Ubezpieczenia

HDI Asekuracja Towarzystwo UbezpieczeńWizytówka Towarzystwa

Pełna nazwa:

HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Rodzaj Towarzystwa:

Towarzystwo Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych

Dane Adresowe:

ul. Płocka 11/13

01-231 Warszawa

tel.:

48 384 50 00

faks:

48 360 14 65

infolinia:

0801 384 500 przez pięć dni w tygodniu
(poniedziałek – piątek w godzinach od 8:00 do 17:00) z telefonu komórkowego: +48 48 340 00 14.

WWW:

www.hdi-asekuracja.pl

Opis:

HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. powstała 30 listopada 2006 w wyniku połączenia HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., jako spółki przejmującej, i HDI SAMOPOMOC TU S.A., jako spółki przejmowanej, należących do Grupy Talanx/HDI.Strategia rozwoju połączonej Spółki tworzona jest w ramach strategii Grupy Talanx, z uwzględnieniem specyfiki rynku polskiego, i zakłada dalszy wzrost portfela ubezpieczeniowego oraz zapewnienie klientom łatwości dostępu do usług Spółek poprzez wykorzystanie sieci jednostek terenowych, sieci agentów i brokerów, przy równoczesnym utrzymaniu wysokich standardów obsługi.

 Misja firmy:

Firma chce być najlepszą firmą ubezpieczeń majątkowych na rynku polskim o największym zaufaniu polskich klientów, poprzez stworzenie najlepszej standardowej i niestandardowej oferty, doskonałe wykorzystanie potencjału sieci sprzedaży oraz profesjonalną współpracę z agentami i brokerami, poprzez budowanie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu naszych pracowników oraz generowanie satysfakcjonującego wyniku finansowego dla naszego akcjonariusza.
Dane spółki:

Data rozpoczęcia działalności:

2006

NIP:

796-10-10-902

Kapitał zakładowy:

142 100 000 zł opłacony w całości

Zarząd:

  • Dr Zbigniew J. Staszak – Prezes Zarządu
  • Maciej Friedel – Członek Zarządu
  • Tomasz Gaj – Członek Zarządu
  • Hubert Mordka – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

 

  • Matthias Maak – Przewodniczący Rady
  • Jens Wohlthat – Zastępca Przewodniczącego Rady
  • Uwe Deumann – Sekretarz Rady

KRS:

Krajowy Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000036629

Akcjonariat:

HDI-Gerling International Holding AG (Grupa Talanx

Oferta Towarzystwa:

Ubezpieczenia komunikacyjne:

OC: Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych
Zielona Karta:  Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym
auto-casco: Ubezpieczenie Auto-Casco
assistance: Ubezpieczenie pomocy podczas podróży – Assistance

Ubezpieczenia majątkowe:

ubezpieczenie mieszkań:      Ubezpieczenie mieszkań
kompleksowe ubezpieczenie mieszkania: Bezpieczny Dom
Ubezpieczyciele podyskutują o przestępczości Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w dniach 11-12 marca 2010 roku w hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja P...
Rekordowy okup pokryty przez ubezpieczyciela Padł kolejny rekord okupu za uwolnienie statku. Porwany na wybrzeżach Somalii w końcu listopada 2009 r. grecki supertankowiec Maran Centaurus został u...
Sprzedaż ubezpieczeń rośnie Wbrew obiegowej opinii, że pośrednictwo ubezpieczeniowe to schyłkowy zawód, z danych nadzoru wynika, że liczba agentów wyłącznych w ostatnich kilku la...
Kierowcy unikną podwójnego OC dzięki zmianom w pra... Podwójne OC to zmora niemałej liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli Sejm zaakceptuje nową wersję ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pro...
Obowiązkowe OC dla lekarzy Według nowych przepisów lekarze,są zobligowani do nabycia ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy według nowyc...