Ubezpieczenia

InterRisk z nowym Członkiem Zarządu

poleć drukuj

Rada Nadzorcza InterRisk na posiedzeniu w dniu 14 stycznia powołała Panią Katarzynę Grześkowiak na stanowisko Członka Zarządu Spółki. Od 1 lipca bieżącego roku będzie odpowiedzialna m.in. za ubezpieczenia detaliczne oraz za likwidację szkód.

Pani Katarzyna Grześkowiak jest radcą prawnym, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z ubezpieczeniami związana jest od 15 lat. Doświadczenie zdobywała m.in. w spółkach: Heros i Compensa, gdzie była odpowiedzialna przede wszystkim za rozwój produktów komunikacyjnych i majątkowych oraz zarządzanie ryzykiem w tym obszarze. Od 2006 roku zajmowała stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za zarządzanie produktami komunikacyjnymi i majątkowymi dla klientów indywidualnych w wiodącej spółce ubezpieczeniowej.
W latach 2009-2012 Pani Katarzyna Grześkowiak przewodniczyła Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych Polskiej Izby Ubezpieczeń.

„Wraz z powołaniem Pani Grześkowiak na Członka Zarządu pozyskaliśmy dla InterRisk uznanego eksperta z długoletnim stażem na polskim rynku ubezpieczeń. Dzieląc się swoim cennym doświadczeniem, wniesie ona nowe akcenty w budowanie silnej pozycji Spółki na rynku oraz osiąganie przez InterRisk przyszłych sukcesów.” – powiedział Franz Fuchs, Przewodniczący Rady Nadzorczej InterRisk.

Źródło: InterRisk


Tagi: ,

Wkrótce zakończy się proces połączenia InterRisk i... Coraz bliżej do zakończenia procesu połączenia InterRisk i PZM Towarzystwa Ubezpieczeń. 6 marca Komisja Nadzoru Finansowego nie zgłosiła zastrzeżeń wo...
Wyniki InterRisk po pierwszym kwartale 2012 roku Składka przypisana spółki InterRisk po I kwartale 2012 roku wyniosła 297,2 mln zł i była o 0,8% wyższa niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. ...
Połączenie spółek ubezpieczeniowych InterRisk i PZ... 31 lipca 2012 została sfinalizowana fuzja dwóch spółek ubezpieczeniowych należących do Grupy Vienna Insurance Group w Polsce: InterRisk i Polskiego Zw...
Nowy członek zarządu BRE Ubezpieczenia zatwierdzon... Podczas odbywającego się 17 kwietnia 153 posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Jarosława Górskiego na stano...
Zmiana na stanowisku prezesa zarządu towarzystwa L... Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Rogera Hodgkissa na stanowisko prezesa zarządu towarzystwa ubezpieczeń Link4. Roger Hodgkiss p...