Ubezpieczenia

Katalog Zdarzeń Drogowych opracowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń

poleć drukuj

PIU we współpracy z Polskim Związkiem Motorowym Holding SA opracowała katalog 190 najczęstszych sytuacji, w których dochodzi do kolizji drogowych.

Do każdego przykładu dołączony jest precyzyjny opis, wyjaśniający który z uczestników odpowiada za spowodowanie zdarzenia. Dzięki Katalogowi znacznie skróci się czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania, a także możliwe będzie łatwiejsze i szybsze prowadzenie rozliczeń pomiędzy ubezpieczycielami.

„Katalog Zdarzeń Drogowych” nie tylko określa odpowiedzialność kierowcy za spowodowanie kolizji, ale także określa stopień przyczynienia się do zdarzenia różnych uczestników kolizji, jeżeli wina leży nie tylko po jednej stronie – a zdarza się tak bardzo często. W takich właśnie sytuacjach ustalenie odpowiedzialności za kolizję jest najtrudniejsze i trwa najdłużej.

– Dzięki „Katalogowi” określenie przez ubezpieczyciela odpowiedzialności w takich sytuacjach będzie trwało znacznie krócej – mówi Katarzyna Lewandowska, przewodnicząca Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU. „Katalog” będzie miał zastosowanie przede wszystkim w przypadkach, których okoliczności nie zostały odpowiednio udokumentowane, np. na miejsce zdarzenia nie została wezwana Policja lub nie ma żadnych świadków zdarzenia.

Katalog nie zawiera oczywiście wszystkich możliwych zdarzeń, z jakimi kierowca może spotkać się na drodze, jednak opisane w nim sytuacje należą do najczęściej spotykanych. Katalog będzie w miarę oczekiwań klientów oraz potrzeb zakładów ubezpieczeń na bieżąco aktualizowany i poszerzany.

Opracowanie Katalogu oznacza także możliwość uproszczenia przy wzajemnym rozliczaniu się zakładów w ramach opracowanego przez PIU kilka miesięcy temu porozumienia regresowego*. To także zakończenie bardzo ważnego etapu w drodze do budowy w Polsce systemu bezpośredniej likwidacji szkód**. Katalog uzyskał pozytywną opinię Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie i został rozesłany do zakładów ubezpieczeń.

* Porozumienie o wzajemnym uznawaniu roszczeń regresowych – opracowane przez PIU zasady i tryb rozliczania się między sobą ubezpieczycieli, gdy uczestnik kolizji – mimo iż nie jest jej sprawcą – chce zlikwidować szkodę w ramach własnej polisy autocasco. Wówczas ubezpieczyciel, który wystawił polisę AC likwiduje szkodę i na zasadach zawartych w porozumieniu rozlicza się z ubezpieczycielem OC sprawcy. Dzięki zasadom opisanym w „Porozumieniu”, rozliczenie takie odbywa się bez zabierania czasu klientowi i trwa znacznie krócej.

** Bezpośrednia likwidacja szkód – system, w którym poszkodowany w kolizji drogowej ma prawo zgłosić szkodę nie tylko u ubezpieczyciela OC sprawcy, ale także u tego, z którym sam zawarł umowę OC. Następnie – już bez udziału klienta, dochodzi do rozliczenia tej szkody pomiędzy ubezpieczycielem sprawcy a ubezpieczycielem poszkodowanego. Systemy takie funkcjonują m.in. w Belgii, Francji i we Włoszech.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń


Tagi: ,

Brak ważnego badania technicznego skutkuje poważny... Pamiętaj, że poruszając się po drogach samochodem bez ważnego badania technicznego ryzykujesz zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i odmową wypłaty ods...
Jak zachować się gdy przytrafi nam się kolizja dro... Wielogodzinna podróż samochodem, tłum aut na drodze, przebudowy, dziurawa nawierzchnia, a do tego wszystkiego jeszcze nudzące się maluchy w samochodzi...
Polska Izba Ubezpieczeń zaprasza na VII edycję sem... Polska Izba Ubezpieczeń zaprasza na VII edycję seminarium z serii: „Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń”, które odbędzie si...
Obowiązkowe ubezpieczenie OC przyczep Sejm zgodził się przyjąć przepisy, na podstawie których przyczepy nadal będą podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Jedynie 2 posłów głosowało za o...
Nowa ustawa o ubezpieczeniach żywiołowych W związku z grożącymi w Polsce powodziami Zespół przedstawicieli MSWiA, Polskiej Izby Ubezpieczeniowej i rzecznika ubezpieczonych pracuje nad projekt...