Ubezpieczenia

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń WzajemnychWizytówka Towarzystwa

 


Pełna nazwa:

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Rodzaj Towarzystwa:

Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych, Majątkowych i Osobowych

Dane Adresowe:

ul. Św. Michała 43

61-119 Poznań

tel.:

61 85 84 800

faks:

61 85 84 801

infolinia:

b/d

WWW:

www.concordiaubezpieczenia.pl

Opis:

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (dawniej Concordia Wielkopolska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych) rozpoczęło swoją działalność w 1997 r. W 1999 r. pierwsze udziały objeła Concordia Versicherungsgruppe z Hanoweru i Vereinigte Hagelversicherungen z Giessen. W 2002 r. nastąpiła zmiana nazwy TUW „Wielkopolska” na Concordia Wielkopolska TUW a w  2005 r. została zmieniona nazwa z Concordia Wielkopolska TUW na Concordia Polska TUW.

Concordia posiada obecnie 10 Oddziałów, prawie 40 Przedstawicielstw i Agencji Generalnych oraz współpracuje z blisko 2000 Pośrednikami w całej Polsce. W 2010 roku Gazeta Bankowa przyznała Concordii IV miejsce w rankingu Firm Ubezpieczeniowych.

 Misja firmy:

b/d

Dane spółki:

Data rozpoczęcia działalności:

1996

NIP:

778-12-11-349

Kapitał zakładowy:

57.286.298,00 zł – opłacony w całości

Zarząd:

Piotr Narloch – Prezes Zarządu

Marcin Kotulski – Członek Zarządu 

Andrzej Cyganik – Członek Zarządu 

Bartłomiej Janyga – Prokurent

Rada Nadzorcza:

 b/d

KRS:

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000083521

Akcjonariat:

Concordia Versicherung Holding AG – 89,98%
Vereinigte Hagel Versicherung VvaG – 8,43%
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA – 0,88%
pozostałe osoby prawne i fizyczne – 0,71% 

Oferta Towarzystwa:

Ubezpieczenia majątkowe:

rolne: CONCORDIA AGRO

Ubezpieczenia dotowane z budżetu państwa

Komercyjne ubezpieczenie upraw

Ubezpieczenia komunikacyjne:

OC: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

AC: Auto-casco

NNW: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

Assistance: Ubezpieczenie natychmiastowej pomocy assistance

Ubezpieczenia osobowe:

ubezpieczenia osobowe: Concordia Wigor

Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą

Ubezpieczyciele podyskutują o przestępczości Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w dniach 11-12 marca 2010 roku w hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja P...
Rekordowy okup pokryty przez ubezpieczyciela Padł kolejny rekord okupu za uwolnienie statku. Porwany na wybrzeżach Somalii w końcu listopada 2009 r. grecki supertankowiec Maran Centaurus został u...
Sprzedaż ubezpieczeń rośnie Wbrew obiegowej opinii, że pośrednictwo ubezpieczeniowe to schyłkowy zawód, z danych nadzoru wynika, że liczba agentów wyłącznych w ostatnich kilku la...
Kierowcy unikną podwójnego OC dzięki zmianom w pra... Podwójne OC to zmora niemałej liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli Sejm zaakceptuje nową wersję ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pro...
Obowiązkowe OC dla lekarzy Według nowych przepisów lekarze,są zobligowani do nabycia ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy według nowyc...