Ubezpieczenia

Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla klientów indywidualnych

poleć drukuj

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group oferuje wyjątkowe ubezpieczenie nieruchomości dla klientów indywidualnych. Produkt skierowany jest do osób poszukujących kompleksowej ochrony.

W szczególności produktem Compensa Rodzina mogą być zainteresowane osoby, które chciałyby, w jednej polisie, objąć ochroną szeroki zakres przedmiotowy. Ubezpieczeniu podlegają mieszkanie lub dom wraz z jego wyposażeniem ruchomym.

Dodatkowa opcja to: ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz home assistance – pakiet usług natychmiastowej pomocy, obejmujący m.in. organizację i pokrycie kosztów interwencji fachowców (ślusarz, hydraulik, szklarz itp.), a także pokrycie kosztów natychmiastowego powrotu do domu z podróży w razie wystąpienia szkody.

Kolejnym elementem pakietu home assistance jest dostarczenie do domu artykułów spożywczych i higienicznych w przypadku nagłego zachorowania oraz organizację opieki nad dziećmi lub osobą niepełnosprawną, pozostającą pod opieką ubezpieczonego. A także opieka nad psami i kotami.

W zależności od przedmiotu ubezpieczenia, umowa może być zawarta w kilku zakresach, od ognia i innych zdarzeń losowych, przez kradzież, wandalizm i stłuczenie szyb oraz innych przedmiotów.

Ubezpieczeni na pewno docenią dodatkową wartość, jaką jest całkowicie bezpłatny pakiet home assistance wraz z szerokim zakresem ochrony. Klient nie ponosi żadnych kosztów w przypadku wystąpienia szkody objętej ubezpieczeniem. Dodatkowo zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym obejmuje zdarzenia poza granicami Europy.

Źródło: Blue Media


Tagi: , , , , ,

Liberty Direct umacnia swoją pozycję na rynku ubez... W I półroczu br. składka przypisana brutto Liberty Direct wzrosła do 61,8 mln zł w porównaniu z 38 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oznac...
Pakiet assistance dla posiadaczy kart kredytowych ... Europ Assistance Polska we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK opracowała pakiety assistance dla posiadaczy kart kredytowych Gold i Platinum Banku Zach...
Pełny wariant ubezpieczenia komunikacyjnego z assi... Europ Assistance Polska we współpracy z InterRisk opracowała nowy wariant ubezpieczenia komunikacyjnego wraz z assistance. Wariant Pełny różni się zak...
Ubezpieczenie assistance dla podróżujących samocho... Mondial Assistance zaoferowało ubezpieczenie dla osób wyjeżdżających samochodem za granicę. W ramach polisy ochroną objęta może być nawet jednodniowa ...
Usługi assistance dla wlaścicieli samochodów Ferra... Europ Assistance Polska świadczy usługi assistance na rzecz właścicieli samochodów Ferrari zakupionych i zarejestrowanych w Polsce. Assistance obejmuj...