Ubezpieczenia

Pomoc assistance gratis w BZ WBK dla leasingobiorców aut

poleć drukuj

Darmowe ubezpieczenie assistance otrzymają przedsiębiorcy, którzy do 31 maja 2010 r. zdecydują się na leasing aut i otworzą rachunek firmowy w Banku Zachodnim WBK.

BZ WBK Leasing Assistance zapewnia pomoc w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń w trakcie podróży np. stłuczki, wypadku lub awarii samochodu. Leasingobiorcy mogą liczyć m.in. na holowanie pojazdu do autoryzowanego punktu obsługi lub specjalistycznego warsztatu, nocleg dla kierowcy i pasażerów oraz samochód zastępczy.

Aby otrzymać assistance gratis w BZ WBK, wystarczy podpisać w okresie trwania kampanii promocyjnej umowę leasingu samochodu osobowego lub ciężarowego o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony i w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych podpisać w dowolnym oddziale Banku Zachodniego WBK umowę rachunku bieżącego prowadzonego w złotych.

Klienci firm leasingowych coraz częściej są zainteresowani ubezpieczeniami oferowanymi przez leasingodawców m.in. ze względu na korzystne ceny polis oraz szerszy zakres ochrony niż standardowy, oferowany przez ubezpieczycieli. Oprócz ubezpieczeń komunikacyjnych oferujemy m.in. ubezpieczenie ochrony prawnej, które gwarantuje pomoc w dochodzeniu roszczeń w przypadku kolizji lub szkody całkowitej, oraz specjalny program Bezpieczna Rata, zapewniający spłatę rat leasingu np. w przypadku utraty zdrowia. Skala współpracy z towarzystwami pozwala nam oferować produkty ubezpieczeniowe na atrakcyjnych warunkach – mówi Daniel Mrozek, odpowiedzialny w BZ WBK Leasing za rozwój oferty produktowej.

Źródło: Bankier.pl


Tagi: , , ,

Liberty Direct umacnia swoją pozycję na rynku ubez... W I półroczu br. składka przypisana brutto Liberty Direct wzrosła do 61,8 mln zł w porównaniu z 38 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oznac...
Pakiet assistance dla posiadaczy kart kredytowych ... Europ Assistance Polska we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK opracowała pakiety assistance dla posiadaczy kart kredytowych Gold i Platinum Banku Zach...
Pełny wariant ubezpieczenia komunikacyjnego z assi... Europ Assistance Polska we współpracy z InterRisk opracowała nowy wariant ubezpieczenia komunikacyjnego wraz z assistance. Wariant Pełny różni się zak...
Ubezpieczenie assistance dla podróżujących samocho... Mondial Assistance zaoferowało ubezpieczenie dla osób wyjeżdżających samochodem za granicę. W ramach polisy ochroną objęta może być nawet jednodniowa ...
Usługi assistance dla wlaścicieli samochodów Ferra... Europ Assistance Polska świadczy usługi assistance na rzecz właścicieli samochodów Ferrari zakupionych i zarejestrowanych w Polsce. Assistance obejmuj...