Ubezpieczenia

Wyniki finansowe Grupy Generali za III kwartały 2012 roku

poleć drukuj

Na koniec września składka przypisana brutto spółek Grupy Generali w Polsce wzrosła rok do roku o ponad 10% do 1.550 mld zł. Ten dobry rezultat został wypracowany mimo silnego spowolnienia tempa wzrostu całego rynku ubezpieczeń. Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej, Grupa Generali kontynuuje poprawę rentowności we wszystkich głównych liniach biznesowych i z optymizmem patrzy na ostatnie miesiące 2012 r.

„Pierwsze trzy kwartały br. były bardzo udane dla działalności Grupy Generali w Polsce, mimo iż drugi oraz trzeci kwartał przyniosły spowolnienie tempa wzrostu całego rynku ubezpieczeń. Pomimo tych trudności, Generali we wszystkich kanałach dystrybucji wciąż rozwija się dynamicznie i rentownie, pozyskuje nowych klientów na masowym rynku ubezpieczeń majątkowych, jak i na rynku ubezpieczeń na życie ze składką regularną. Pierwsze 3 kwartały br. pozwalają z optymizmem patrzeć na ostatnie miesiące roku. Utrzymując pozytywne trendy spodziewamy się, iż Grupa Generali może – po raz kolejny już – uzyskać w Polsce rekordowe wyniki pod względem kluczowych parametrów biznesowych.” – mówi Prezes Zarządu Grupy Generali w Polsce, Artur Olech.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE – konsekwentna poprawa rentowności
Na koniec września 2012 r. przypis składki brutto Generali T.U. S.A., spółki działającej na rynku ubezpieczeń majątkowych, wyniósł 816,6 mln zł i był o ponad 12% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wynik ten jest zasługą  bardzo dobrych rezultatów sprzedaży w kanałach sieci własnej, multiagencyjnej i brokerskiej.

Pomimo spowolnienia na rynku ubezpieczeń, spółka kontynuowała w tym okresie także pozytywne trendy związane z dalszą pracą nad poprawą rentowności we wszystkich głównych liniach biznesu, w tym zwłaszcza w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych. Przypis składki Generali T.U. S.A. wzrósł w tym segmencie rynku o 11,4% do 485,2 mln zł.

Od dłuższego czasu spółka kładzie nacisk na maksymalizację sprzedaży również poza-komunikacyjnych linii produktów majątkowych. Pomimo obserwowanego zmniejszenia skali inwestycji infrastrukturalnych po Euro2012 i spadku liczby nowo rozpoczynanych przedsięwzięć w obliczu kryzysu wyniki sprzedaży Generali w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych są nadal bardzo dobre.

W efekcie obranej strategii coraz ważniejszy obszar działania Generali na rynku majątkowym stanowią także ubezpieczenia masowe nie-komunikacyjne (tj. mieszkaniowe, MSP, turystyczne, NNW), notując w ciągu 3 kwartałów br. ponad 10% wzrost przypisu składki.

GENERALI ŻYCIE – składki regularne wciąż motorem rozwoju
Spółka Generali Życie T.U. S.A. odnotowała na koniec września 2012 r. 8% wzrost przypisu składki do 733,6 mln zł wobec 679,7 mln zł przed rokiem.

Mimo negatywnych zjawisk natury makro-ekonomicznej Generali Życie T.U. S.A. od początku roku notuje szczególnie dobre rezultaty w segmencie produktów ze składką regularną, które stanowią sedno działalności stricte ubezpieczeniowej towarzystw życiowych. Wzrost w tym obszarze wyniósł 15,5% do 475,3 mln zł.

Na uwagę zasługuje wysoki poziom sprzedaży polis indywidualnych z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz pracowniczych programów emerytalnych (PPE), a także ponad 17% wzrost sprzedaży w kanale bancassurance, będący efektem stałego zacieśniania współpracy firmy z partnerami bankowymi.

Przypis składki brutto w segmencie produktów ze składką jednorazową wyniósł na koniec września br. 258,3 mln zł, wobec 268,3 mln zł rok wcześniej, co jest rezultatem dwóch czynników. Po pierwsze zmienności na rynkach giełdowych, która przekłada się na niższe zainteresowanie klientów produktami inwestycyjnymi ze składką jednorazową, po drugie, to także efekt samej strategii Generali, która zakłada koncentrację na segmencie produktów ze składką regularną.

GENERALI OFE – ponad milion Klientów
Z końcem lipca br. fundusz emerytalny Generali przekroczył próg 1 mln rachunków emerytalnych, wkraczając do elitarnego grona największych funduszy emerytalnych w Polsce. Na koniec III kwartału 2012 r. Generali OFE miał 1 006 590 członków, tj. niemal 14% więcej niż rok wcześniej. Po III kwartale bieżącego roku udział w rynku Funduszu pod względem liczby członków wzrósł z 5,7% do 6,3%. Generali OFE zarządzał na koniec września 2012 r. aktywami w wysokości ponad 12,7 mld zł, tj. o niemal 14,7% więcej niż przed rokiem.

„Końcówka roku będzie dla Generali okresem szczególnie ważnym. Chcemy nie tylko kontynuować pomyślne trendy widoczne w pierwszych 3 kwartałach tego roku, ale przede wszystkim przygotować się do silnego startu i wielu nowych inicjatyw biznesowych w roku 2013 oraz latach kolejnych. W tym celu Generali Polska finalizuje prace nad nową strategią na najbliższe 5 lat, której najważniejsze założenia zostaną zaprezentowane pod koniec listopada br.” – dodał Artur Olech.

Zgodnie z polityką korporacyjną firmy, publikacje danych finansowych Grupy Generali Polska po I oraz po III kwartale roku zawierają m.in. dane w zakresie składki przypisanej brutto w najważniejszych liniach biznesu, zaś publikacje z wynikami półrocznymi i rocznymi uzupełniane są dodatkowo o wybrane pozycje bilansu firmy, w tym o skonsolidowany zysk netto. W związku z tym najnowsze informacje nt. zysków netto spółek Grupy Generali Polska dostępne będą wraz z wynikami rocznymi za 2012 r.

Źródło: Generali


Tagi: , , ,

Blue Media S.A. rozrzerza swoją ofertę produktową ... Blue Media S.A. szybko poszerza ofertę produktową na swojej platformie ubezpieczeniowej. Tym razem multiagencja powiększyła ją o polisy komunikacyjne ...
Generali wprowadza innowacyjne narzędzie do obsług... Grupa Generali w ramach strategii automatyzacji procesów sprzedażowych rozpoczęła proces wyposażania sieci sprzedaży w innowacyjne narzędzie do obsług...
Ubezpieczenia turystyczne oferowane przez Generali... Inseco.pl we współpracy z Generali TU. S.A. oferuje ubezpieczenie turystyczne dla osób wyjeżdżających poza granice kraju. Każdy z wariantów zawiera ub...
Firmy ubezpieczeniowe obawiają się wiosennych rozt... Towarzystwa Ubezpieczeniowe w obawie przed wiosennymi roztopami łagodzą procedury wypłaty odszkodowań. Już teraz wszystkie firmy przygotowują się d...
Dochód z licytacji samochodu Adama Małysza przekaz... Generali we współpracy z RMF Caroline Team organizują na rzecz WOŚP licytację samochodu rajdowego marki Porsche Cayenne, którym startował Adam Małysz....