Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych


Opis Towarzystwa

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych powstało w 1992 r. Współtwórcami TUW byli Fundacja Akcji Demokratycznej, Fundacja Pomocy Społecznej SOS , Fundacja Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych, Społeczna Fundacja Solidarność, a także Euresa zachodnio – europejski holding towarzystw ubezpieczeniowych.

Więcej informacji o firmie TUW

 

Ubezpieczenie OC TUW

– ubezpieczenie OC ważne jest na terytorium Polski, Unii Europejskiej oraz Chorwacji, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

– umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy

– obejmuje szkody powstałe podczas ruchu pojazdu, przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania

Ubezpieczenie AC TUW

  •  Zakres ochrony obejmuje: zderzenie, powódź, zatopienie, uderzenie pioruna, osuwanie i zapadanie się ziemi 10. działanie osób trzecich, grad, huragan, pożar, wybuch, działanie osób trzecich

 

Kalkulator OC, AC TUW

Kalkulator OC TUW

Assistance TUW

– przedmiotem ubezpieczenia Assistance jest świadczenie natychmiastowej pomocy w razie wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu

– dwa warianty ubezpieczenia Assistance:

Wariant Standard oferuje pomoc w razie wypadku w odległości powyżej 25 km od miejsca zamieszkania posiadacza pojazdu; Wariant ten obejmuje pomoc informacyjną, holowanie lub transport, naprawę na miejscu zdarzenia. Ochrona udzielana jest Ubezpieczającemu bez ponoszenia dodatkowych kosztów w ramach składki za ubezpieczenie OC lub AC.

Wariant Premium oferuje pomoc w razie wypadku, awarii, kradzieży pojazdu lub braku paliwa. Ochrona udzielana jest po opłaceniu dodatkowej składki. Świadczy usługi z zakresu: pomocy informacyjnej, holowania lub transportu, naprawy na miejscu zdarzenia, parkowania, pokrycia kosztów złomowania w razie zdarzenia zagranicą, zakwaterowania w hotelu, wynajmu pojazdu zastepczego, zorganizowania powrotu do miejsca zamieszkania lub do celu podróży, dostarczania paliwa.

 

NNW w TUW

– przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków w postaci uszkodzenia ciała lub śmierci, powstające w związku z ruchem  pojazdu mechanicznego

– suma ubezpieczenia wynosi: 3000 zł, 5000 zł, 10 000 zł oraz 15 000 zł

– Towarzystwo wypłaca świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, nabycia protez i środków ochronnych, przeszkolenia zawodowego inwalidów, kosztów pogrzebu oraz kosztów sprowadzenia zwłok

 

Ubezpieczyciele podyskutują o przestępczości Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w dniach 11-12 marca 2010 roku w hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja P...
Rekordowy okup pokryty przez ubezpieczyciela Padł kolejny rekord okupu za uwolnienie statku. Porwany na wybrzeżach Somalii w końcu listopada 2009 r. grecki supertankowiec Maran Centaurus został u...
Sprzedaż ubezpieczeń rośnie Wbrew obiegowej opinii, że pośrednictwo ubezpieczeniowe to schyłkowy zawód, z danych nadzoru wynika, że liczba agentów wyłącznych w ostatnich kilku la...
Kierowcy unikną podwójnego OC dzięki zmianom w pra... Podwójne OC to zmora niemałej liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli Sejm zaakceptuje nową wersję ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pro...
Obowiązkowe OC dla lekarzy Według nowych przepisów lekarze,są zobligowani do nabycia ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy według nowyc...
3 minuty - tyle potrzebujesz, aby poznać wysokość składki: