Ubezpieczenia

53 mln złotych wypłaconych odszkodowań z UFG

poleć drukuj

Prawie 53 mln złotych kosztują właścicieli pojazdów w Polsce – nieubezpieczeni i niezidentyfikowani sprawcy wypadków. Tyle Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił – ofiarom takich wypadków – łącznie w 2011 roku. Do Funduszu zgłaszanych jest coraz więcej drobnych szkód. W czwartek Zwyczajne Zgromadzenie Członków UFG zatwierdziło sprawozdanie finansowe Zarządu z działalności Funduszu za 2011 rok. Udzieliło również absolutorium Zarządowi i Radzie. W związku z upływem kadencji Zarządu przeprowadzono wybory nowego. W wyniku konkursu, prezesem UFG ponownie została Elżbieta Wanat-Połeć.

O ile suma wypłaconych w 2011 roku przez UFG odszkodowań wzrosła o 5 procent, to ich liczba, o ponad 30 procent – do 4,2 tysiąca szkód. Największy wzrost odnotowano w liczbie odszkodowań za nieubezpieczonych sprawców: o 38 proc. do prawie 3,2 tysiąca szkód. – Mimo wzrostu liczby szkód łączna wysokość wypłat Funduszu utrzymywała się na poziomie podobnym do poprzednich dwóch latach – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes UFG. – Coraz więcej zgłaszanych jest drobnych szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców – dodaje. W 2012 roku tendencja ta zaczyna się jednak odwracać i wzrost odszkodowań jest znacznie wyższy. W I kwartale tego roku UFG wypłacił bowiem ponad 20 mln złotych odszkodowań, podczas gdy rok wcześniej było to 13 mln złotych. – Poczekałabym jednak, z oceną czy jest to stała tendencja czy tylko chwilowy trend – do wyników półrocza czy nawet całego roku – uspokaja prezes Funduszu.

 
W ubiegłym roku łączne koszty Funduszu wyniosły 102,3 mln złotych, o około 8 mln złotych więcej niż rok wcześniej. Wynika to m.in. ze wzrostu kosztów administracyjnych, a w szczególności kosztów zakupu licencji do systemu udostępniania danych z bazy polis komunikacyjnych Ośrodka Informacji UFG. Korzystają z niej głównie ubezpieczyciele i ich klienci, ale również policja, nadzór finansowy itd. (Koszty wspomnianych licencji, zgodnie z zaleceniem audytora, rozliczane są poprzez amortyzację.)- Ostatnie lata charakteryzują się bardzo dużym wzrostem zasilania bazy danymi o polisach, przez firmy ubezpieczeniowe oraz poprawą terminowości ich przesyłania. Kompletność danych w bazie przekracza 90 procent i skoro wszyscy dążą do jej napełnienia oznacza to, że baza jest wykorzystywana – zaznacza prezes UFG.

W omawianym okresie dochody Funduszu wyniosły 120,9 mln złotych (wzrost o 49 proc. w stosunku do danych z przed roku). Składają się na nie, nie tylko składki ubezpieczycieli (89 mln zł), ale i regresy do nieubezpieczonych sprawców wypadków (16 mln zł) czy kary za brak obowiązkowego OC (14 mln zł).
W 2011 roku, po raz pierwszy od kilku lat, UFG osiągnął zysk z działalności bieżącej. Tym samym nie następuje już uszczuplanie środków zabezpieczających szczelność systemu ubezpieczeń OC rolnych i komunikacyjnych. Jednak ubiegłoroczne koszty (102,3 mln zł) – zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2011 roku – zostały obciążone skumulowaną stratą z lat ubiegłych, w łącznej wysokości – 65,2 mln zł (tak ogromne straty wynikały ze zbyt niskiej składki, którą ubezpieczyciele wpłacali na rzecz tej instytucji**). Ostatecznie w 2011 roku Fundusz miał stratę w wysokości minus 46,8 mln złotych. Od bieżącego roku skumulowana strata z lat poprzednich będzie już obciążać fundusz statutowy UFG.

Zmiany w Zarządzie i Radzie

W związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu, Rada wybrała nowy Zarząd. Jego prezesem ponownie została Elżbieta Wanat-Połeć. W skład zarządu weszli również: Sława Cwalińska-Weychert (wcześniej m.in. członek zarządu Link4) i ponownie Hubert Stoklas.

Podczas  Zgromadzenia przeprowadzone zostały też wybory do Rady Funduszu, w związku z upływem kadencji dwóch jej członków. Do Rady wybrani zostali Magdalena Nawłoka (członek zarządu Generali) i ponownie Adam Roman (członek zarządu Ergo Hestii).

* Łączne wypłaty UFG wyniosły w ubiegłym roku ponad 57,6 mln złotych. Instytucja ta płaci również: za nieubezpieczonych rolników, za upadłe firmy ubezpieczeniowe oraz renty wynikające z polis OC, komunikacyjnych i rolnych.

** Od 1 lipca 2010 roku – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów – nastąpił wzrost składki płaconej przez ubezpieczycieli na rzecz UFG. Aktualnie wynosi ona 1 proc. składki przypisanej brutto z ubezpieczeń komunikacyjnych OC i OC rolników (wcześniej 0,7 proc.). Przy czym 0,2 proc. składki trafiającej do Funduszu, do końca 2010 roku, wydzielane było na realizację funkcji pomocowej. Fundusz pomocowy uruchamiany jest tylko w przypadku zagrożenia upadłością którejś z firm ubezpieczeniowych.

Źródło: UFG


Tagi: , , , ,

Jak dochodzić swoich spraw gdy uszkodzimy samochód... Eksperci internetowej porównywarki ubezpieczeń rankomat.pl radzą, jak dochodzić swoich praw, w sytuacji gdy posiadacz pojazdu uszkodził nie ze swojej ...
Przed zakupem ubezpieczenia autocasco warto zapozn... Zakupowi nowego lub kilkuletniego auta towarzyszy zwykle dodatkowy, niemały wydatek związany z ubezpieczeniem autocasco (AC). I choć polisy takiej nie...
Likwidacja szkód przez internet w Liberty Direct Liberty Direct uruchomiło platformę służącą monitorowaniu likwidacji szkód przez internet. Przy pomocy nowego systemu Klienci towarzystwa będą mogli ś...
Brak ważnego badania technicznego skutkuje poważny... Pamiętaj, że poruszając się po drogach samochodem bez ważnego badania technicznego ryzykujesz zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i odmową wypłaty ods...
Jak zachować się gdy przytrafi nam się kolizja dro... Wielogodzinna podróż samochodem, tłum aut na drodze, przebudowy, dziurawa nawierzchnia, a do tego wszystkiego jeszcze nudzące się maluchy w samochodzi...