Ubezpieczenia

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.


Wizytówka Towarzystwa

Pełna nazwa:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A

Rodzaj Towarzystwa:

Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych, Majątkowych i Osobowych

Dane Adresowe:

ul. Hestii 1

81-731 Sopot

tel.:

58 555 60 00

faks:

58 555 60 01

infolinia:

801 107 107 lub (58) 555 55 55

WWW:

www.hestia.pl

Opis:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA jest pod względem wysokości zebranej składki ubezpieczeniowej brutto ubezpieczycielem majątkowym w Polsce. To pierwsze i największe towarzystwo, które powstało w warunkach gospodarki wolnorynkowej, tj. po roku 1989. Jego mocną pozycję na rynku potwierdzają wyniki finansowe oraz liczne nagrody. Ergo Hestia oferuje pełen wachlarz ubezpieczeń dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych.

 

 Misja firmy:

b/d

Dane spółki:

Data rozpoczęcia działalności:

1991

NIP:

585-000-16-90

Kapitał zakładowy:

167 480 900 zł., wpłacony w całości

Zarząd:

  • Piotr Maria Śliwicki – Prezes 
  • Grzegorz Szatkowski – Wiceprezes 
  • Małgorzata Makulska – Wiceprezes 
  • Jarosław Piątkowski – Członek 
  • Adam Roman – Członek 

Rada Nadzorcza:

  • Thomas Schöllkopf – Przewodniczący 
  • Thomas Schirmer – Wiceprzewodniczący Członek
  • Roman Kraiński – Członek
  • Zygmunt Śmigielski – Członek 

KRS:

Towarzystwo wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024812

Akcjonariat:

MUNICH RE 96,7 %

Oferta Towarzystwa:

Ubezpieczenia komunikacyjne:

OC: Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych
Zielona Karta: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym
auto-casco: Ubezpieczenie Autocasco
NNW: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów
assistance: Ubezpieczenie Hestia Car Assistance

 

Ubezpieczenia majątkowe:

ubezpieczenie mieszkań:   Ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych
ubezpieczenie domów w budowie:  Ubezpieczenie domów w budowie

Ubezpieczenia OC:

osobowe: odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Ubezpieczenia NNW:
NNW: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczyciele podyskutują o przestępczości Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w dniach 11-12 marca 2010 roku w hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja P...
Rekordowy okup pokryty przez ubezpieczyciela Padł kolejny rekord okupu za uwolnienie statku. Porwany na wybrzeżach Somalii w końcu listopada 2009 r. grecki supertankowiec Maran Centaurus został u...
Sprzedaż ubezpieczeń rośnie Wbrew obiegowej opinii, że pośrednictwo ubezpieczeniowe to schyłkowy zawód, z danych nadzoru wynika, że liczba agentów wyłącznych w ostatnich kilku la...
Kierowcy unikną podwójnego OC dzięki zmianom w pra... Podwójne OC to zmora niemałej liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli Sejm zaakceptuje nową wersję ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pro...
Obowiązkowe OC dla lekarzy Według nowych przepisów lekarze,są zobligowani do nabycia ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy według nowyc...