Ubezpieczenia

Bezpieczne Dziecko – produkt ochronny Polisa-Życie

poleć drukuj

Z nastaniem ciepłych dni zwiększa się  liczba wypadków z udziałem dzieci i młodzieży. Nowoczesne polisy w doskonały sposób zapewniają bezpieczeństwo i wszechstronną ochronę  od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Warto zapoznać się z definicją.

Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną , w następstwie którego ubezpieczona osoba wbrew swojej woli doznała trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju lub zmarła. Nagłość zdarzenia wiąże się z elementem szybkiego zachodzenia danego zjawiska, takiego jak upadek, zderzenie, potknięcie czy inne dynamiczne zdarzenia.

Lato sprzyja zwiększonej liczbie wypadków. Koszty leczenia po wypadkach są bardzo wysokie. Brak dostatecznej  świadomości ubezpieczeniowej skutkuje tym, że Polacy ubezpieczają się dość niechętnie. Uważają ,że koszty polis są wysokie i wystarczy zakres ochrony jaką oferuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego . Niestety Karta obejmuje tylko niezbędne minimum świadczeń medycznych.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „Polisa -Życie” w swojej ofercie posiada Otwarte Ubezpieczenie na Życie Dzieci i Młodzieży „Bezpieczne Dziecko”. Ubezpieczonym może być dziecko,  uczeń i student. Ochrona ubezpieczeniowa następuje od urodzenia i trwa do 30 roku życia. Do ubezpieczenia może przystąpić osoba niepełnoletnia  na wniosek rodzica. Korzyści dla ubezpieczonych to alternatywna lub dodatkowa forma ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży, a także szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej dostosowany do potrzeb jak i możliwości finansowych ubezpieczonego.

Polisa  „Bezpieczne Dziecko ‘’, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Towarzystwo zanotowało dynamiczny wzrost sprzedaży. Składka przypisana brutto w 2011r  wzrosła o 53,5 %  do roku 2010. Zwiększyła się też znacznie liczba  ubezpieczonych. W 2011r nastąpił wzrost o 35,4 % do roku 2010. Program ubezpieczeniowy „Bezpieczne Dziecko” zapewnia poczucie bezpieczeństwa  za  przystępną składkę już od 10 zł. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a częstotliwość opłacania składek zależy od ubezpieczonego. Dlatego tak ważne jest żeby chronić się przed skutkami nieprzewidzianych wypadków,  korzystając z tego typu ubezpieczeń.

Źródło: Polisa-Życie


Tagi: , , , ,

Wealth Solutions z Benefia TUnŻ stworzyli nowy pro... Firma Wealth Solutions we współpracy z Benefia TU na Życie Ubezpieczenia wprowadziła na rynek dwa nowe roczne produkty inwestycyjne w formie prawnej g...
Dodatkowe ubezpieczenie do kredytu hipotecznego Bank Pocztowy umożliwił zakup dodatkowego ubezpieczenia do kredytu hipotecznego oraz pożyczki hipotecznej. Bank Pocztowy wprowadził do oferty pakie...
Rośnie liczba skarg wpływających do Rzecznika Ubez... W 2011r. do Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło 14.356 pisemnych skarg dotyczących ubezpieczeń gospodarczych. To o ponad 1,4 tys. więcej wystąpień niż w...
4Life Direct wprowadza innowacyjną polisę na życie... 4Life Direct rozpoczęło sprzedaż innowacyjnego produktu w ramach ubezpieczenia na życie „Moi Bliscy”. Do polisy została dodana opcja „Świadczenie za ż...
PTU Optima-nowe ubezpieczenie NNW Z dniem 1 kwietnia Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń wprowadziło na rynek nowe, kompleksowe ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) pod n...