Ubezpieczenia

Słownik

Lokaty

Lokaty – środki finansowe zakładów ubezpieczeń zdeponowane w określone instrumenty finansowe.