Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Ergo Hestia


Opis Towarzystwa

Towarzystwo Ergo Hestia na polskim rynku ubezpieczeniowym istnieje od 18 lat.

Ergo Hestia to ogólnopolska sieć 3700 doradców ubezpieczeniowych działających na terenie całego kraju.

 

Więcej informacji o firmie Ergo Hestia

 

Ubezpieczenie OC Ergo Hestia

  – OC chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód, wyrządzonych innym osobom. Zakres ubezpieczenia obejmuje również zniszczenie mienia. OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym w Polsce.

– umowę ubezpieczenia OC zawiera się maksymalnie na 12 miesięcy

Ubezpieczenie AC Ergo Hestia

– ochrona w kraju i zagranicą

– bezpłatna pomoc drogowa w ramach usługi HESTIA CAR ASSISTANCE

– możliwość ubezpieczenia bagażu i przedmiotów przewożonych w samochodzie i bagażnikach wewnętrznych 

– Auto Casco chroni w granicach geograficznych Europy (z wyjątkiem terytoriów niektórych państw byłego ZSRR) oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu.

– umowę ubezpieczenia zawiera się maksymalnie na okres 1 roku.

Ubezpieczenie Auto-Casco obejmuje szkody powstałe w wyniku:

 • zderzenia pojazdów,
 • zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, znajdującymi się poza pojazdem,
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
 • uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony w bagażniku zewnętrznym,
 • pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania,
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, znajdującego się na zewnątrz pojazdu.

Kalkulator OC, AC Ergo Hestia

Kalkulator OC Ergo Hestia

Assistance Ergo Hestia

Trzy warianty ubezpieczenia Assisrtance:

– Standard

– Premium

– Prestiż

Warunkiem objęcia ubezpieczeniem Hestia Car Assistance jest posiadanie (lub jednoczesne zawarcie) przez Ubezpieczającego w Ergo Hestii:

 • – ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody spowodowane ruchem tych pojazdów w przypadku wariantu MINI,
 • – ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco) w przypadku wariantów STANDARD, PREMIUM, PRESTIŻ.

NNW w Ergo Hestia

– ubezpieczenie NNW zapewnia finansową rekompensatę szkód, powstałych w czasie jazdy lub bieżącej obsługi pojazdu

– suma ubezpieczenia wynosi od 5 tys. zł do 30 tys. zł

– ochrona przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie

Uzyskanie Odszkodowania z Ergo Hestia

 • Poszkodowany może wybrać jeden z dwóch wariantów rozliczenia szkody:
 • – na podstawie przedstawionych faktur (po ich uprzedniej weryfikacji przez Ubezpieczyciela),
 • – na podstawie kosztorysu wykonanego przez Ubezpieczyciela.

Jeśli Poszkodowany usunie szkodę własnymi siłami lub nie posiada rachunków za naprawę mienia, odszkodowanie może zostać ustalone na podstawie kalkulacji Ubezpieczyciela, sporządzonej przez likwidatora szkody.

W przypadku rozliczenia na podstawie rachunków (faktur), Poszkodowany powinien przedstawić oryginały tych dokumentów wraz z kosztorysami, wystawione przez wykonawcę naprawy i przekazać je likwidatorowi do weryfikacji. Zakres naprawy powinien być zgodny z zakresem szkody, określonym w protokole.


 

Ubezpieczyciele podyskutują o przestępczości Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w dniach 11-12 marca 2010 roku w hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja P...
Rekordowy okup pokryty przez ubezpieczyciela Padł kolejny rekord okupu za uwolnienie statku. Porwany na wybrzeżach Somalii w końcu listopada 2009 r. grecki supertankowiec Maran Centaurus został u...
Sprzedaż ubezpieczeń rośnie Wbrew obiegowej opinii, że pośrednictwo ubezpieczeniowe to schyłkowy zawód, z danych nadzoru wynika, że liczba agentów wyłącznych w ostatnich kilku la...
Kierowcy unikną podwójnego OC dzięki zmianom w pra... Podwójne OC to zmora niemałej liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli Sejm zaakceptuje nową wersję ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pro...
Obowiązkowe OC dla lekarzy Według nowych przepisów lekarze,są zobligowani do nabycia ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy według nowyc...
3 minuty - tyle potrzebujesz, aby poznać wysokość składki: