Ubezpieczenia

MTU SA – Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA


Wizytówka Towarzystwa

Pełna nazwa:

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Rodzaj Towarzystwa:

Towarzystwo Ubezpieczeń Majątkowych

Dane Adresowe:

 ul. Hestii 1

81-731 Sopot

tel.:

58 555 62 22

faks:

58 555 63 02

infolinia:

0801 107 108 (poniedziałek – piątek, 8.00-20.00, zgłaszanie szkód i pomoc assistance – całą dobę, 365 dni w roku)

WWW:

www.mtusa.pl

Opis:

MTU SA to Towarzystwo Ubezpieczeniowe działające od 1995 roku – początkowo jako TU PBK, natomiast wraz z przejęciem spółki przez STU ERGO HESTIA spółka obrała nowy, innowacyjny kierunek rozwoju.

Oferta Towarzystwa, to proste produkty finansowe kierowane głównie do mieszkańców mniejszych miast i wsi oraz niedużych przedsiębiorców.

 Misja firmy:

Misją MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. jest rozpowszechnianie prostych i tanich produktów ochrony ubezpieczeniowej. Ta ochrona jest w pełni profesjonalna.

Dane spółki:

Data rozpoczęcia działalności:

1995

NIP:

5271044957

Kapitał zakładowy:

94.250.000 zł – opłacony w całości

Zarząd:

Tadeusz Spanily – Prezes Zarządu

Anna Włodarczyk-Moczkowska – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Piotr Maria Śliwicki – Przewodniczący Rady

Małgorzata Makulska

Grzegorz Szatkowski

Prof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz

Prof. dr hab. Marek Garbicz

Anna Storoniak

Jarosław Piątkowski

KRS:

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000020253; NIP 527-10-44-957, o kapitale zakładowym 94.250.000,- zł, który został opłacony w całości.

Akcjonariat:

STU ERGO HESTIA – 100%

Oferta Towarzystwa:

Ubezpieczenia komunikacyjne:

OC – Ubezpieczenie (OC) odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych MÓJ SAMOCHÓD

AC – Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (AC) MÓJ SAMOCHÓD

NNW – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) MÓJ SAMOCHÓD

Zielona Karta – jest możliwość, w pakiecie Mój Samchód

Ubezpieczenia majątkowe:

Kompleksowe Ubezpieczenie mieszkania – Mój Dom

Ubezpieczenia rolnicze:

Pakiet Moje Gospodarstwo. Skład pakietu:

Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa i obowiązkowego ubezpieczenia budynków.

Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwie.

Ubezpieczenie pojazdów rolniczych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Agrocasco).

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

   
Ubezpieczyciele podyskutują o przestępczości Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w dniach 11-12 marca 2010 roku w hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja P...
Rekordowy okup pokryty przez ubezpieczyciela Padł kolejny rekord okupu za uwolnienie statku. Porwany na wybrzeżach Somalii w końcu listopada 2009 r. grecki supertankowiec Maran Centaurus został u...
Sprzedaż ubezpieczeń rośnie Wbrew obiegowej opinii, że pośrednictwo ubezpieczeniowe to schyłkowy zawód, z danych nadzoru wynika, że liczba agentów wyłącznych w ostatnich kilku la...
Kierowcy unikną podwójnego OC dzięki zmianom w pra... Podwójne OC to zmora niemałej liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli Sejm zaakceptuje nową wersję ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pro...
Obowiązkowe OC dla lekarzy Według nowych przepisów lekarze,są zobligowani do nabycia ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy według nowyc...