Ubezpieczenia

Wzrost udziałów Gothaer w akcjonariacie PTU

poleć drukuj

Niemiecka grupa ubezpieczeniowa Gothaer zwiększyła do 99,86% swój udział w akcjonariacie Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń. Zmiana udziału nastąpiła w wyniku odkupienia przez kolońską firmę pakietu akcji PTU należącego do Polskiego Towarzystwa Reasekuracji.

 

W grudniu 2012r. Gothaer przejął kolejne 20,58% akcji PTU, należące dotąd do Polskiego Towarzystwa Reasekuracji (Polish Re). Obecnie firma z Kolonii dysponuje 99,86% akcji ubezpieczyciela. Strony transakcji uzgodniły, że jej wartość nie zostanie ujawniona. Inwestor strategiczny polskiego ubezpieczyciela zapowiedział, że w najbliższych tygodniach złoży ofertę odkupu akcji pozostałym małym udziałowcom, w których rękach pozostało 0,14% kapitału zakładowego towarzystwa.

 

Gothaer stał się udziałowcem w PTU w lipcu 2010 r., wówczas kupił 45,42% kapitału zakładowego towarzystwa (15.003.180 sztuk akcji) za 131,4 mln zł od dwóch spółek zależnych koncernu chemicznego Ciech – Janikowskich Zakładów Sodowych Janikosoda oraz Inowrocławskich Zakładów Chemicznych Soda Mątwy. W październiku 2010 r. zwiększył swój udział o 4,05% akcji posiadanych przez spółkę Swisspol Capital. W grudniu 2010 roku niemiecki koncern dokupił kolejne 25,01% akcji należących do firm Techwell oraz Investa Inwestycje. Warto również przypomnieć, że w wyniku podwyższenia kapitału podstawowego PTU na początku 2011 roku, udział niemieckiego koncernu w akcjonariacie spółki zwiększył się z 74,49% do ponad 79%.

 

Przejęcie Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń było pierwszą akwizycją w trwającej od 1820 roku historii Gothaer.

 

Przypis składki brutto uzyskany przez PTU za trzy kwartały 2011r. wyniósł 366,21 mln zł, co oznacza wzrost o 3,4% w porównaniu poprzednim okresem 2010 r., przy czym w samym III kwartale przypis składki wyniósł 132,1 mln zł, o 8,4% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, i o 3,6% więcej niż w II kwartale 2011 r. Dominującą rolę w portfelu PTU odgrywa OC komunikacyjne, jednak jego udział zmniejszył się już do 49,7% (dla autocasco wynosi 22,5%). W wyniku restrukturyzacji portfela udział ubezpieczeń pozakomunikacyjnych wzrósł na koniec września ub.r. do 27,8%, czyli 101,8 mln zł.

 

Do września 2011r. odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto  spadły o 9,1 mln zł, do 215,2 mln zł, a wskaźnik szkodowości na udziale własnym obniżył się o 2,6 punktu procentowego, do 69,6%. Koszty działalności ubezpieczeniowej (bez prowizji od reasekuratorów) wzrosły rok do roku o 3,3%, do 97,8 mln zł. Na dzień 30 września ub.r. PTU wypracowało 1,8 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 484% w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r.

źródło: PTU, gu.com.pl


Tagi: , , ,

Specjalny pakiet ubezpieczeniowy stworzony przez C... Compensa TU Vienna Insurance Group oraz Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń przygotowały specjalny pakiet ubezpieczeniowy, umożliwiający kierowcom nabycie...
PTU Auto Assistance Plus – nowe assistance k... Inter Partner Assistance wraz z Polskim Towarzystwem Ubezpieczeniowym stworzyło nowe assistance komunikacyjne dla klientów flotowych i indywidualnych....
PTU: nowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk... dniem 1 kwietnia b.r. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń poszerzyło wachlarz oferowanych usług o nowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, funkcjo...
PTU Optima-nowe ubezpieczenie NNW Z dniem 1 kwietnia Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń wprowadziło na rynek nowe, kompleksowe ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) pod n...
PTU pozyskuje ważnych klientów korporacyjnych Biuro Ubezpieczeń Korporacyjnych w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. ma już na koncie pierwsze duże sukcesy. Do klientów PTU S.A. dołączyły Grupa ...