Ubezpieczenia

Wyniki InterRisk po pierwszym kwartale 2012 roku

poleć drukuj

Składka przypisana spółki InterRisk po I kwartale 2012 roku wyniosła 297,2 mln zł i była o 0,8% wyższa niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Największy, ponad 31% wzrost składki odnotowano w ubezpieczeniach majątkowych.

Wynik techniczny wyniósł 1,9 mln zł i był o ponad 7,6 mln zł lepszy niż przed rokiem! Największą poprawę wyniku technicznego odnotowano w grupie 03 (AC) i 13 (OC ogólne). Nastąpiła znaczna (o 12 pkt. proc.) poprawa wskaźnika szkodowości brutto. Wskaźnik ten poprawił się w większości grup ubezpieczeniowych, a z punktu widzenia rentowności spółki najważniejsza była poprawa szkodowości ubezpieczeń komunikacyjnych.

Wynik finansowy brutto za I kwartał 2012 wyniósł 18,7 mln zł o 36,8% więcej niż w I kwartale 2011 roku. Spółka przekracza założony na I kwartał plan zarówno w sferze sprzedaży jak i rentowności.

Spółka silnie poprawiła wskaźniki bezpieczeństwa: wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami wynosi 131,4% (przy 111,8 % przed rokiem), a wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wynosi 186,4% ( przy 169,7% przed rokiem).

W ramach minimalizowania kosztów prowadzenia działalności ubezpieczeniowej spółka odnotowała o 5,3% niższe koszty administracyjne, a koszty akwizycji utrzymano na podobnym poziomie co przed rokiem.

Źródło: InterRisk


Tagi: , ,

Wkrótce zakończy się proces połączenia InterRisk i... Coraz bliżej do zakończenia procesu połączenia InterRisk i PZM Towarzystwa Ubezpieczeń. 6 marca Komisja Nadzoru Finansowego nie zgłosiła zastrzeżeń wo...
Ubezpieczenia na życie najczęściej kupowanym produ... Więcej niż co trzecia złotówka wydana w ubiegłym roku na zakup produktu ochronnego została wydana na ubezpieczenie na życie. Ponad jedna czwarta przyc...
TUW Pocztowe podsumował wyniki finansowe za rok 20... W 2011 roku Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych uzyskało 50,99 mln zł przypisu składki brutto – o 13,9 % więcej niż rok wcześniej i znacznie p...
Rok 2011 przełomowy w historii działalnośći Uniqa ... UNIQA TU SA zanotowała w 2011 r. ponad 1 mld zł zebranej składki, co oznacza 17% dynamikę wzrostu składki przypisanej w stosunku do 11,6 % wzrostu cał...
Grupa Warta odnotowała 15% wzrost przypisu składki... Grupa WARTA zebrała w I kwartale 2012 roku prawie 1,25 mld zł składek: 649 mln zł towarzystwo majątkowe i 599 mln zł - życiowe. Ponad 15% wzrost w obu...