Ubezpieczenia

TUW Pocztowe podsumował wyniki finansowe za rok 2011

poleć drukuj

W 2011 roku Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych uzyskało 50,99 mln zł przypisu składki brutto – o 13,9 % więcej niż rok wcześniej i znacznie powyżej średniej rynku.

Jednocześnie, TUW Pocztowe oferujące na polskim rynku ubezpieczenia majątkowe i osobowe znacząco poprawiło wyniki finansowe zamykając rok 2011 zyskiem netto 0,25 mln zł (gdy na koniec 2010 roku firma notowała stratę na poziomi – 6,036 mln zł) oraz radykalnie poprawiając wynik techniczny o przeszło  5,8 mln zł.
Rok 2011 dla Pocztowego Towarzystwa ubezpieczeń Wzajemnych był pierwszym rokiem realizacji nowej średnioterminowej strategii rozwoju. Zakłada ona utrzymanie szybkiego wzrostu przychodów ze sprzedaży prostych i tanich ubezpieczeń z wykorzystaniem kanałów dystrybucji Poczty Polskiej i Banku Pocztowego.

Składka przypisana
W 2011 roku TUW Pocztowe zwiększył sprzedaż o o 13,9 % czyli 6,22 mln zł w stosunku do roku 2010 zbierając  z rynku przeszło 50,99 mln zł składki przypisanej brutto. Towarzystwo odnotowało wzrost sprzedaży w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, głównie w OC komunikacyjnym dla klienta masowego (grupa 10) ubezpieczeniach wypadkowych (grupa 1) i ubezpieczeniach szkód spowodowanych żywiołami (grupa 8).

Kontrolowane koszty i ryzyko ubezpieczeniowe
Mimo znacznej dynamiki sprzedaży i realizacji zadań wynikających z wdrażania nowej strategii rozwoju Zarząd TUW Pocztowe utrzymał ścisłą kontrolę kosztów, które pozostały na niskim poziomie. Podobne działania dotyczyły ryzyka.
W 2011 r. koszty działalności ubezpieczeniowej wzrosły tylko o 5,32 proc. (do 8,96 mln zł), a więc rosły blisko trzykrotnie wolniej niż przychody. Wartość odszkodowań i świadczeń brutto (z udziałem reasekuratorów) wypłaconych przez Pocztowe TUW wzrosła o 12,92 proc., do 30,72 mln zł.
Towarzystwo utrzymywało w 2011 roku  wysoki poziom rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (teoretyczna wartość zobowiązań wobec klientów), które na koniec ur. wyniosły 63,07 mln zł i były wyższe o 10,82% w stosunku do poprzedniego roku. Również drugi ustawowy wskaźnik bezpieczeństwa – pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi był na bardzo wysokim poziomie 392,68 % Taka sytuacja gwarantuje ubezpieczonym w TUW Pocztowe pełne bezpieczeństwo.

Mimo że na koniec 2011 roku wynik techniczny towarzystwa był ujemny i wynosił – 1,795 mln zł to w stosunku do roku 2010 uległ on radykalnej poprawie o przeszło  5,8 mln zł czyli 76,5 % (w 2010 strata techniczna wynosiła – 7,63 mln zł).
Ponadto na koniec roku firma miała 0,25mln  zł zysku netto, wobec 6,036 mln zł straty netto przed rokiem. – Tak radykalna poprawa wyniku technicznego świadczy że mimo stosunkowo dużego udziału OC komunikacyjnego w portfelu nasza strategia doboru produktów i polityka reasekuracji pozwoli nam w bliskiej perspektywie zarabiać na naszej działalności podstawowej. Tym bardziej w dalszym ciągu będziemy dążyć do zwiększenia udziału mniej szkodowych ubezpieczeń majątkowych (domy i mieszkania) dla klientów detalicznych – wyjaśnia Bogdan Koczorowski, prezes TUW Pocztowe. – Nasze towarzystwo, choć szybko zwiększa przychody, nadal jest jeszcze na początku swojego rozwoju, co ma oczywisty wpływ na wyniki finansowe. Spodziewamy się ich trwałej poprawy od 2013 r., gdy osiągniemy już odpowiednią skalę działalności – dodaje prezes Bogdan Koczorowski.

Zgodnie z przyjętą we wrześniu ub.r. średnioterminową strategią Pocztowe TUW, na koniec 2015 r. przypis składki brutto ma wzrosnąć do 256 mln zł, co ma umożliwić mu wejście do pierwszej 20-tki krajowych zakładów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Towarzystwo ma trwale wypracowywać dodatni wynik techniczny i wynik finansowy netto przysparzając grupie Poczty Polskiej S.A. dodatkowych dochodów i zwiększając wartość spółki matki.

Pocztowy kanał dystrybucji sposobem na niższe koszty

Obowiązująca strategia zakłada intensyfikację sprzedaży ubezpieczeń za pośrednictwem podmiotów z Grupy Poczty Polskiej. Od roku Towarzystwo ściśle współpracuje z Bankiem Pocztowym, swoim partnerem strategicznym w segmencie bancassurance, a jego klientom zaoferowało już cztery produkty dołączane do kredytów i pożyczek oraz kart płatniczych. W drugiej połowie 2011 roku TUW  rozpoczął się szkolenia dla Menedżerów Usług Finansowych, rekrutujących się spośród kadry Poczty Polskiej, którzy będą odpowiedzialni za grupy pracowników zajmujących się sprzedażą ubezpieczeń w jej placówkach w całej Polsce.
Zgodnie z nową strategią Pocztowe TUW ma być dostarczycielem prostych i konkurencyjnych cenowo produktów ubezpieczeniowych  dla Poczty Polskiej S.A. i Banku Pocztowego S.A., oferując milionom ich klientów proste i tanie ubezpieczenia komunikacyjne (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco, assistance), osobowe (NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz majątkowe w zakresie ubezpieczenia mieszkań i domów. Zwłaszcza w tym ostatnim przypadku TUW Pocztowe wdrożyło nowatorskie rozwiązanie jakim jest produkt „Bezpieczny Dom”, w którym składka w pakietowej wersji podstawowej wyliczana jest wyłącznie w oparciu o powierzchnię użytkową ubezpieczanego mieszkania lub domu. Jednocześnie ubezpieczenie to daje klientowi bardzo wszechstronny zakres ochrony.

źródło: Pocztowe TUW


Tagi: , , , , ,

Straty finansowe ubezpieczycieli majątkowych Rok 2010 będzie najgorszy dla ubezpieczeń majątkowych od 13 lat, pisze "Parkiet" w oparciu o podsumowania rezultatów działalności dziesięciu największ...
Połączenie dwóch spółek: HDI Asekuracja i HDI-Gerl... Zgodnie z decyzją Sądu Rejestrowego, z dniem 30 czerwca 2010 r. nastąpiło formalne połączenie HDI Asekuracja TU i HDI-Gerling Polska TU. Powstała z po...
Ergo Hestia zmienia szatę graficzną logo Ergo Hestia będzie miała nowy system identyfikacji wizualnej. Zmianie ulegnie logo firmy i kolorystyka, w której dominować mają czerwień i szarość. ...
Concordia Auto – nowy pakiet dla bezszkodowy... Wybierając ubezpieczenie swojego majątku, życia czy samochodu warto poszukać oferty, która gwarantuje rzetelność, solidność i co bardzo ważne przy obe...
Liberty Direct rozszerza ofertę o ubezpieczenie mi... Liberty Direct rozszerza działalność na rynku polskim. Firma rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń mieszkaniowych obejmujących ubezpieczenie wyposażenia i m...