Ubezpieczenia

Bancassurance & Bancassistance tematem tegorocznego Forum Assistance

poleć drukuj

W dniu 10 maja 2012 r. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyło się już szóste Forum Assistance zorganizowane we współpracy Europ Assistance Polska i Związku Banków Polskich.

Tematem tegorocznego Forum Assistance było Bancassurance & Bancassistance 2.0. Podczas konferencji zaproszeni eksperci branży ubezpieczeniowej i bankowej dzielili się swoimi obserwacjami na temat oczekiwań klientów, konkretnych produktów z tej branży oraz modeli ich dystrybucji. Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Ryszarda Grzelaka, Prezesa Zarządu Europ Assistance Polska oraz Norberta Jeziolowicza, Dyrektora Związku Banków Polskich. Oba wystąpienia koncentrowały się wokół roli i rozwoju Bancassurance na rynku.

– Sektor bankowy i ubezpieczeniowy udowodniły, że potrafią wspólnie wyciągnąć wnioski ze zmieniającej się sytuacji rynkowej i od kilku lat rozszerzają systematycznie ofertę bancassurance, która z kolei spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem klientów. Optymizm co do rozwoju współpracy banków i ubezpieczycieli umacnia także fakt, iż niektóre obszary działalności bankowej, jak np. kredytu hipoteczne bez wsparcia polisami ubezpieczeniowymi musiałyby ulec znacznemu ograniczeniu, co byłoby z kolei olbrzymią stratą dla całej gospodarki – powiedział Norbert Jeziolowicz ze Związku banków Polskich.

W swoich prezentacjach, eksperci odnieśli się do charakterystyki Bancassurance & Bancassistance 2.0 oraz zaprezentowali tezy dotyczące kierunku rozwoju produktów bankowo – ubezpieczeniowych na rynku polskim. O pozycji tych produktów na rynku wypowiedział się również dr Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banków Polskich.

Wystąpienia organizatorów stanowiły wprowadzenie do dalszych prezentacji. Jedną z nich było przedstawienie wyników IV Ogólnopolskiego Badania Assistance przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Europ Assistance Polska. Badanie miało na celu sprawdzenie poziomu świadomości usług assistance wśród dorosłych Polaków.

Co trzeci Polak posiada assistance, a 1/3 posiadających assistance faktycznie z tych usług korzystała. Natomiast aż 90% badanych, którzy skorzystali z usług assistance było z uzyskanej pomocy zadowolonych – informował Krzysztof Szczerbacz, reprezentujący ARC Rynek i Opinia – Badani przez nas Polacy niemal zgodnie stwierdzili, że usługi assistance dodane do oferty bankowej, uatrakcyjniają tę ofertę. Co więcej, ponad połowa badanych chętniej wykupiłaby dodatkowe produkty banku, w którym oferowane są usługi assistance – dodaje Krzysztof Szczerbacz.

Gościem specjalnym VI Forum Assistance był prof. Janusz Czapiński. Prezentacja socjologa zatytułowana „Społeczeństwo 2.0 w świetle danych z Diagnozy Społecznej” rozpoczęła pierwszy blok Forum, którego tematyka koncentrowała się wokół zmian demograficznych i ekonomicznych oraz ich wpływie na ofertę ubezpieczeniową banków.

Do społeczności 2.0 zaliczyć można osoby, które w sieci wykonują często co najmniej dwie czynności i mają profil na którymś z portali społecznościowych. Dla środowiska bankowego ważne jest, by wiedzieć, że przedstawiciele społeczności 2.0 to głównie młodzi ludzie, częściej konsumują zarobione pieniądze, przeznaczają je na wypoczynek lub bieżące potrzeby. Zaciągają również kredyty. I są to kredyty na trwałe dobra takie jak dom czy mieszkanie. Przedstawiciele społeczeństwa 2.0 przywiązują większą wagę do jakości niż do ceny. To istotna cecha, która wpływa znacząco na rozwój ofert bankowych w Polsce – wyjaśniał podczas Forum prof. Janusz Czapiński.

Dopełnieniem tego tematu było również wystąpienie Jacka Wiśniewskiego, Dyrektora Raffeisen Brokers oraz Członka Rady Gospodarczej przy Prezesie rady Ministrów RP, który przedstawił swoje przewidywania co do charakterystyki rynku finansowego w Polsce w 2020 roku. Omówienie zmian głównych obszarów branży finansowej stanowiło wprowadzenie do kolejnej prezentacji, której temat skupił się na roli klienta, zarządzaniu jego doświadczeniem i dopasowaniu ofert bankowo – ubezpieczeniowych do jego oczekiwań. Autorem tej prelekcji był Bartłomiej Serafiński z Touch Ideas. Pierwszy blok VI Forum Assistance zakończył się debatą prowadzoną przez Marcina Łuczyńskiego, Członka Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Drugi blok VI Forum Assistance poświęcony był modelom i kanałom sprzedaży ubezpieczeń klientom bankowym i rozpoczął się prezentacją modelów Bancassurance i Bancassistance na rynku włoskim. Charakterystykę włoskiego rynku finansowo – ubezpieczeniowego przedstawił Filippo Foi, Dyrektor Bancassurance Europ Assistance Italy. Zaproszeni goście mieli następnie okazję porównać doświadczenia włoskie z polskimi dzięki prelekcji Pawła Zawiszy, członka zarządu BZ WBK – Aviva, który przedstawił modele dystrybucji ubezpieczeń w polskich bankach. Uzupełnieniem tej prezentacji było wystąpienie Anety Ciechowicz – Jaworskiej z Hogan Lovells, która omówiła nowe uwarunkowania oferowania ubezpieczeń przez banki. Podczas tegorocznego Forum Assistance nie mogło zabraknąć przedstawiciela Komisji Nadzoru Finansowego, Dyrektora Pawła Sawickiego, który przedstawił tematykę Bancassurance z perspektywy organu nadzoru. Druga część konferencji zakończyła się dyskusją moderowaną przez Pawła Zylma, Prezesa Zarządu BRE Ubezpieczenia.

Źródło: Europ Assistance Polska


Tagi: , , , , ,

Liberty Direct umacnia swoją pozycję na rynku ubez... W I półroczu br. składka przypisana brutto Liberty Direct wzrosła do 61,8 mln zł w porównaniu z 38 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oznac...
Pakiet assistance dla posiadaczy kart kredytowych ... Europ Assistance Polska we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK opracowała pakiety assistance dla posiadaczy kart kredytowych Gold i Platinum Banku Zach...
Pełny wariant ubezpieczenia komunikacyjnego z assi... Europ Assistance Polska we współpracy z InterRisk opracowała nowy wariant ubezpieczenia komunikacyjnego wraz z assistance. Wariant Pełny różni się zak...
Ubezpieczenie assistance dla podróżujących samocho... Mondial Assistance zaoferowało ubezpieczenie dla osób wyjeżdżających samochodem za granicę. W ramach polisy ochroną objęta może być nawet jednodniowa ...
Usługi assistance dla wlaścicieli samochodów Ferra... Europ Assistance Polska świadczy usługi assistance na rzecz właścicieli samochodów Ferrari zakupionych i zarejestrowanych w Polsce. Assistance obejmuj...