Ubezpieczenia

Słownik

Ubezpieczenia wzajemne

Ubezpieczenia wzajemne – prowadzone w interesie członków wspólnoty, bez nastawienia na zysk, charakteryzują się 2 głównymi cechami:

* ubezpieczony staje się jednocześnie członkiem towarzystwa- osoba lub podmiot zawierający umowę ubezpieczenia wzajemnego, wstępuje w dwa różne, z punktu widzenia prawa cywilnego, stosunki – prawny stosunek członkostwa w towarzystwie oraz stosunek ubezpieczenia zawierany z towarzystwem.
* nadwyżki powstające z operacji ubezpieczeniowej wracają do ubezpieczających w postaci zwrotów składek lub wpływają na obniżenie kosztów ubezpieczenia w następnych okresach. Umowa ubezpieczenia wzajemnego nie przenosi w pełni ryzyka na towarzystwo, lecz zostaje ono zatrzymane na poziomie wspólnoty ubezpieczeniowej, co stanowi podstawę do częściowych zwrotów składek, bądź koniecznością dopłat do składek. Cena ostateczna cedowanego ryzyka ubezpieczeniowego jest uzależniona od poziomu szkodowości we wspólnocie, poziomu kosztów prowadzenia wspólnoty oraz finansowych wyników cesji reasekuracyjnych.


Ubezpieczyciele podyskutują o przestępczości Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w dniach 11-12 marca 2010 roku w hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja P...
Rekordowy okup pokryty przez ubezpieczyciela Padł kolejny rekord okupu za uwolnienie statku. Porwany na wybrzeżach Somalii w końcu listopada 2009 r. grecki supertankowiec Maran Centaurus został u...
Sprzedaż ubezpieczeń rośnie Wbrew obiegowej opinii, że pośrednictwo ubezpieczeniowe to schyłkowy zawód, z danych nadzoru wynika, że liczba agentów wyłącznych w ostatnich kilku la...
Kierowcy unikną podwójnego OC dzięki zmianom w pra... Podwójne OC to zmora niemałej liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli Sejm zaakceptuje nową wersję ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pro...
Obowiązkowe OC dla lekarzy Według nowych przepisów lekarze,są zobligowani do nabycia ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy według nowyc...