Ubezpieczenia

Grupa Allianz zwiększyła zyski z tytułu sprzedaży ubezpieczeń

poleć drukuj

Grupa Allianz Polska w 2011r. zwiększyła przypis składki brutto z tytułu sprzedaży ubezpieczeń o 6%, do poziomu 3,4 mld zł.

W ubezpieczeniach majątkowych łączna wartość składki zebranej w 2011 roku wyniosła 1,86 mld zł i była o 7,3% wyższa niż w 2010 roku. Największy wpływ na wyniki miały ubezpieczenia komunikacyjne, a szczególnie wysoka szkodowość w ubezpieczeniach OC. Sytuacja zaczęła się poprawiać w drugiej połowie roku, zwłaszcza po III kwartale, kiedy uwidocznił się efekt dokonanych w poprzednim roku korekt stawek ubezpieczeniowych. Wartość składki z ubezpieczeń komunikacyjnych wzrosła w porównaniu z 2010 rokiem o 7% z 998 mln zł do 1.067 mln zł.

W segmencie ubezpieczeń korporacyjnych firma skoncentrowała się na poprawie wyniku finansowego w linii ubezpieczeń mienia i ryzyk technicznych. W efekcie podjętych działań składka w ubezpieczeniach przemysłowych wzrosła o 12% do 141 mln zł, a w technicznych o 17%  do 66 mln zł.

Spółka majątkowa w 2011 roku wypłaciła w formie odszkodowań łącznie 1,12 mld zł, o 3,2% więcej niż rok wcześniej. Firma znacząco poprawiła wynik techniczny, który wzrósł z -115,7 mln w 2010 roku do -56,5 mln w roku 2011, a także wynik finansowy netto odpowiednio z -203,5 mln zł do -29,8 mln zł. W kosztach działalności lokacyjnej spółki ujęta została strata z wyceny akcji Allianz Banku na kwotę 52 mln zł – gdyby nie to jednorazowe zdarzenie, spółka osiągnęłaby w 2011 r. zysk netto.

Spółka życiowa Allianz zebrała w 2011 roku 1,54 mld zł składki, o 4,7% więcej niż w poprzednim roku. W ubezpieczeniach życiowych z jednej strony można było zaobserwować niedobór zarabiającej składki w bancassurance. Z drugiej strony w ciągu roku systematycznie poprawiała się rentowność w ubezpieczeniach grupowych i wcześniej nierentownych zdrowotnych. Wpływ na segment ubezpieczeń życiowych miała sytuacja na rynku kapitałowym i spadek wartości funduszy w ubezpieczeniach unit-linked.

Sytuacja ta miała odzwierciedlenie w zebranej składce. W 2011 roku w porównaniu z 2010 rokiem wzrosła wartość sprzedaży w produktach ze składką regularną – zarówno polis indywidualnych (o 23% do 260 mln zł), jak i grupowych (o 6% do 222 mln zł). O 11% do poziomu 203 mln zł spadła za to wartość polis grupowych ze składką jednorazową.

W segmencie ubezpieczeń życiowych Allianz wypłacił świadczenia wartości 1,48 mld zł, w porównaniu z 1,2 mld w 2010 roku. Wynik finansowy netto spółki majątkowej ukształtował się na poziomie 63,2 mln zł, co oznacza wzrost w ciągu roku o 5%.

źródło Allianz


Tagi: , , , , ,

Straty finansowe ubezpieczycieli majątkowych Rok 2010 będzie najgorszy dla ubezpieczeń majątkowych od 13 lat, pisze "Parkiet" w oparciu o podsumowania rezultatów działalności dziesięciu największ...
Połączenie dwóch spółek: HDI Asekuracja i HDI-Gerl... Zgodnie z decyzją Sądu Rejestrowego, z dniem 30 czerwca 2010 r. nastąpiło formalne połączenie HDI Asekuracja TU i HDI-Gerling Polska TU. Powstała z po...
Ergo Hestia zmienia szatę graficzną logo Ergo Hestia będzie miała nowy system identyfikacji wizualnej. Zmianie ulegnie logo firmy i kolorystyka, w której dominować mają czerwień i szarość. ...
Concordia Auto – nowy pakiet dla bezszkodowy... Wybierając ubezpieczenie swojego majątku, życia czy samochodu warto poszukać oferty, która gwarantuje rzetelność, solidność i co bardzo ważne przy obe...
Liberty Direct rozszerza ofertę o ubezpieczenie mi... Liberty Direct rozszerza działalność na rynku polskim. Firma rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń mieszkaniowych obejmujących ubezpieczenie wyposażenia i m...