Ubezpieczenia

Ubezpieczenie HDI (Asekuracja)


Opis Towarzystwa

Hdi Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. powstała 30 listopada 2006 w wyniku połączenia dwóch spółek HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., jako spółki przejmującej i HDI SAMOPOMOC TU S.A., jako spółki przejmowanej. Właścicielem 100% akcji skonsolidowanej Spółki jest HDI-Gerling International Holding AG z siedzibą w Hanowerze

Więcej informacji o firmie HDI (Asekuracja)

Ubezpieczenie OC HDI

Ubezpieczenie chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego.

Płatności można rozłożyć na dwie raty.

Ubezpieczenie AC HDI

Przy ubezpieczeniu AC samochód podlega ochronie na terenie całej Polski i Europy, z wyłączeniem Białorusi, Ukrainy, Mołdawi oraz „europejskiej części Rosji” w zakresie:

  • – zniszczenia lub uszkodzenia spowodowanego zderzeniem z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu,
  • – szkód powstałych na skutek powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, lub innych sił przyrody, a także nagłego działania czynnika chemicznego lub termicznego pochodzącego z zewnątrz,
  • – dewastacji,
  • – kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego.

Kalkulator OC, AC HDI

Kalkulator OC HDI Asekuracja

Assistance HDI

 

Przy ubezpieczeniu Assistance można skorzystać z dwóch wariantów:

– assistance PLUS – górną granicą odpowiedzialności HDI dla wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia stanowi suma ubezpieczenia która wynosi 1000 zł.  

– assistance XXI

Przy zakupie polisy Assistance XXI do wyboru są trzy warianty zakresu ubezpieczenia:

– wariant Standardowy

– wariant Srebrny

– wariant Złoty

Przedmiotem ubezpieczenia w zależności od wybranego wariantu jest organizacja i pokrycie kosztów pomocy technicznej udzielanej osobom podróżującym ubezpieczonym pojazdem.

NNW w HDI

Ubezpieczenie obejmuje największe trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków samochodowych, takie jak śmierć i niezdolność do pracy.

Suma ubezpieczenia występuje w trzech wariantach:

  • wariant I – 5000 zł,
  • wariant II – 10000 zł,
  • wariant III – 15000 zł.
Ubezpieczyciele podyskutują o przestępczości Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w dniach 11-12 marca 2010 roku w hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja P...
Rekordowy okup pokryty przez ubezpieczyciela Padł kolejny rekord okupu za uwolnienie statku. Porwany na wybrzeżach Somalii w końcu listopada 2009 r. grecki supertankowiec Maran Centaurus został u...
Sprzedaż ubezpieczeń rośnie Wbrew obiegowej opinii, że pośrednictwo ubezpieczeniowe to schyłkowy zawód, z danych nadzoru wynika, że liczba agentów wyłącznych w ostatnich kilku la...
Kierowcy unikną podwójnego OC dzięki zmianom w pra... Podwójne OC to zmora niemałej liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli Sejm zaakceptuje nową wersję ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pro...
Obowiązkowe OC dla lekarzy Według nowych przepisów lekarze,są zobligowani do nabycia ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy według nowyc...
3 minuty - tyle potrzebujesz, aby poznać wysokość składki: