Ubezpieczenia

Grupa Warta odnotowała 15% wzrost przypisu składki

poleć drukuj

Grupa WARTA zebrała w I kwartale 2012 roku prawie 1,25 mld zł składek: 649 mln towarzystwo majątkowe i 599 mln zł – życiowe. Ponad 15% wzrost w obu spółkach, jest wyższy niż szacunkowy wzrost reszty rynku. To oznacza poprawę pozycji WARTY zarówno w ubezpieczeniach majątkowych, jak i na życie.

Podstawowe dane:

  • wzrost przypisu składki: +15,4% w WARCIE majątkowej, +15,8% w życiowej
  • dynamiczny wzrost sprzedaży w strategicznych liniach biznesowych:
    • +20,8% w ubezpieczeniach komunikacyjnych
    • +9,6% w ubezpieczeniach na życie ze regularną składką

 

Ważniejsze wydarzenia:

  • dalszy rozwój sieci sprzedaży – wzrost liczby agentów i doradców ubezpieczeniowych
  • kolejne ułatwienia w procesie likwidacji szkód – zgłoszenie szkód on-line
  • zmiana perspektywy ratingu WARTY na pozytywną

TUiR WARTA

WARTA w I kwartale 2012 roku osiągnęła 15,4% wzrost przypisu składki, zbierając 649,2 mln zł składek, wobec 562,5 mln zł zebranych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Największy wpływ na taki przyrost składki miały ubezpieczenia komunikacyjne (20,8%), ubezpieczenia gospodarcze (9,9%) oraz ubezpieczenia morskie i lotnicze (9,2%).

WARTA wypracowała w I kwartale 2012 roku wynik techniczny w wysokości 35,2 mln zł wobec 3,8 mln zł rok wcześniej. Tak znacząca poprawa rentowności wynika przede wszystkim z wysokiej dynamiki sprzedaży, jak również konsekwentnie prowadzonej polityki selekcji ryzyka, co przełożyło się na poprawę jakości portfela. Zysk netto na poziomie 117,5 mln zł wynikał z bardzo dobrych wyników sprzedaży oraz zysków z inwestycji.

Wskaźniki bezpieczeństwa finansowego WARTY tradycyjnie kształtują się na poziomie znacznie wyższym od wymogów ustawowych. Na koniec marca 2012 r. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi w TUiR WARTA wyniósł 307,6%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 125,1%.

TUnŻ WARTA

TUnŻ WARTA zebrała w I kwartale 2012 roku 598,5 mln zł składek , co wobec 516,7 mln zł w analogicznym okresie 2011 roku, oznacza wzrost przypisu o 15,8%. Na tak dobry rezultat największy wpływ miały produkty o charakterze inwestycyjnym. W omawianym okresie Towarzystwo wprowadziło do sprzedaży trzy nowe tego typu ubezpieczenia – „Golden Profit”, „Dolar Klik”, „Top 10”,  oraz kontynuowało sprzedaż „Profit Planu”. Przychody z ich sprzedaży osiągnęły 286,8 mln zł i były o 72% wyższe niż osiągnięte z tej grupy produktowej w roku 2011.

Spółka konsekwentnie zwiększa przypis składek z ubezpieczeń ze składką regularną. W I kwartale 2012 roku wzrósł on o 9,6% w odniesieniu do I kwartału ubiegłego roku. O 8,3% wzrosły przychody z tytułu umów grupowych i o 15,3% z tytułu umów indywidualnych.

WARTA życiowa wypracowała w I kwartale 2012 roku 7,8 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 16,8%  w stosunku do ubiegłego roku. Wynik ten został osiągnięty w całości na podstawowej działalności ubezpieczeniowej w rezultacie dobrej struktury portfela produktów i potwierdza stabilną efektywność towarzystwa.

Wynik techniczny po trzech miesiącach 2012 roku wyniósł 10,1 mln zł.

Spółka życiowa, podobnie jak majątkowa, wykazuje bardzo dobre wskaźniki bezpieczeństwa finansowego. Na koniec marca 2012 roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wyniósł 328%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 116%.

Źródło: Warta


Tagi: , , , , ,

Straty finansowe ubezpieczycieli majątkowych Rok 2010 będzie najgorszy dla ubezpieczeń majątkowych od 13 lat, pisze "Parkiet" w oparciu o podsumowania rezultatów działalności dziesięciu największ...
Coraz większe straty finansowe Link4 Towarzystwo ubezpieczeniowe Link4, sprzedające polisy przez internet i telefon, miało w 2009 r. 91,6 mln zł straty, blisko dwa razy więcej niż w 2008 ...
Deutsche Bank PBC uruchomił internetowy market ube... Deutsche Bank PBC we współpracy z Blue Media S.A. uruchomił własny internetowy market ubezpieczeniowy, w ramach którego dostępne są polisy turystyczne...
Polisa komunikacyjna nie pomoże nietrzeźwemu kiero... Jazda po spożyciu alkoholu pociąga za sobą poważne konsekwencje finansowe, nawet jeśli prowadzący pojazd uniknie wypadku. Prawo i towarzystwa ubezpiec...
Powiększa się lista ubezpieczycieli programu Zapyt... Kolejne cztery firmy ubezpieczeniowe przystąpiły do programu pilotażowego Biura Ośrodka Informacji UFG. Są to: Allianz, PTU, PZU oraz Uniqa. Progra...