Ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.Wizytówka Towarzystwa

Pełna nazwa:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

Rodzaj Towarzystwa:

Towarzystwo Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych

Dane Adresowe:

ul. Chmielna 85/87

00-805 Warszawa

tel.:

22 581 01 00; 581 09 00

faks:

22 581 13 74; 581 13 75

infolinia:

0 801 308 308, 502 308 308

WWW:

www.warta.pl

Opis:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. działa na polskim rynku od 1920 roku. Jest jednym z liderów ubezpieczeniowych w Polsce co zawdzięcza swojej bogatej ofercie ubezpieczeń, w tym m.in. komunikacyjnych, majątkowych i osobowych. W swojej ofercie ma 160 produktów ubezpieczeniowych skierowanych zarówno do klientów indywidualnych jak i do firm.

 Misja firmy:

b/d

Dane spółki:

Data rozpoczęcia działalności:

1920

NIP:

521-04-20-047

Kapitał zakładowy:

109 476 570 zł opłacony w całości

Zarząd:

Krzysztof Kudelski – Prezes Zarządu
Frank Fripon -Wiceprezes Zarządu
Geert De Kegel – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

John Hollows – Prezes Rady Nadzorczej
Johan Daemen – Wiceprezes Rady Nadzorczej
Christian Defrancq – Wiceprezes Rady Nadzorczej
Walter Bogaerts – Członek Rady Nadzorczej
Ryszard Ławniczak – Członek Rady Nadzorczej
Harold Vanden Avenne – Członek Rady Nadzorczej
Adam Noga – Członek Rady Nadzorczej

KRS:

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000016432;

Akcjonariat:

Grupa KBC

Oferta Towarzystwa:

Ubezpieczenia komunikacyjne:

OC:  Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych

Zielona Karta:  Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

auto-casco:  Ubezpieczenie pojazdów lądowych Autocasco

NNW:  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z ruchem pojazdów samochodowych

assistance: Ubezpieczenie WARTA MOTO – ASSISTANCE S1 Ubezpieczenie WARTA MOTO – ASSISTANCE

Ubezpieczenia majątkowe:

ubezpieczenie mieszkań:

Warta mieszkanie

Warta Dom w Budowie

kompleksowe ubezpieczenie mieszkania:   WARTA DOM SERWIS

Ubezpieczenia NNW:

NNW: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – Warta pomoc w wypadku
Ubezpieczyciele podyskutują o przestępczości Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w dniach 11-12 marca 2010 roku w hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja P...
Rekordowy okup pokryty przez ubezpieczyciela Padł kolejny rekord okupu za uwolnienie statku. Porwany na wybrzeżach Somalii w końcu listopada 2009 r. grecki supertankowiec Maran Centaurus został u...
Sprzedaż ubezpieczeń rośnie Wbrew obiegowej opinii, że pośrednictwo ubezpieczeniowe to schyłkowy zawód, z danych nadzoru wynika, że liczba agentów wyłącznych w ostatnich kilku la...
Kierowcy unikną podwójnego OC dzięki zmianom w pra... Podwójne OC to zmora niemałej liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli Sejm zaakceptuje nową wersję ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pro...
Obowiązkowe OC dla lekarzy Według nowych przepisów lekarze,są zobligowani do nabycia ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy według nowyc...