentu rozpoczęcia podróży do jej zakończenia, wliczany jest w to również czas postojów chwilowych w czasie jazdy.

Zielona karta

Zielona karta jest tym samym, co ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Różnica polega na tym, że zielona karta dotyczy ruchu pojazdu za granicą kraju. W przypadku części państw posiadanie zielonej karty nie jest wydawane, w innych jest ono za każdym razem sprawdzane przy wjeździe pojazdu na terytorium kraju. Warto pamiętać, że zamówienie zielonej karty od razu przy zakupie ubezpieczenia OC jest o wiele tańsze, niż późniejsze samodzielne dokupienie jej osobno.


Tagi:

Program Pomocy w Link4 poszerzony o Assistance Opo... Wszyscy kierowcy wiedzą w jakim stanie są „polskie drogi”, zwłaszcza po zimie, i jakie koszty możemy ponieść np. z powodu wjechania w dziurę w jezdni....
Link4 wystartował z najnowszą kampanią reklamową... Link4 wystartował z początkiem maja z nową kampanią reklamową. Główny przekaz reklamy „Drużyna” dotyczy możliwości zakupu tańszego ubezpieczenia w Lin...
Zmiana na stanowisku prezesa zarządu towarzystwa L... Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Rogera Hodgkissa na stanowisko prezesa zarządu towarzystwa ubezpieczeń Link4. Roger Hodgkiss p...
Link4 nagrodzony godłem „Laur KonsumentaR... Link4 otrzymał po raz trzeci złote godło „Laur Konsumenta” w kategorii „Ubezpieczenia komunikacyjne direct” uznanego plebiscytu konsumenckiego. Klienc...
Link4 wyróżniony tytułem Firma Przyjazna Klientowi... Firma Przyjazna Klientowi to ogólnopolski Program Certyfikacyjny kierowany do firm i instytucji, które chcą potwierdzić wysoką jakość obsługi Klientów...