Ubezpieczenia

Wiadomości finansowe

RSS

Zmiany w składzie zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń

Rada Nadzorcza MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń podjęła 2 lipca 2013 r. decyzję o zmianie w składzie zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń. Rada powołała na stanowisko prezesa zarządu Małgorzatę Knut. Drugim członkiem zarządu jest Ilona Wolszleger-Dunajska. Dotychczasowy Prezes Zarządu MTU – … Czytaj dalej

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku Grupy Ergo Hestia

Grupa Ergo Hestia rośnie stabilnie: wprowadzenie nowego produktu Ergo 7, najniższy wskaźnik skarg na polskim rynku i dodatnie wyniki finansowe wszystkich spółek grupy to najważniejsze wydarzenia pierwszego kwartału sopockiej grupy. Wszystkie spółki ubezpieczeniowe Grupy Ergo Hestia zebrały w pierwszym kwartale … Czytaj dalej

MTU z nowym członkiem zarządu

Ilona Wolszleger-Dunajska została powołana na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Będzie tam odpowiadała za obszar finansów. Do maja br. Ilona Wolszleger-Dunajska zarządzała spółką ProContact Sp. z o.o. odpowiedzialną za realizację procesów obsługi klientów Grupy Ergo Hestia. … Czytaj dalej

TUW i MTU ukarane przez Komisję Nadzoru Finansowego

Podczas odbywającego się 7 sierpnia sto sześćdziesiątego pierwszego posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego zapadła decyzja o ukaraniu 2 towarzystw ubezpieczeń: MTU i TUW TUZ. KNF nałożyła na MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń karę pieniężną w wysokości 20 tys. zł za niewypłacenie w … Czytaj dalej

Anna Włodarczyk-Moczkowska rezygnuje z funkcji wiceprezesa MTU

Pani Anna Włodarczyk-Moczkowska złożyła do Zarządu Grupy Ergo Hestia rezygnację ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Pani Anna Włodarczyk-Moczkowska związana jest z Grupą Ergo Hestia niemal od początku swojej kariery zawodowej w sektorze ubezpieczeń; w ramach Grupy … Czytaj dalej