Ubezpieczenia

3,6 mld zebranej składki po III kwartałach 2012 roku w Grupie Warta

poleć drukuj

Grupa Warta zebrała po III kwartałach 2012 r. 3,6 mld zł składki przypisanej brutto: 1,85 mld zł spółka majątkowa i 1,75 mld zł towarzystwo życiowe. Obie spółki zanotowały na koniec września znakomite wyniki finansowe – zysk netto wyniósł odpowiednio 307,3 mln zł i 21,9 mln zł. 

TUiR Warta

Warta, zbierając po trzech kwartałach bieżącego roku 1,85 mld zł składek wobec 1,69 mld zł zebranych w analogicznym okresie roku poprzedniego, utrzymuje wysoką, 9,3% dynamikę sprzedaży. Największy wpływ na taki przyrost składki miały ubezpieczenia komunikacyjne (14,0%) oraz ubezpieczenia morskie i lotnicze (12,0%).

W tym samym okresie Warta wypracowała rekordowy wynik techniczny w wysokości 153,1 mln zł wobec 34,2 mln zł rok wcześniej. Tak znacząca poprawa rentowności wynika  z silnego wzrostu przychodów ze składek, jak również dobrej szkodowości w konsekwencji prowadzonej polityki selekcji ryzyka i poprawy jakości portfela. Dodatkowo na poprawę efektywności technicznej pozytywnie wpłynęła niższa dynamika kosztów działalności (105,3%) w stosunku do dynamiki składki (109,3%), co znalazło swoje odzwierciedlenie w poprawie o 1,9 p.p. wskaźnika kosztów działalności. Dobremu wynikowi technicznemu Warty towarzyszą dobre wyniki na działalności lokacyjnej, co przełożyło się na zysk netto w wysokości  307,3 mln zł.

Wskaźniki bezpieczeństwa finansowego Warty tradycyjnie kształtują się na poziomie znacznie wyższym od wymogów ustawowych. Na koniec września 2012 r. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi w TUiR Warta wyniósł 346,3%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 129,8%.

TUnŻ Warta

Spółka życiowa zebrała na koniec września 1,75 mld zł składek, co jest wartością porównywalną do przypisu roku poprzedniego. Duży wpływ na ten wynik miały produkty o charakterze inwestycyjnym. W omawianym okresie towarzystwo wprowadziło do sprzedaży we współpracy z różnymi partnerami z sektora finansowego dwanaście nowych tego typu ubezpieczeń, m.in. „Golden Profit”, „Dolar Klik”, „Top 10”, „Profit Plan Plus”, „Czarne Złoto” oraz kontynuowało sprzedaż „Profit Planu”. Przychody z ich sprzedaży osiągnęły 751,2 mln zł i były o 14,1% wyższe niż osiągnięte z tej grupy produktowej w roku 2011.

Spółka konsekwentnie zwiększa przypis składek z ubezpieczeń ze składką regularną, osiągając po trzech kwartałach 2012 roku dynamikę wzrostu 8,6% – o 7,8% wzrosły przychody z tytułu umów grupowych i o 12,3% z tytułu umów indywidualnych

Warta życiowa wypracowała po trzech kwartałach 2012 roku 21,9 mln zł zysku netto. Wynik ten został osiągnięty dzięki dobrej strukturze portfela produktów i potwierdza stabilną efektywność towarzystwa.

Wynik techniczny po dziewięciu miesiącach 2012 roku wyniósł 28,6 mln zł.

Spółka życiowa, podobnie jak majątkowa, wykazuje bardzo dobre wskaźniki bezpieczeństwa finansowego. Na koniec września 2012 roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wyniósł 280,6%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 117,2%.

Źródło: Warta


Tagi: , , , ,

Jak poradzić sobie podczas szkody komunikacyjnej z... Według różnego rodzaju badań, większość Polaków udających się na zagraniczne wyjazdy wakacyjne udaje się do krajów europejskich. Część z nich rusza w ...
Wezwanie pomocy drogowej za pomocą jednego kliknię... WARTA zaoferowała nowe rozwiązanie dla kierowców – aplikację na telefon komórkowy, umożliwiającą szybkie uzyskanie pomocy w razie awarii lub wypadku –...
Usługi assistance dopasowane do potrzeb każdego kl... Do końca czerwca trwa promocja ubezpieczeń komunikacyjnych WARTA MOTO ASSISTANCE. Wyróżnikiem oferty jest m.in. brak limitów holowania w kraju, auto z...
Kup WARTA DOM KOMFORT a ubezpieczenie turystyczne ... WARTA rozpoczęła letnią promocję ubezpieczeń mieszkaniowych i turystycznych. Każdy, kto wykupi do końca lipca 2010 ubezpieczenie WARTA DOM KOMFORT otr...
Usługi assistance w ubezpieczeniu od utraty pracy Europ Assistance Polska wraz z TUiR Warta opracowały pakiet usług assistance do ubezpieczenia od utraty pracy oferowanego przez TUiR WARTA dla kredyto...