Ubezpieczenia

INTER Polska wprowadza nowe ubezpieczenie OC dla lekarzy

poleć drukuj

INTER Polska uruchomił nowy produkt związany z odpowiedzialnością cywilną lekarzy z racji wykonywanego przez nich zawodu. W dniu 26 kwietnia 2010 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium RP. Wejdzie ono w życie w dniu 12 czerwca 2010 r.

Nowe ubezpieczenie OC oferowane przez INTER Polska jest skierowane do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód:
1. w zakładzie opieki zdrowotnej
2. w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej
Lekarze / lekarze dentyści ci podlegają obowiązkowi zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. Ubezpieczenie należy zawrzeć nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności zawodowych.

Obecnie obowiązuje kilka ubezpieczeń obligatoryjnych dla jednego lekarza. Lekarz / lekarz dentysta, który udziela świadczeń w kilku miejscach, na przykład posiadając kontrakt z SPZOZ, a także w ramach prowadzonej prywatnej praktyki posiadając kontrakt z NFZ i przyjmując pacjentów w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (NZOZ), podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Lekarz, który dotychczas podlegał obowiązkowi posiadania dwóch ubezpieczeń OC, po wejściu w życie rozporządzenia może być zobowiązany do zawarcia 3 umów ubezpieczenia:
1. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w ramach posiadanego kontraktu ze szpitalem (zamówienie udzielane na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DZ.U. Nr 91, poz. 408, z późniejszymi zmianami),
2. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w ramach kontraktu z NFZ (na podstawie zapisów art. 136b ust. 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
3. trzeciego – nowego obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. (na podstawie art. 48a, dodanego do Ustawy o Zawodzie Lekarza i Lekarza Dentysty z 1 stycznia 2010 r.).

Według interpretacji Ministerstwa Zdrowia obowiązek zawarcia umowy nowego ubezpieczenia OC nie dotyczy lekarzy zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej w ramach umowy o pracę. W ich przypadku odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu jest ograniczona, a podmiotem wyłącznie zobowiązanym do naprawienia szkody jest ich pracodawca. Należy jednak pamiętać, że pracodawca może pociągnąć pracownika do odpowiedzialności do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

INTER Polska, jako pierwsze towarzystwo ubezpieczeń na polskim rynku, proponuje swoim klientom zapewnienie ciągłości ochrony w przypadkach, kiedy lekarz kupował do tej pory ubezpieczenie dobrowolne wg tzw. triggera claims made (zasady roszczeń zgłoszonych w okresie ubezpieczenia), a dziś musi kupić ubezpieczenie obowiązkowe, które oparte jest na tzw. triggerze act committed (zdarzeń zaszłych w okresie ubezpieczenia).

INTER Polska oferuje w standardzie możliwość wyboru wyższych sum gwarancyjnych niż przewidziane zostały w rozporządzeniu z dnia 26 kwietnia 2010 r.

Źródło: INTER Polska


Tagi: , , ,

Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy W Polsce jest ok. 120 tys. praktykujących lekarzy. Wprowadzenie takiego obowiązku to dobra wiadomość dla ubezpieczycieli. – Nie wiemy, ilu lek...
Coris współpracuje z BZ WBK-Aviva Coris Varsovie rozpoczął obsługę programu „Assistance for Friends” dedykowanego dla pracowników Banku Zachodniego WBK S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzys...
Zanim kupisz samochód zorientuj się w ubezpieczeni... Im większa pojemność silnika naszego auta, tym wyższa nie tylko akcyza (czy dyskutowany podatek ekologiczny), którą musimy zapłacić przy pierwszej rej...
Obowiązkowe ubezpieczenie OC przyczep Sejm zgodził się przyjąć przepisy, na podstawie których przyczepy nadal będą podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Jedynie 2 posłów głosowało za o...
Kierowcy unikną podwójnego OC dzięki zmianom w pra... Podwójne OC to zmora niemałej liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli Sejm zaakceptuje nową wersję ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pro...