Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Benefia


Opis Towarzystwa

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, zawiązanej aktem notarialnym w dniu 22 września 1999 r. Produkty ubezpieczeniowe adresowane są zarówno do klientów indywidualnych, jak i do klientów instytucjonalnych – w tym podmiotów gospodarczych, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Więcej informacji o firmie Benefia

 

Ubezpieczenie OC Benefia

– umowa ubezpieczenia zawierana na okres 12 miesięcy

– ubezpieczenie chroni interes majątkowy ubezpieczonego w przypadku gdy wyrządzi on szkodę ruchem pojazdu innym osobom

– suma ubezpieczenia do której wypłaca się odszkodowania nie może być niższa niż równowartość w PLN kwoty:

  • 1 500 000,00 € w przypadku szkód na osobie,
  • 300 000,00 € w przypadku szkód w mieniu

w odniesieniu do jednego zdarzenia zaistniałego w Polsce.

Ubezpieczenie AC Benefia

– ubezpieczeniem AC objęte są pojazdy z okresem eksploatacji do 10 lat

– ubezpieczenie AC jest ważne we wszystkich krajach europejskich oraz Maroku, Tunezji Izraelu oraz Iranie. Na terenie Albanii, Białorusi, Bułgarii, Mołdawii, Rosji, Rumunii i Ukrainy polisa nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu

– suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu z dnia zawarcia umowy

 

Kalkulator OC, AC Benefia

Kalkulator OC Benefia

Assistance Benefia

– ubezpieczenie zapewnia pomoc w przypadku awarii lub wypadku pojazdu

– ubezpieczenie daje możliwość skorzystania z usług takich jak:naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowanie pojazdu do warsztatu naprawczego

– ochroną ubezpieczeniową objęte są pojazdy z okresem eksploatacji do 10 lat

NNW w Benefia

– umowy mogą być zawierane na różne sumy ubezpieczenia (do 20 000,00 PLN) w zależności od wyboru Ubezpieczającego

– umowę zawiera się na okres 12 miesięcy

– ubezpieczenie zapewnia poszkodowanym w wypadku pojazdu rekompensatę finansową w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia jeśli powodują trwały uszczerbek na zdrowiu

 

 

Ubezpieczyciele podyskutują o przestępczości Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w dniach 11-12 marca 2010 roku w hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja P...
Rekordowy okup pokryty przez ubezpieczyciela Padł kolejny rekord okupu za uwolnienie statku. Porwany na wybrzeżach Somalii w końcu listopada 2009 r. grecki supertankowiec Maran Centaurus został u...
Sprzedaż ubezpieczeń rośnie Wbrew obiegowej opinii, że pośrednictwo ubezpieczeniowe to schyłkowy zawód, z danych nadzoru wynika, że liczba agentów wyłącznych w ostatnich kilku la...
Kierowcy unikną podwójnego OC dzięki zmianom w pra... Podwójne OC to zmora niemałej liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli Sejm zaakceptuje nową wersję ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pro...
Obowiązkowe OC dla lekarzy Według nowych przepisów lekarze,są zobligowani do nabycia ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy według nowyc...
3 minuty - tyle potrzebujesz, aby poznać wysokość składki: