Ubezpieczenia

PZU wspiera Państwową Straż Pożarną w małopolsce

poleć drukuj

14 lutego br. w Krakowie odbyła się uroczystość przekazania samochodów i sprzętu pożarniczego dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa małopolskiego. PZU sfinansował zakup dwóch kontenerów popowodziowych wyposażonych w pompy oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczy do usuwania skutków powodzi.

Sprzęt ufundowany przez PZU podniesie skuteczność działań jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w walce z powodzią oraz podtopieniami na terenie Małopolski oraz przyczyni się znacząco do szybszego rozpoczęcia akcji ratowniczej. Kontener popowodziowy zawiera m.in. pompy wysokiej wydajności, łodzie oraz kapoki. Zapotrzebowanie na sprzęt ze strony Państwowej Straży Pożarnej było wynikiem doświadczenia katastrofalnych powodzi z 2009 i 2010 roku.

„Kontenery popowodziowe zakupione dzięki środkom PZU będziemy mogli wykorzystać na terenie całej Małopolski. Specyfika ich budowy sprawia że dużo szybciej niż dotychczas będziemy mogli dotrzeć do miejsca akcji, od razu rozpocząć profesjonalne popowodziowe działania i udzielić pomocy potrzebującym. W przypadku powodzi szybkie dotarcie do zalanych terenów ze specjalistycznym sprzętem i udzielenie pomocy może zdecydować nie tylko o ograniczeniu start materialnych, ale i niekiedy o ludzkim życiu” – powiedział st. bryg. mgr inż. Andrzej Mróz, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP.

Skutkami powodzi wiosną 2010 roku dotknięte zostało 70% obszaru województwa małopolskiego.  Z powodzią w całym województwie walczyło około 5500 strażaków zawodowych i ochotników. Zalanych lub podtopionych było 6,2 tys. gospodarstw, ucierpiało ok. 12 tys. osób. Wały przeciwpowodziowe zostały uszkodzone w 96 miejscach, zniszczone zostały 402 budynki. Powódź uszkodziła 15 zakładów wodociągowych, 3 oczyszczalnie ścieków i ponad 1,5 tys. studni. W Małopolsce w wyniku powodzi zginęło co najmniej 8 osób.

„Powodzie i podtopienia występują w Polsce coraz częściej i powodują ogromne szkody w skali całego kraju. Rola Państwowej Straży Pożarnej w zapobieganiu i likwidowaniu skutków powodzi jest kluczowa, dlatego PZU, który od kilkudziesięciu lat wspiera Państwową Straż Pożarną zdecydował się zakupić dla strażaków specjalistyczny sprzęt na wypadek tego typu klęsk żywiołowych. Cieszę się, że dzięki naszemu zaangażowaniu mieszkańcy Małopolski będą mogli liczyć na szybszą i lepsza ochronę na wypadek powodzi” – powiedział Michał Witkowski, rzecznik PZU.

Każdego roku PZU przeznacza kilkadziesiąt milionów złotych na działalność prewencyjną, wspierając nie tylko Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, ale również Policję, GOPR i TOPR, przekazując środki prewencyjne m.in. na: umundurowanie bojowe, zestawy ratownictwa medycznego (do udzielania pierwszej pomocy, w tym defibrylatory), oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczy i techniczny. Dodatkowo firma dotuje szczepienia ochronne dla strażaków, zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej i organizuje turnieje wiedzy pożarniczej.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej PZU przekazuje na rzecz Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej 10% inkasa z obowiązkowego ubezpieczenia od ognia. Środki te są przeznaczane na likwidację zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz zwiększanie poziomu bezpieczeństwa.

Źródło: PZU


Tagi: , , , ,

Straty finansowe ubezpieczycieli majątkowych Rok 2010 będzie najgorszy dla ubezpieczeń majątkowych od 13 lat, pisze "Parkiet" w oparciu o podsumowania rezultatów działalności dziesięciu największ...
PZU poszerza ofertę w ubezpieczeniach komunikacyjn... Największy polski ubezpieczyciel poszerzył swoją ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych. Nowe rozwiązania wprowadzone przez PZU to m.in.: autocasco w wers...
Coraz więcej zgłaszanych szkód powodziowych W PZU do poniedziałku zarejestrowano już prawie 71 tys. szkód powodziowych - podano w przesłanym PAP w poniedziałek komunikacie Zakładu. Natomiast w W...
Kontrowersyjne reklamy telewizyjne PZU W spotach telewizyjnych PZU zapewnia, że ubezpiecza kierowców, którzy np. nie zapinają pasów czy łamią przepisy ruchu drogowego. Być może rzeczywiście...
Firmy ubezpieczeniowe obawiają się wiosennych rozt... Towarzystwa Ubezpieczeniowe w obawie przed wiosennymi roztopami łagodzą procedury wypłaty odszkodowań. Już teraz wszystkie firmy przygotowują się d...