Ubezpieczenia

Dlaczego warto spłacać kredyt samochodowy w terminie

poleć drukuj

Po zakupie auta na kredyt, należy pamiętać o obowiązku regularnych płatności z tytułu comiesięcznych rat. Rata kredytu samochodowego, tak samo, jak w przypadku innych rodzajów kredytów składa się z raty kapitałowej oraz raty odsetkowej. W pierwszej fazie kredytu nasze raty będą w większości składały się z odsetek, a dopiero z czasem będziemy spłacać większą część kapitału.

Jednak nie zawsze życie, szczególnie jego finansowy aspekt, układa się po naszej myśli. Gdy w rodzinie pojawiają się problemy finansowe, będące wynikiem na przykład utraty pracy przez jedno z małżonków istotna zaczyna być hierarchia płatności wszystkich zobowiązań jakie zaciągnęła ta rodzina.

W większości przypadków na samym szczycie tej hierarchii jest kredyt hipoteczny, ponieważ wiele osób uważa za najważniejszą potrzebę konieczność zapewnienia sobie i swojej rodzinie dachu nad głową. Ciężko się nie zgodzić z takim założeniem.

Wśród zobowiązań, które najszybciej przestają być spłacane w terminie są kredyty samochodowe. Co grozi kredytobiorcy, w przypadku gdy przestanie regulować płatności? W pierwszej kolejności narastanie długu oraz konieczność ponoszenia kosztów związanych z odsetkami karnymi oraz kosztami windykacji.

Gdy nie uregulujemy trzeciej raty kredytu samochodowego, bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytową. Choć zazwyczaj nie robi tego od razu, to zazwyczaj po upływie kolejnego miesiąca lub dwóch dochodzi do wypowiedzenia umowy kredytowej.

Po skutecznym wypowiedzeniu umowy kredytowej, bank ma prawo przejąć pojazd i spieniężyć go podczas licytacji bankowej. Należy jednak pamiętać, że nie oznacza to, iż kredytobiorca nie jest zobowiązany do spłaty reszty kredytu.

Kwota zobowiązania po wypowiedzeniu umowy pomniejszana jest o cenę uzyskaną podczas licytacji, a resztę musi spłacić kredytobiorca. Gdy pojawią się problemy finansowe nie warto rezygnować ze spłaty kredytu samochodowego, ponieważ auta tracą na wartości a niemal nigdy sprzedaż pojazdu nie pokryje całości zobowiązania. W najgorszym wypadku może to oznaczać utratę samochodu i wciąż duży dług do spłaty.