Ubezpieczenia

Nowy dostawca informatycznego systemu produktowego PZU

poleć drukuj

PZU wybrał dostawcę nowego informatycznego systemu produktowego. Została nim firma Guidewire Inc. Nowy system pozwoli na lepszą obsługę klientów i usprawnienie operacji w PZU. Dzięki wdrożeniu możliwe będą m.in. ofertowanie klientów wedle ich potrzeb dzięki pełnemu obrazowi klienta i jego wymagań, zwiększenie elastyczności oferty poprzez nowe produkty modułowe oraz szybkie zmiany taryfowe, a także znaczne oszczędności w zakresie produkcji dokumentacji papierowej. System informatyczny to kolejny po etap wdrażania nowej strategii PZU 2.0.

PZU 2.0 to wizja firmy mocno zorientowanej na klienta, efektywnej operacyjnie, znanej ze swoich kompetencji w zakresie inwestycji, oferującej nowatorskie rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia. To także polska marka mocno obecna zagranicą wskutek ekspansji międzynarodowej.

– Zaprezentowana niedawno strategia PZU 2.0 akcentuje jedność Grupy jako organizacji, funkcjonującej według segmentów klientów i aktywne zarządzającej relacjami z nimi. Chcemy wykorzystywać nowoczesne technologie w służbie klientowi. Wdrożenie wielokanałowego, zintegrowanego modelu sprzedaży i obsługi, dążącego do pełnej automatyzacji procesów będzie możliwe właśnie dzięki nowemu systemowi informatycznemu – powiedział Andrzej Klesyk, prezes Zarządu PZU SA.

Funkcjonujący obecnie od 17 lat produktowy system informatyczny nie przystaje już do określonych w strategii ambicji PZU i konkurencyjnego rynku finansowo-ubezpieczeniowego. Uniemożliwia szybką reakcję na zmiany na rynku, utrudnia efektywne zarządzanie relacjami z klientem, dalsze upraszczanie procesów, zmiany w produktach. System osiągnął szczyt możliwości i bez jego zmiany PZU nie mógłby wykonać kolejnego kroku w kierunku nowoczesnej organizacji zorientowanej na potrzeby klienta.

– Planowane wdrożenie to jedna z największych takich inicjatyw na naszym rynku w ostatnich latach. Żeby skutecznie konkurować, PZU musi przejść transformację biznesowo-technologiczną.  Inwestycja  w technologie wykorzystujące nowoczesne rozwiązania informatyczne to inwestycja w budowanie relacji z klientami, nowe, elastyczne produkty i wysokiej jakości usługi. Nowy system wesprze konkurencyjność PZU poprzez zwiększenie elastyczności i wyższą jakość danych o kliencie – powiedział Przemysław Henschke, członek Zarządu PZU Życie, odpowiedzialny za IT w Grupie PZU.

Wymiana informatycznego systemu produktowego będzie kolejnym etapem zmian w obszarze IT PZU w ostatnich latach. Znacznemu przeobrażaniu uległ system likwidacji szkód, który uprościł i przyspieszył procesy, a także dał klientom unikalną na rynku możliwość internetowego śledzenia statusu sprawy. Nowoczesne systemy informatyczne obsługują już procesy back-officeowe – między innymi elektroniczny obieg dokumentów i procesy gospodarki własnej. Wprowadzono także nowoczesny system obsługujący współpracę z agentami w części życiowej Grupy. PZU jest wewnętrznie gotowy do przeprowadzenia kolejnego wdrożenia na dużą skalę.

– Nowy system produktowy istotnie wesprze operacje w PZU. Będzie stanowił narzędzie on-line dla agenta i pracownika obsługi, pozwoli na łatwe zmiany i dodawanie produktów, będzie wspierał wielokanałowość w kontaktach PZU z klientem oraz automatyzował wiele procesów. Integracja z innymi systemami: systemem likwidacji szkód, hurtownią danych, systemem gospodarki własnej, systemem obiegu dokumentów pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości nowego rozwiązania – powiedział Rafał Grodzicki, członek Zarządu PZU Życie, odpowiedzialny za operacje w Grupie PZU.

Firma GuideWire to światowy wyspecjalizowany dostawca rozwiązań informatycznych dla ubezpieczycieli majątkowych. Firma oferuje nowoczesny i elastyczny pakiet produktów sprawdzony w wielu implementacjach na świecie.

Proces wyboru dostawcy systemu informatycznego był wieloetapowy i zakładał m.in.: przegląd i analizę rynku, tzw. fazę blueprint – zapoznanie oferentów z unikalnymi na skalę europejską potrzebami PZU w zakresie funkcjonalności i możliwości zmian w systemie oraz obiektywną, czytelną, algorytmiczną ocenę ofert. Pod uwagę brano całościowe koszty wdrożenia i utrzymania systemu, jego funkcjonalność i technologię, oraz zdolność oferenta do prowadzenia wdrożeń tej skali. Przeprowadzono także wizyty referencyjne w towarzystwach ubezpieczeniowych użytkujących wybrane rozwiązanie.

Plan wdrożenia systemu zakłada rozpoczęcie pilotażu pod koniec 2013 roku oraz stopniową migrację klientów i polis  ubezpieczeniowych do nowego systemu do 2015 roku. Taka organizacja projektu wdrożeniowego pozwoli a szybkie uzyskanie korzyści biznesowych w przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka wdrożeniowego.

Korzyści z wdrożenia nowego systemu odczują przede wszystkim klienci PZU oraz agenci stanowiący główny kanał sprzedażowy firmy.  Oferta będzie bardziej elastyczna, proces zawierania umów będzie szybszy a posprzedażowa obsługa umów znacznie wygodniejsza. Dzięki przejściu na elektroniczny obieg danych i dokumentów wewnątrz firmy przyspieszy się tempo obsługi zapytań i wniosków klientów.

Źródło: PZU


Tagi: , , , ,

Straty finansowe ubezpieczycieli majątkowych Rok 2010 będzie najgorszy dla ubezpieczeń majątkowych od 13 lat, pisze "Parkiet" w oparciu o podsumowania rezultatów działalności dziesięciu największ...
PZU poszerza ofertę w ubezpieczeniach komunikacyjn... Największy polski ubezpieczyciel poszerzył swoją ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych. Nowe rozwiązania wprowadzone przez PZU to m.in.: autocasco w wers...
Coraz więcej zgłaszanych szkód powodziowych W PZU do poniedziałku zarejestrowano już prawie 71 tys. szkód powodziowych - podano w przesłanym PAP w poniedziałek komunikacie Zakładu. Natomiast w W...
Kontrowersyjne reklamy telewizyjne PZU W spotach telewizyjnych PZU zapewnia, że ubezpiecza kierowców, którzy np. nie zapinają pasów czy łamią przepisy ruchu drogowego. Być może rzeczywiście...
Firmy ubezpieczeniowe obawiają się wiosennych rozt... Towarzystwa Ubezpieczeniowe w obawie przed wiosennymi roztopami łagodzą procedury wypłaty odszkodowań. Już teraz wszystkie firmy przygotowują się d...